Raynaudov syndróm
 
Raynaudov syndróm (ďalej RS) je ochorenie oslabujúce prietok krvi postihujúce najčastejšie drobné cievy na koncoch prstov rúk a nôh, zriedkavejšie v oblasti nosa a uší. Ojedinele spazmus ciev postihuje srdce, pľúca a obličky. Zúžením ciev vzniká ischémia = nedostatok kyslíka v tkanivách ktorý je podobný ako pri infarkte myokardu alebo mozgovej porážke. Následkom vážnej a dlhotrvajúcej ischémie tkanivá cievnych stien odumierajú a sú nahradzované jazvami spojivového tkaniva. Najčastejšie vyskytujúcou sa komplikáciou je strata citlivosti koncov prstov.

Oslabenie prietoku krvi môže byť od mierneho stupňa prejavujúceho sa krátkodobým zblednutím, nedokrvením tkaniva až po ťažké formy spôsobujúce trvalé poškodenie nervov až nekrózu – odumretie tkanív.
 
Výskumy mechanizmov vznilu RS zistili že špeciálne bunkové receptory nazývané alfa-2 adrenergné receptory majú u ľudí s RS extrémne vysokú citlivosť. Nachádzajú sa v membránach buniek hladkej svaloviny ciev. Regulujú sťahovanie a rozťahovanie ciev.
 
Ochorenie je typické značným poškodzovaním nervov postihnutých tkanív voľnými radikálmi. Poškodenie vedie k miestnej poruche funkcie endotelu – cievnej steny, zhrubnutiu ciev a formácii jazvových tkanív alebo fibróze (Simonini G et al 2000). Ochorenie sa dáva do súvislosti s prítomnosťou závažnejšieho ochorenia spojivových tkanív, sklerodermy.
 
Mnoho odborníkov zastáva názor že prítomnosť Raynaudovho syndrómu je len iniciálna – začiatočná diagnóza ešte neprejavenej sklerodermie alebo iných autoimunitných ochorení. S Raynaudovym syndrómom sa často vyskytujú ochorenia systémový lupus erytematosus a artritída. V každom prípade RS môže prispieť k rozvoju vážnejších ochorení z dôvodu rarikálového poškodzovania tkanív, tvorbou jazvového tkaniva a poškodzovaním ciev. Z týchto dôvodov je pre pacientov s RS nevyhnutné zaradenie masívnej antioxidačnej ochrany za účelom zamedzenia vzniku vážnejších komplikácií.
 
V prípade výskytu opakovaných záchvatov vazokonstrikcie končatín a laboratórne potvrdených výsledkov bez výskytu sprievodného autoimunitného ochorenia v období 2 rokov hovoríme o izolovanom alebo primárnom Raynaudovom syndróme. V 50 až 80% prípadov primárneho RS u žien sa v priebehu 10 rokov vyskytne pridružené autoimunitné ochorenie.
 
V prípade súčasneho výskytu autoimunitného ochorenia akým môže byť systémový lupus, sklerodermia, reumatoidná artritída, Sjögrenov syndróm Raynaudov syndróm predstavuje sprievodné ochorenie a hovoríme o sekundárnom Raynaudovom syndróme.