Vitamín D v liečbe rakoviny
 
Vitamín D je azda najsilnejšou zbraňou na rakovinu. Použitie vitamínu D možno zaradiť medzi najpokrokovejšie schémy liečby rakoviny využívajúce poznatky cielenej imunoterapie a genetické mechanizmy kontroly delenia buniek. Patrí k liečbe budúcnosti – imunoterapii rakoviny.
 

Vitamín D útočí priamo na podstatu rakoviny, a to viacerými mechanizmami súčasne. Protirakovinové účinky D zahrňujú doposiaľ 6 známych základných oblastí, vedecky identifikovaných mechanizmov:
 
1. Kontrola delenia buniek. Delenie buniek je kontrolované vitamínom D viacerými odlišnými biologickými cestami, ovplyvňuje jednotlivé fázy delenia. Rakovinové bunky sa presadzujú na úkor okolitých tkanív rapídnym nekontrolovaným delením.
 
2. Apoptóza. Vitamín D navodzuje apoptózu, programovaný samozánik buniek. Apoptóza je proces zúčastňujúci sa obnovy tkanív. Poškodené, rakovinové alebo patogénmi napadnuté bunky sú týmto mechanizmom odstránené a následne nahradené novými.
 
3. Angiogenéza – novotvorba ciev je nevyhnutná k vytváraniu zásobenia nových tkanív krvou. Nádorové bunky v rastovom procese musia vytvárať nové cievy aby zabezpečili narastanie ložiska nad mikroskopické rozmery, zväčšovanie tumoru a tvorbu metastáz. Vitamín D obmedzuje patologickú, chorobnú angiogenézu a schopnosť nádorov prerásť do veľkosti presahujúcej mikroskopické rozmery.
 
4. Diferenciácia buniek. Rakovinové bunky sa vyznačujú nediferencovanosťou – majú vlastnosti zárodočných, kmeňových buniek. Nediferencované rakovinové bunky sú najletálnejšie, teda najzhubnejšie. Vitamín D aktivuje spiace signálne mechanizmy v chromozomálnych oblastiach VDR, obnovuje schopnosť diferenciácie buniek, ich návrat k premene na jednotlivé tkanivovo špecifické bunky.
 
5. Zápalové procesy. Vitamín D kontroluje a obmedzuje zložky zápalových procesov. Chronický zápal podľa mnohých vedeckých dôkazov často vedie k rakovinovým zmenám buniek.
 
6. Oprava genetických informácií, oprava DNA. Vitamín D "zapína" spiace gény pre kontrolovaný samozánik buniek, aktivuje opravné mechanizmy vedúce k obnove poškodených sekvencií DNA.
 
 
Aj napriek vedeckým snahám doposiaľ nebola objavená ani laboratórne pripravená tak univerzálna látka alebo biotechnologicky pripravená bielkovina s tak mnohonásobnou biologickou účinnosťou ako vitamín D.
 
Vitamín D sa premieňa v tele na kalcitriol – sekosteroidný hormón, obrazne povedané mení sa na "originálny kľúč" odomykajúci podstatu biologických procesov. Ešte výstižnejšie možno prirovnať D vitamín k "zväzku originálnych kľúčov".
Dbajte, aby ste nestratili alebo nezabudli biologické kľúče odomykajúce cestu k zdraviu. V prípade že zostali niekde odložené, vezmite ich späť a odomknite…
 
© Nutraceutica