N-acetylcysteín – vplyv na hladiny gutatiónu a dlhovekosť
 
Glutatión (GSH, L-gamma-glutamyl-L-cysteinylglycín) je predominantný anti-oxidant vodného prostredia bunkovej cytoplazmy. Virtuálne všetky bunky potrebujú k svojej funkčnosti glutatión. Glutatión sa v tele vytvára z troch aminokyselín v 2-stupňovom procese. V prvom stupni sa zlúči kyselina glutámová a aminokyselina cysteín, v druhom stupni sa aduje aminokyselina glycín. Primárnymi miestami syntézy GSG sú pečeň a pľúca. Glycín a kyselina glutámová sa nachádzajú v bunkách v pomerne veľkom množstve, takže dostupnosť cysteínu určuje rozsah syntézy GSH.
 
Typické hladiny GSH u zdravých dospelých jedincov sa neznižujú do 40 roku života, vo vekovej skupine 40-59 sú o 15% nižšie, v skupine 60-79 ročných sú o 45% nižšie, ale len o 20% nižšie hladiny sú u starších ako 80 rokov. Prečo teda u osôb starších ako 80 rokov je hladina glutatiónu opäť vyššia?
 
V skutočnosti by priemerná hladina tejto vekovej kategórie nebola vyššia, ale selektívne úmrtia osôb so zníženými hladinami GSH môžu vysvetľovať relatívne vysoké hladiny GSH u skupiny osôb starších ako 80 rokov.
Hladina glutatiónu sa tak ukazuje ako jeden z dôležitých faktorov predurčujúcich dlhovekosť.
 
Zdroj: JOURNAL OF ANTI-AGING MEDICINE; Lang,CA; 4(2):137-144 (2001)
 
Vedeli ste že…..
Aminokyselina cysteín a jeho metabolický prekurzor acetyl-cysteín (v tele sa rozloží na cysteín) dostupný ako Solmucol, ACC tbl. sa veľmi často terapeuticky využíva pre svoje mukolytické účinky v liečbe sinusitídy a na uľahčenie vykašliavania. Výhodou tohto mukolytika je že nielen skvapaľňuje hlieny ale súčasne posilnením tvorby glutatiónu poskytuje zvýšenú antioxidačnú ochranu počas infekčného ochorenia. Práve počas infekčného ochorenia ju potrebujete najviac.
 
Cysteín zároveň nielen skvapaľňuje hlieny narúšaním disulfidických väzieb, ale rovnakým mechanizmom narušuje aj prichytávanie (adhéziu) vírusov na bunkovú stenu a tým sťažuje prienik vírusov do buniek. Výsledkom je klinicky preukázateľný nešpecifický virostatický účinok, voči ktorému nevzniká rezistencia.
 
Takže pri chrípke nezabudnite že acetyl-cysteín nie je len mukolytikum ale aj veľmi účinne spomaľuje množenie vírusov, tým zabezpečuje imunitnému systému viac času na získanie prevahy na vírusom, ľahší priebeh ochorenia a rýchlejšie zotavenie.
Zdroj: De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J. 1997;10:1535-1541.
 
 
Najvýznamnejšie potravinové zdroje cysteínu
 
Aminokyselina L-cysteín je nestabilná a pomerne slabo sa vstrebáva. Cysteín pochádzajúci z potravy sa získava enzymatickým štiepením bielkovín. Najbohatším potravinovým zdrojom cysteínu je mliečna srvátka, pomerne bohatým zdrojom je mlieko, kuracie mäso.
 
Metabolizmus cysteínu
 
Dve molekuly cysteínu sa v tele spájajú – konjugujú aby vytvorili extracelulárne (mimo bunkovo) stabilnejší dipeptid cystín.
Cysteín súťaží s glutamátom o aktívny prenos cez bunkovú stenu. V praxi to znamená že ak konzumujeme väčšie množstvá glutamátov (zosilňovač chuti glutamát sodný), sťažujeme prenos cysteínu do buniek a tým znižujeme tvorbu vnútrobunkového antioxidantu glutatiónu. Vysoké hladiny glutamátu preto zvyšujú riziko oxidatívneho radikálového poškodenia buniek.
 
 
 
Prečítajte si tiež článok Ako prirodzene bojovať proti chrípke