Olej z treščej pečene (Cod Liver Oil) – omega-3 zdroj v protizápalovej liečbe artritídy

 
Užívanie nesteroidných antireumatík v liečbe reumatoidnej artritídy prináša so sebou známe nežiadúce účinky, poškodenie sliznice žalúdka a žalúdočné vredy. Frekvencia výskytu a závažnosť nežiadúcich účinkov narastá s výškou dávkovania a dĺžkou obdobia podávania liekov.
 
Omega-3 mastné kyseliny s klinicky preukázanými protizápalovými účinkami sú preto vhodnou alternatívou umožňujúcou zníženie dávkovania základných liekov a tým zníženie výskytu nežiadúcich účinkov. V klinickej štúdii autorov Galarraga B, Ho M, Youssef H, (2008) bol stanovený cieľ zistiť, či podávanie omega-3 mastných kyselín pomôže znížiť dennú potrebu podávania nesteroidných antireumatík(NSA). Do dvojito-zaslepenej a placebom kontrolovanej klinickej štúdie bolo zaradených 97 pacientov trpiacich reumatoidnou artritídou. Štúdia trvala 9 mesiacov, podávalo sa 10g omega-3 denne alebo placebo kapsuly bez obsahu omega-3(kontrolnej skupine). V oboch skupinách sa zaznamenávala potreba celkového množstva užívania NSA liekov a to v obdobiach 1., 4., 12., 24. a v 36. týždni od začiatku štúdie.

Výsledky: 60% pacientov dokončilo štúdiu a bolo hodnotených.
V skupine s podávaním omega-3 oleja (49 pac.) bolo 19 pacientov (39%) schopných znížiť dávkovanie základných liekov.
V skupine s podávaním kapslí bez obsahu omega-3 (48 pac.) bolo 5 (10%) pacientov schopných znížiť dávkovanie základných liekov.

Skupina užívajúca omega-3 olej dosiahla 30% zníženie potreby dávkovania základných liekov v období po 9 mesiacoch.
Táto klinická štúdia potvrdila vhodnosť pridávania – suplementácie omega-3 mastných kyselín ako súčasť liečby RA znižujúca potrebu dávkovania základných liekov.
 
Zdroj: Rheumatology (Oxford), 2008;47(5):665-9.
 
Akým mechanizmom tlmia omega-3 zápal?
Pôsobenie zasahuje viacero biochemických a biologických úrovní. Na úrovni bunkovej imunity omega-3 blokujú prenos signálov slúžiaci k spúšťaniu syntézy zápalových látok. Účinky na úrovni bunkovej imunity znázorňuje nasledovný obrázok:
omega-3_proti_zapalu
Na úrovni biosyntetických mechanizmov sú omega-3 zdrojom pre tvorbu protizápalových prostaglandínov a zároveň blokujú premenu kyseliny arachidónovej na zápalové prostaglandíny, tromboxán a leukotriény. Viacúrovňové pôsobenie omega-3 na biosyntézu zápalových látok znázorňuje nasledovný obrázok:
 
omega_3_2
 
 
Aké omega-3 zdroje sú najvhodnejšie?
 
Ľanový olej – nízka protizápalová účinnosť
 
Prečo? Najvyšší obsah omega-3 mastných kyselín z rastlinných olejov má ľanový olej. Obsahuje 50-60% kyseliny alfa-linolénovej (ALA). V tlmení zápalu pomáha, ale nie je dosť účinný z jednoduchého dôvodu. Na dosiahnutie plnej protizápalovej účinnosti sa musí kyselina alfa-linolénová (ALA, C-18) v tele premeniť mechanizmom predlžovania – prolongácie molekuly. Prolongácia prebieha v dvoch stupňoch, v prvom stupni sa mení ALA na omega-3 EPA (C-20), v druhom stupni sa EPA mení na DHA (C-22), omega-3 s najdlhším reťazcom.
 
Telo dokáže premeniť maximálne 5% prijatej ALA na protizápalovo účinnú EPA a následne z EPA sa mení maximálne 5% na DHA. Čiže DHA sa dá považovať takmer za esenciálnu, nenahraditeľnú, nakoľko premena z ALA na DHA prebieha v dvoch stupňoch v rozsahu max 0,25-0,5%.  Navyše schopnosť metabolickej konverzie sa vekom znižuje, u ľudí nad 40 rokov klesá schopmosť premeny ALA na EPA pod 5 %.
 
DHA možno považovať za esenciálnu omega-3, prakticky nenahraditeľnú konzumáciou bežných rastlinných olejov (napríklad ľanového oleja).
 
Rybie oleje – protizápalovo vysoko účinné zdroje "hotových omega-3"

Podstatne účinnejšou variantou v liečbe zápalu je užívanie rybiehio oleja alebo oleja z treščej pečene.
 
Rybí olej býva dostupný v rôznych kvalitách a z rôznych zdrojov. Presvečte sa že Váš zdroj omega-3 je prírodný rybí olej, nie polosyntetický derivát vo forme etylesterov, ktorý sa často používa na plnenie do kapslí. Najvýdatnejšími zdrojmi sú tekuté rybie oleje.
 
Z hľadiska obsahu EPA a DHA a zároveň vysokého obsahu vitamínov A a D hlavne v zimnom období je najvhodnejší olej z treščej pečene, má však relatívne nižší obsah omega-3 (15%).
 
Prírodný zdroj s najvyšším obsahom omega-3 je vysokočistený rybí olej z celých arktických tresiek. Je takzvaným "celoročným zdrojom omega-3", ktorý je možné podávať aj v letnom období kedy sa vytvára dostatok vitamínu D v pokožke pôsobením slnka. Rybí olej získaný z celých rýb obsahuje minimum D vitamínu, má však absolútne najvyšší obsah protizápalovo pôsobiacich omega-3 (33% EPA a DHA). Je vhodný pre prípady kedy je potrebné zvoliť čo najvyššie dávkovanie omega-3 (4-6g čistých omega-3 /denne) a zároveň nezvyšovať príjem vitamínu A a D pre riziko kumulácie.
 
Vysokočistený rybí olej (OMEGA-3 HP natural) získaný z celých rýb je možné na rozdiel od oleja z treščej pečene podávať vo vysokých dávkach bez rizika kumulácie a predávkovania vitamínmi A a D. Tým je možné dosiahnúť meximálne účinné tlmenie zápalových procesov.
 
Malé severské ryby obsahujú najmenej kontaminantov z prostredia – dioxíny, ťažké kovy, je to preto že nie sú predátormi, požieraním nedochádza k zvyšovaniu koncentrácie kontaminantov. Navyše sú oleje z týchto arktických tresiek ďalej čistené do takej miery, že neobsahujú už vôbec žiadne kontaminanty, čo dokazujú výsledkami analýz s uvedením nedetekovateľných koncentrácií. Takéto vlastnosti bežné omega-3 produkty nevedia zaručiť a  výsledky analýz ani neuvádzajú, kvalita je charakterizovaná v zmysle "spĺňa normy na obsah škodlivín". Vysoko čistené rybie oleje sú určené na dlhodobé preventívne i liečebné užívanie, vhodné aj pre najmenšie deti bez akéhokoľvek rizika kumulácie škodlivín v tele. Odporúčané rybie oleje nájdete v sekcii produktov: OMEGA-3 HP natural.