Omega-3 dokosahexaénová kyselina (DHA) zlepšuje výsledky chemoterapie
 
V najnovšej klinickej štúdii publikovanej 15.decembra 2009 v britskom časopise  Cancer priniesli lekári – výskumníci nové poznatky ako zlepšiť výsledky liečby rakoviny.
 
Veľmi častou formou rakoviny je rakovina prsníka, ktorú dokážu lekári úspešne vyliečiť v prípade, že sa začne s lečbou v skorých štádiách. V pokročilých štádiách sa často stáva letálnou = smrteľnou, ak dôjde k rozvoju telových metastáz.
Lekári si položili otázky, či je možné prirodzenými látkami ovplyvniť úspešnosť liečby rakoviny. Rozhodli sa skúmať vplyv omega-3 mastných kyselín s dlhým reťazcom (EPA, DHA) na priebeh liečby, výskyt nežiadúcich účinkov chemoterapie a dĺžku prežívania pacientov s pokročilými formami ochorenia.
 
V pokročilom štádiu štádiu je cieľom protirakovinovej liečby zmiernenie príznakov a predĺženie prežitia bez vážnych toxických prejavov liečby. Zistilo sa, že na základe rozdielnej antioxidačnej ochrany môžu byť rakovinové bunky citlivejšie na chemoterapiu ako zdravé tkanivá ak sú bunkové membrány zdravých tkanív obohatené o dokosahexaénovu kyselinu (DHA).
 
Klinická štúdia 2. fázy hodnotila ako základné kritérium bezpečnosť a účinnosť podávania 1,8 g čistej DHA denne (asi 15 g rybieho oleja =2 polievkové lyžice) 25 pacientkám s antracyklínovou chemoterapiou rýchlo sa šíriacich telových metastáz.
Sekundárne, druhotné kritérium pre hodnotenie bol čas progresie = čas do opätovného začatia rastu nádoru a celková dĺžka prežívania.
 
Výsledky: Miera objektívnej liečebnej odpovede bola 44% s priemernou dĺžkou trvania 31 mesiacov (2 až 96 mesiacov). Priemerný čas do progresie metastáz bol 6 mesiacov.
 
Celkové priemerné prežívanie bolo 22 mesiacov a dosiahlo 34 mesiacov v podskupine 12 pacientov s najvyššou plazmatickou koncentráciou DHA. Najčastejším prejavom toxicity bola neutropénia (útlm kostnej drene) 3. a 4. stupňa (80%).
Záver štúdie: Podávanie DHA počas chemoterapie znížilo výskyt nežiadúcich účinkov a zlepšilo výsledky chemoterapie pod podmienkou vysokej inkorporácie (dostatočne vysokej dávky a tým dostatočného nasýtenia bunkových stien).
 
Omega-3 DHA má potenciál špecificky chemosenzitivizovať tumory = zvyšovať citlivosť nádoru na chemoterapiu a zároveň chrániť zdravé bunky pred poškodzovaním vlastnou chemoterapiou.
 
Zdroj: Bougnoux P, Hajjaji N, Ferrasson MN, et al. Improving outcome of chemotherapy of metastatic breast cancer by docosahexaenoic acid: a phase II trial. Br J Cancer. 2009,Dec.15;101(12):1978-85.