Aké sú príčiny vzniku žilovej trombózy?
 
Krv neustále prúdi cievami, formujú sa mikroskopické zrazeniny ktoré sú vzápätí rozložené, proces zrážania a rozkladu zrazenín je v rovnováhe. Zrážanie krvi je nevyhnutnou funfciou hemostázy, zachovania života v prípade úrazu, chráni pred vykrvácaním. Za istých podmienok však dochádza k zvýšenému zrážaniu krvi a následnej tvorbe zrazenín upchávajúcich cievy – žilovej trombóze. Medzi hlavné príčiny vzniku trombózy patria zvýšená zrážanlivosť krvi, znížená cirkulácia – prietok a samozrejme veľmi dôležitý a často podcenený faktor: mikrozápal cievnej steny ktorého mechanizmy umožňujú usadzovanie zrazenín na stene ciev a ich postupné upchávanie.
 
Aké druhy trombózy môžu vznikať?
 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je hlboká žilová trombóza. Vzniká v žilách nachádzajúcich sa hlboko v svaloch nôh a pánvovej oblasti.

Trombóza môže vzniknúť vytvorením krvnej zrazeniny v akej koľvek inej časti tela. Vznik zrazeniny v koronárnych cievach srdca vyvoláva nedokysličenie postihnutej časti srdca s následným vznikom infarktu. Je to život ohrozujúca komplikácia končiaca znefunkčnením postihnutej časti tkaniva a v prípade väčšieho rozsahu sa končí náhlou smrťou. Trombóza postihujúca mozog má za následok postihnutie časti mozgového tkaniva tkaniva a spôsobuje ochrnutie, stratu rôznych funkcií až náhlu mozgovú smrť.