Vytvorte si "vlastné antibiotiká"!
 
Zimné obdobie prináša zvýšený výskyt infekcií dýchacích ciest. Množstvo ľudí sa stále spolieha na účinky antibiotík. Časté použitie znižuje ich účinnosť, zvyšuje rezistenciu a vyvoláva potrebu hľadania nových možností prevencie a liečby.
 
Samotné medikamenty v boji proti invázii mikróbov bez aktívnej účasti vlastnej imunity postupne strácajú účinnosť. Dôvodom je adaptácia patogénov na opakované podanie látky. Existuje východisko ako sa ubrániť ochoreniam? Určite áno, cestu treba hľada nielen v aplikácii nových látok ale predovšetkým v zlepšení vlastnej obranyschopnosti, adaptácie tela, prispôsobení reakcie na konkrétny typ patogénu. Jednou z prirodzených adaptačných reakcií tela je tvorba "vlastných antibiotík" – antimikróbnych peptidov.
 
 
Antimikróbne bielkoviny
 
Antimikróbne peptidy (AMP) sú rozsiahlou skupinou rádovo stoviek druhov identifikovaných bielkovín vytváraných imunokompetentnými bunkami. Predstavujú istý druh "vlastných antibiotík". Ich účinnosť je však oveľa komplexnejšia, širšia ako pri bežne podávaných antimikróbnych látkach. Vlastné antimikróbne peptidy zahrňujú elimináciu celého spektra patogénov vrátane baktérií, plesní, vírusov, parazitov. Majú schopnosť inaktivovať cudzorodé antigény a toxíny. Komplexná funkcia antimikróbnych peptidov pozostáva z inaktivácie patogénnych lipopolysacharidov, zásahu do vlastného metabolizmu, cielenia cytoplazmatických komponentov imunity, stimulácie tvorby chemokínov, zlepšenia hojenia rán a potlačenia chronického zápalu.

Katelicidíny

Medzi dve najznámejšie skupiny antimikróbnych peptidov vytváraných vrodenou zložkou imunity patria alfa-, beta-defenzíny a katelicidíny. Obe skupiny majú schopnosť eliminovať široké spektrum patogénov vrátane vírusov. Katelicidíny vykazujú širokospektrálnu antimikróbnu aktivitu na slizniciach proti Gram-pozitívnym a Gram-negatívnym baktériám, zároveň proti viacerým typom plesní a vírusov vrátane vírusu chrípky.

U ľudí sú katelicidíny kódované v oblasti vitamín D receptora (VDR) sekvenciou 37 aminokyselín, podľa čohu sú označované ako ľudské katelicidíny LL-37. Kódovanie katelicidínov v oblasti VDR bunkového jadra priamo súvisí s veľmi dôležitým špecifickým účinkom vitamínu D, ktorý priamo reguluje ich tvorbu.

Vitamín D stimuluje tvorbu "vlastných antibiotík"

Chorobnosť a úmrtnosť spôsobená chrípkovými vírusmi a ých liečebných prístupov. Kým vakcinácie prinášajú stimuláciu predovšetkým získanej zložky imunity, zabezpečenie optimálneho príjmu vitamínu D najmä v zimnom období posiľňuje vrodenú zložku imunity vrátane tvorby vlastných antimikróbnych peptidov.
 
 
Dostatok vitamínu D je prirodzenou a bezpečnou alternatívou chrípkovým vakcínam.
 
Existujú klinické štúdie poukazujúce na zníženie chorobnosti na chrípku po podávaní vitamínu D porovnateľné s aplikáciou vakcín.

Dostatočné hladiny vitamínu D zabezpečujú aktiváciu VDR (vitamín D receptor bunkového jadra) a tvorbu katelicidínov makrofágmi, neutrofilmi a taktiež keratinocytmi (bunky pokožky). Schopnosť stimulácie VDR má len aktívna forma vitamínu D, kalcitriol. Samotné patogény majú schopnosť pôsobením vlastných lipopolysacharidov (toxínov) inaktivovať VDR receptor, čo vysvetľuje špecifické prípady keď aj napriek optimálnym hladinám vitamínu D v sére nedochádza k adekvátnej tvorbe antimikróbnych peptidov. Ďaľším faktorom skresľujúcim predpoklady je samotné meranie hladiny vitamínu D, dostatočné hladiny cholekalciferolu nemusia znamenať dostatok aktívnej formy, kalcitriolu.

