Zelený čaj tlmí zápaly
 
Flavonoidy zeleného čaju (epigallokatechín) blokujú zápalový proces na viacerých stupňoch, inhibíciou cyklooxygenázy, lipooxigenázy, leukotriénov a na úrovni TNF-alfa – tumor nekrózneho faktoru alfa prerušením kaskády zápalového procesu na úrovni bunkovej imunity.
 
Tkanivový tumor nekrózny faktor TNF-alfa je špeciálna bielkovina ktorou sa označujú tkanivá a bunky, ktoré majú byť napadnuté a zničené bunkami imunitného systému. Typickým príkladom zápalového autoimunitného ochorenia je reumatoidná artritída. Postihuje kĺby, šlachy a chrupavku, neliečená vedie k invalidite a skeracuje život v priemere o 10 rokov. Pri reumatoidnej artritíde sú týmto TNF-alfa faktorom chybne značené zdravé tkanivá kĺbnej chrupavky, ktoré sú následne poškodzované zápalovým procesom a postupne degenerujú.
 
Epigalokatechín zo zeleného čaju blokuje účinky TNF-alfa, predstavuje jednu z veľmi účinných možností liečby a je jednou z možností zníženia dávkovania základných protizápalových liekov – nesteroidných antireumatík a kortikoidov a súčasného zníženia nežiaducich účinkov základných liekov vyplývajúcich zo zníženého dávkovania pri rovnakých terapeutických výsledkoch. Epigalokatechín obsiahnutý v zelenom čaji zároveň nemá nežiaduce účinky ako kortikoidné hormóny a nesteroidné antireumatiká. Účinok liečby zeleným čajom nastupuje len pozvoľna a výsledky nie sú okamžité, avšak zlepšenie stavu je trvácnejšie, ochorenie je čiastočne modifikované. Výhodou mechanizmu účinku epigalokatechínu zo zeleného čaju je zamedzenie zápalového procesu na primárnejšom stupni, nie až na konci kaskády zápalového procesu, (blokovaním cyklooxygenázy pri nesteriodných antireumatikách), keď už zápal vznikol.
 
Epigallokatechín zeleného čaju pôsobí na zápal podobne ako cytostatikum metotrexát (blokovanie metabolizmus kyseliny listovej), má však výhodu v slabšej väzbe na enzýmy a preto nevykazuje závažné nežiaduce a toxické účinky ako metotrexát.