Omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom predlžujú trvanie tehotenstva
a znižujú riziko predčasného pôrodu
 
Predčasný pôrod predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre novorodenca a patrí k najčastejším príčinám trvalého poškodenia zdravia, zníženého IQ a úmrtí novorodencov.
Množstvo pozorovacích štúdií potvrdilo súvislosť vysokej konzumácie rýb a mierne predĺžené trvanie tehotenstva (1).
Mierne predĺženie trvania tehotenstva sa spája so zmenou v rovnováhe tvorby jednotlivých prostaglandínov ovplyvňujúcich kontrakcie. Na základe výsledkov pozorovacích štúdií boli vykonané ďaľšie randomizované štúdie hodnotiace podávanie omega-3 EPA a DHA tehotným ženám. Podľa dvoch analýz podávanie omega-3 viedlo k predĺženiu tehotenstva prienerne o 1,6 až 2,6 dňa (2).
 
V ďalšej dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii podávanie 300mg DHA vo forme rybieho oleja významne predĺžilo trvanie tehotenstva v priemere o 6 dní (3).
 
Podávanie rybieho oleja od 30 týždňa tehotenstva znížilo riziko predčasného pôrodu o 40 až 50%, predĺžilo obdobie tehotenstva priemerne o 4 dni a zvýšilo pôrodnú hmotnosť detí priemerne o 100g v porovnaní so skupinou bez podávania rybieho oleja (4).
 
Rybí olej podávaný tehotným ženám s predchádzajúcim predčasným pôrodom, spomalením rastu plodu alebo s hypertenziou navodenou tehotenstvom znížil mieru výskytu priemerne o 44% (5).
 Rizikove tehotenstvo
 
 
 
 
 
 
Použité literárne zdroje:
1. Jensen CL.:Effects of n-3 fatty acids during pregnancy and lactation. Am J Clin Nut.r 2006
2. Szajewska H.:Effect of n-3 long-chain PUFA supplementation of women with low-risk pregnancies on pregnancy outcomes and growth measures at birth;Am J Clin Nutr. 2006
3. Judge MP.:Maternal consumption of DHA-containing functional food during pregnancy: benefit for infant performance on problem-solving but not on recognition memory tasks at age 9 mo. Am J Clin Nutr. 2007
4. Olsen SF.et al.:Randomised controlled trial of effect of fish-oil supplementation on pregnancy duration.Lancet.1992
5. Olsen Sfet al.:Duration of pregnancy in relation to fish oil supplementation and habitual fish intake: Europ.J.Clin.Nutrition 2007