Prevencia nádchy, chrípky a infekcií dýchacích ciest bola spájaná hlavne s podávaním vitamínu C. Existujúce vedecké dôkazy týkajúce sa vitamínu C poukazujú najmä na skrátenie a zmiernenie závažnosti priebehu ochorenia. Znamená to že podávanie vitamínu C môže cielene pomôcť zmierniť priebeh ochorenia. Novšie výskumy účinkov vitamínu D poukazujú na preventívne pôsobenie v znížení výskytu infekčných ochorení.
 
V multicentrickej randomizovanej dvojito-slepej štúdii podávali 330 školou povinným deťom 1200 I.U. vitamínu D denne v období december – marec (120 dní). V skupine s vit.D bol výskyt chrípky 10,8%, v placebo skupine 18,6%(bez podania vitamínu D).
 
Modulácia hladín katelicidínov suplementáciou vitamínu D hlavne v zimnom období môže zabezpečiť významnú ochranu pred viacerými infekčnými ochoreniami.
 
Ako zabezpečiť dostatok vitamínu D?
 
Najjednoduchším a najvýznamnejším prirodzeným zdrojom vitamínu D je jeho vytváranie v pokožke pôsobením UV-B lúčov slnečného žiarenia. S príchodom zimných mesiacov expozícia slnečného žiarenia klesá a tým postupne klesá aj tvorba vitamínu D, telesné zásoby sa postupne znižujú. V období zníženej vnútornej syntézy nadobúda význam príjem z potravy, prípadne suplementácia. Aké vhodné potraviny vyberať? Relatívne vysoký obsah vitamínu D majú vajíčka, maslo, plnotučné mlieko, mäso, ryby. Voľba nízkotučných mliečnych výrobkov môže prispievať k celkovo zníženému príjmu vitamínu D. Absolútne najvyšší obsah vitamínu D je v oleji z treščej pečene, typicky obsahuje 100 I.U. vit.D v 1 ml.

Odporúčaný denný príjem pre dospelých a deti je v rozmedzí 400-800 I.U denne. 1 polievková lyžica oleja z treščej pečene dokáže spoľahlivo zabezpečiť potrebnú dennú dávku. Výhodou použitia oleja z treščej pečene v porovnaní s prípravkami obsahujúcimu vitamín D v izolovanej forme je obsah omega-3, ktoré sú potrebné pre vyváženú funkciu imunity a všeobecne sú výživovo deficitné (nedostatočne zastúpené).
 

Olej z treščej pečene je známy, tradičný prírodný zdroj vitamínu D definovaný liekopismi ako Oleum jecoris aselli. Na použitie tohto zdroja nielen vitamínu D sa postupne pozabudlo aj pre charakteristický nepríjemný zápach. Pokrok nastal aj v tejto oblasti, dnes už existujú produkty, napríklad olej z treščej pečene – OMEGA-3 HP+D natural, ktoré nielen spĺňajú kritéria na obsah nečistôt, ťažkých kovov, dioxínov, špecifikované Európskym a Slovenským liekopisom ale navyše sú zbavené nepríjemného zápachu, čo umožňuje ich bezproblémovú a jednoduchú aplikáciu, podávanie po lyžičkách celej rodine.
 
 

Použité zdroje:
Gombart AF et al: The vitamin D-antimicrobial peptide pathway and its role in protection against infection. Future Microbiol. 2009,Nov;4(9).
Barlow PG et al.: Antiviral Activity and Increased Host Defense against Influenza Infection Elicited by the Human Cathelicidin LL-37. PLoS ONE, 2011,6(10)
Jeremy A. Beard et al: Vitamin D and the anti-viral state. J.Clin.Virology, 2011,50
Bergman P. et al: Vitamin D3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study; BMJ Open 2012;2
Mitsuyoshi Urashima et al: Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 2010 May,91(5)
 
Zostavil: PharmDr. Jozef Zima, Nutraceutica
© Nutraceutica