Charakteristika kurkumy

Aktívnymi látkami kurkumy sú polyfenolické kurkuminoidy s najviac zastúpeným kurkumínom (tvorí 50% z celkového obsahu kurkuminoidov), demetoxykurkumínom (30% celkových kurkuminoidov) a bisdemetoxykurkumínom (20% celkových kurkuminoidov). Suchý podzemok kurkumy obsahuje celkovo 2 až 14 % kurkuminoidov podľa pestovanej odrody a lokality. Typický priemerný obsah kurkuminoidov je 5% hmotnosti suchého podzemku.

Podzemok kurkumy ďalej obsahuje prchavé éterické oleje skupiny seskviterpenoidov: tumerón (60-90% obsahu éterických olejov), menej zastúpené atlantón a zingiberón, cukry vo forme škrobov, bielkoviny a živice.

Kurkumín, najviac zastúpený kurkuminoid tvorí oranžovo-žlté kryštály, chemický názov: 1,7-bis-(4-hydroxy-3-metoxy-fenyl)-hepta-1,6-dién-3,5-dión, triviálny názov: diferuloylmetán.

Kurkumín je látka dobre rozpustná v tukoch a etanole, prakticky nerozpustná vo vode s neutrálnym alebo kyslým pH. Je rozpustná v zásaditom vodnom roztoku. Stabilita roztoku klesá so zvyšujúcim sa pH. Priemyselne sa získava extrakciou kurkumy acetónom, etylacetátom alebo oxidom uhličitým.

Kurkumín sa používa ako potravinové farbivo a potravinový antioxidant. Je zaradený do zoznamu potravinových aditív (É-čiek) pod kódom E-100, je však prírodného pôvodu a nemá škodlivé účinky ako mnohé iné aditíva, naopak pri vyšších dávkach (ktoré sa ale v potravinách nepoužívajú) vykazuje antioxidačné a protizápalové účinky.

Zloženie suchej práškovanej kurkumy:  
kurkuminoidy 5 %
prchavé aromatické silice – seskviterpény 5 %
vláknina 4 %
minerálne látky 5 %
bielkoviny 7 %
tuky 7 %
vlhkosť 7 %
cukry vo forme polysacharidov – škrobov 60 %

Zdroje: 1. Current science, Vol.95,No.11,Dec.2008
2. Kasetsart J.: Preparation of Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use; J.Nat.Sci., Vol.44, 2010

Všeobecné účinky kurkumy

Intenzívne výskumy účinkov kurkumy v posledných 50 rokoch potvrdili že za väčšinu účinkov kurkumy zodpovedá žlté farbivo kurkumín. Kurkumín preukázal v mnohých štúdiách antioxidačné, protizápalové, antivirálne, antibakteriálne, antifungálne a protirakovinové účinky, potenciál liečiť mnohé formy zhubných nádorov, cukrovku, alergie, artritídu, Alzheimerovu chorobu, aterosklerózu a mnoho ďalších chronických ochorení

Množstvo liečivých účinkov je sprostredkovaných cez genetické mechanizmy regulácie transkripčných faktorov, rastových faktorov, zápalových cytokínov, proteín kináz a ďalších enzýmov.

Kurkumín vykazuje aktivitu podobnú najnovšie objaveným syntetickým blokátorom TNF-alfa (HUMIRA, REMICADE, ENBREL),

  • aktivitu zhodnú s blokátormi vaskulárneho endotelového rastového faktora (AVASTIN),
  • aktivitu blokátorov receptorov ľudského epidermálneho rastového faktora (ERBITUX, ERLOTINIB, GEFTINIB)
  • a HER-2 blokátorov (HERCEPTIN).

Kurkumín porovnanie účinkov so syntetickými inhibítormi tkanivových faktorov

 

 

 

pre zväčšenie kliknite na obrázok

Pri úvahe nad prekvapivou terapeutickou šírkou použitia kurkumínu a jeho prednosti ako „multi-target drug“ – lieku pôsobiaceho súčasne na viacerých cieľových miestach má táto prírodná látka nesporne viaceré výhody ako liečba syntetickými látkami cielenými na izolované faktory. Mnohí vedci považujú kurkumu za ideálne „korenie pre život“.

Zdroje: Aggarwal B.B. et.al.: Curcumin: the Indian solid gold; Adv.Exp.Med.Biol.2007 Jagetia GC, Aggarwal B.:"Spicing up" of the Immune System by Curcumin; Clin.Immunol.2007