Analytický certifikát kvality výrobcu
  Lysi Iceland  Iceland
Výrobca Lysi, Island je svetovým lídrom v oblasti morských lipidov, zaručuje najvyššiu kvalitu bez kompromisov a známy pôvod produktov.
 
Každá výrobná šarža rybieho oleja prechádza dôkladnou výstupnou analýzou na množstvo kvalitatívnych kritérií. Hodnotí sa prítomnosť možných kontaminantov, toxických látok – ťažkých kovov, dioxínov a PCB, ďalej oxidačné číslo (čerstvosť oleja) a obsah jednotlivých omega-3 mastných kyselín.
Dôkazom maximálnej čerstvosti a sviežosti rybieho oleja je ultra nízke oxidačné číslo tzv. TOTOX, typicky okolo 9, približne jedna tretina maximálneho povoleného limitu.
 
Omega-3 rybí olej naturalISO
 
Nezávislý analytický certifikát kvality
 
sk_vlajka
Rybie oleje OMEGA-3 HP natural nielen spĺňajú ale dokonca prekračujú najvyššie kritériá farmaceutickej kvality na obsah škodlivých prímesí požadované Európskym liekopisom.
 
Analytický certifikát Omega-3 natural HP Rybí olej 2Obsah ťažkých kovov bol testovaný nielen kontrolným laboratóriom výrobcu, ale aj nezávyslým akreditovaným laboratóriom na Slovensku.
Výsledky analýzy potvrdili najvyšší stupeň čistoty. Obsah ťažkých kovov je nižší ako najnižšia úroveň detekovateľnosti použitej analytickej metódy – atómovej absorpčnej spektrometrie.
 
Obsah ortuti: menej ako 0,002 mg/kg 
Obsah kadmia: menej ako 0,005 mg/kg
Obsah olova: menej ako 0,05 mg/kg
Zákazníci sa často pýtaju, prečo sú rybie oleje balené v plastových fľašiach pre obavy z možného uvoľňovania ftalátov z obalu do oleja.
 
Plastové fľaše (PET) použité na balenie prírodných rybích olejov spĺňajú certifikát zhody na dlhodobý kontakt s potravinami, kvalita obalov bola testovaná výrobcom obalu v súlade s nariadením EÚ 1935/2004/EC.
 
Aby sme Vás uistili, že plastový obal zachováva kvalitu oleja rovnako ako obal zo skla, požiadali sme Národné referenčné centrum pre predmety bežnej spotreby a obalové materiály v Poprade, ktoré je súčasťou siete referenčných centier pre potraviny v EÚ Food Contact Materials o rozbor na uvoľňovanie celého spektra ftalátov. 
 
Analýza ftaláty s2Vzorka rybieho oleja bola uskladnená v spotrebiteľskom balení (PET 270ml) 6 mesiacov po naplnení pri bežnej izbovej teplote na tmavom mieste. Referenčná vzorka bola uskladnená v sklenej fľaši za rovnakých podmienok. Po odoslaní vzoriek na analýzu pokračovalo uchovávanie v obaloch ďaľších 15 dní z dôvodu aby bola úradne splnená podmienka testu – za dlhodobé skladovanie sa považuje kontakt potraviny s obalom minimálne po dobu 10 dní. Po tejto dobe je možné zaručene detekovať uvoľnenie ftalátov.
 
 
Analýza ftaláty s1Z výsledkov analýzy vyplýva, že plastový oblal neuvoľňuje žiadne ftaláty do potraviny ani pri dlhodobom skladovaní.
Obe vzorky – referenčná v skle ako aj spotrebiteľské balenie oleja neobsahovali detekovateľné hodnoty ftalátov stanovené najcitlivejšou analytickou metódou HPLC/FID.