Vitamín D predchádza vzniku a lieči rakovinu prostaty
 
Na základe poznatkov z rozsiahlych epidemiologických prehľadov ktoré zistili že nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko rakoviny prostaty rýchlo pribúdajú klinické intervenčné štúdie skúmajúce liečebné použitie vitamínu D v cielenej terapii rakoviny prostaty.
 
Je známe že hormonálna forma vitamínu D, kalcitriol pôsobí antiproliferatíne – obmedzuje nekontrolované delenie buniek, má prodiferenciačný efekt zvyšujúci špecializáciu a vyzrievanie imunitných buniek, má antiinvazívne účinky zabraňujúce rozširovaniu rakoviny do okolitých tkanív a obmedzuje tvorbu metastáz – vznik nových sekundárnych ložísk v odlišných orgánoch.
 
Uvedené protirakovinové účinky vitamínu D sa vzťahujú aj na tkanivá prostaty. Okrem toho sa zistilo že premena kalcidiolu na aktívny hormón neprerbieha len v obličkách. Normálne bunky prostaty sú samotné schopné premieňať vitamín D3 a vytvárať hormón kalcitriol. Autokrinná tvorba kalcitriolu bunkami prostaty poskytuje biochemický mechanizmus ktorý môže zabraňovať vzniku rakoviny prostaty. Mnoho buniek pri rakovine prostaty stráca schopnosť syntetizovať kalcitriol ale stále majú prítomné receptory pre jeho účinky. Cieleným podávaním vitamínu D je možné zvýšiť tvorbu aktívnych metabolitov pečeňou a obličkami a tým nahradiť zníženú premenu bunkami prostaty.
 
Klinická štúdia uskutočnená lekármi v kanadskom centre pre liečbu rakoviny (Toronto, 2005) skúmala vplyv cieleného podávania vitamínu D pacientom so zlyhávajúcou štandardnou liečbou rakoviny prostaty. Jedným z dôvodov podávania vitamínu D bola aj geografická poloha regiónu s nízkou expozíciou slnečného žiarenia. Pacientom u ktorých dochádzalo k nárastu hladiny špecifického antigénu prostaty (PSA) aj napriek podávanej štandardnej terapii bol podávaný vitamín D3 cholekalciferol v dennej dávke 2,000 I.U. v sledovacom období 3 mesiace. U 9 z 15 pacientov nereagujúcich na štandardnú terapiu došlo následkom podávania k poklesu alebo zastaveniu vzostupu PSA. Zlepšenie klinického stavu pretrvávalo ešte 21 mesiacov po podávaní. Štrnásť z 15 pacientov malo predĺženie doby zdvojenia hladiny PSA v porovnaní s obdobím pred podávaním cholekalciferolu. Neboli zaznamenané žiadne nežiadúce účinky v súvislosti s podávaním aditívnej terapie. Výsledky štúdie poukazujú na potrebu podávania vitamínu D v liečbe rakoviny prostaty.
 
Zdroj: Woo T.C. et al: Pilot study: potential role of vitamin D (Cholecalciferol) in patients with PSA relapse after definitive therapy; Nutr Cancer. 2005;51(1):32-6.
 
Vitamín D má preukázateľne významný potenciál v prevencii a liečbe rakoviny prostaty. Zostáva veriť že klinické štúdie nezostanú len predmetom záujmu zanietených vedcov a lekárov s výskumom na relatívne malých skupinách pacientov ale budú vykonané rozsiahlejšie klinické štúdie umožňujúce čoskoré zavedenie do štandardných liečebných schém.

Prečo neboli uskutočnené rozsiahlejšie klinické štúdie, ktoré by umožnili zavedenie liečebného použita do štandardnej paxe? Odpoveď je veľmi jednoduchá, liečebné účinky vitamínu D nie je možné patentovať a dobre na tom zarobiť.
 
© Nutraceutica
 
 
Naopak, main-stream médiá ochotne a intenzívne spolupracujú s tiež "lekármi" na šírení dezinformácií odrádzajúcich od starostlivosti o vlasné zdravie. Typické príklady znevažovania výskumu stoviek štúdií o účinkoch vitamínu D nájdete tu:
 
Dokonca prekvapivo samotná asociácia lekárnikov prispieva k informovaniu svojich členov o tom ako vitamín D "nepomáha":
 
Súčasť PR-brain wash podpory predaja ochutených práškov proti chrípke?