Tuk ktorý Vás zoštíhli
 
Trpíte nadváhou? Máte za sebou množstvo diét bez trvalejších výsledkov? Ak áno, patríte k miliónom ľudí ktorí sa pokúšali znížiť váhu diétou obmedzujúcou tuky a výsledky sklamali. Štatistiky udávajú že až 2/3 ľudí ktorým sa podarilo znížiť hmotnosť nadobudne pôvodnú váhu v priebehu roka.
 
Pravdepodobnosť prečo máte nadváhu môže byť v nedostatočnej konzumácii tukov. Áno, čítate správne. V súčasnosti konzumujeme menej tukov ako kedykoľvek predtým. V minulosti sa konzumovalo mlieko, maslo, vajcia, tučnejšie mäso. Všetko sa pripravovalo na masle alebo na masti. Moderná doba pokladá tuky za nepriateľa a ponúka odtučnené potraviny. Za posledných 30 rokov poklesla spotreba tukov o 11%, celkový kalorický príjem sa znížil o 4%. Napriek tomu sme stále ťažší ako kedykoľvek predtým.

Príčina nárastu obezity nie je len v nedostatku pohybu. Celkovým, paušálnym vyhýbaním sa tukom sa môže stať že sa vyhnete tukom, ktoré Vás dokážu zoštíhliť.
 
Môžu tuky zoštíhliť?
 
Áno, pretože existuje podskupina nasýtených tukov so strednou dĺžkou reťazca (medium chain triglycerides, MCT).
 
Tieto tuky sú využívané telom ako zdroj energie. Ľahko, relatívne rýchlo sa metabolizujú a preto majú stimulačný efekt na metabolizmus. Štúdie u ľudí ukázali že MCT tuky podporou metabolizmu zvyšujú bazálnu spotrebu kalórií. Výsledkom posilnenia metabolizmu je lepšia premena potravy na energiu a zníženie ukladania zásoby vo forme telesného tuku. Konzumácia jedla obsahujúceho MCT tuky zvyšuje bazálny metabolizmus približne 24 hodín po konzumácii. Takže až 24 hodín môžete pociťovať zvýšený prílev energie a pokračovať v spaľovaní kalórií dávno po jedle.
 
Nárast metabolizmu vedie tiež k zvýšeniu telesnej teploty. Ľudia (častejšie ženy) s oslabenou funkciou štítnej žľazy udávajú po konzumácii kokosového oleja, najbohatšieho zdroja MCT tukov normalizáciu zníženej telesnej teploty pretrvávajúcu mnoho hodín. Ľudia trpiaci nadváhou z dôvodu oslabenej činnosti štítnej žľazy môžu týmto spôsobom profitovať zo stimulačnej aktivity kokosového oleja a zvýšiť úspešnosť zhadzovania nepotrebných kíl.
 
Zdroj: Fife,B., 2002;Eat Fat, Look Thin: A Safe and Natural Way to Lose Weight Permanently, Piccadilly Books, Ltd.,Colorado Springs
St-Onge, Jones, P.J.H.:Physiological effects of medium-chain triglycerides: potential agents in the prevention of obesity; J.Nutr.2002; 132(3):329-332.
 
Kde sa nachádzajú MCT tuky?
 
Najbohatším zdrojom nasýtených tukov so strednou dĺžkou reťazca (MCT) je kokosový olej, s jedinečným 75% obsahom. Kokosový tuk sa odporúča pri znižovaní telesnej hmotnosti a posilňovaní metabolizmu. Jednoducho sa kalorický príjem iných tukov alebo škrobov nahradí rovnakým kalorickým množstvom kokosového oleja.
 
Druhým najbohatším zdrojom je mliečny tuk, teda maslo a plnotučné mlieko. Opäť návrat k príiodzenej potrave po desaťročiach rastlinných masiel? Najnovšie výskumy tomu nasvedčujú, veď konzumovalo sa niekedy odtučnené mlieko?
 
Aké sú výsledky klinických štúdií?
 
Príkladom použitia MTC tukov v znižovaní abdominálnej (brušnej) obezity je klinická štúdia z roku 2009. Do štúdie bolo zaradených 40 žien vo veku 20 až 40 rokov s abdominálnou obezitou a obvodom pásu viac ako 88cm. Štúdia bola dvojito zaslepená. Prvej skupine 20 žien podávali 30 ml sójového oleja denne, druhej skupine 20 žien podávali 30 ml kokosového oleja denne počas 12 týždňov. V sledovanom období účastníčky štúdie dodržiavali vyváženú hypokalorickú diétu a 50 minút chôdze denne. Účastníčky oboch skupín neboli informované aký olej užívajú. Hodnotili sa výsledky pred vstupom do štúdie, 1. týždeň a po skončení.

Výsledky
 
Pri vstupe do štúdie neboli zaznamenané biochemické a antropometrické rozdiely medzi skupinami.
 
Po 1. týždni sa zaznamenal v skupine kokosového oleja nárast hladiny HDL cholesterolu ("dobrý cholesterol") a  pozitívne zníženie pomeru LDL:HDL.
U oboch skupín došlo k zníženiu BMI indexu, zatiaľ čo k zníženiu obvodu v páse došlo len v skupine s podávaním kokosového oleja.
Skupina s podávaním sójového oleja zaznamenala zvýšenie celkového cholesterolu, zvýšenie pomeru LDL:HDL a mierne zníženie HDL.
Výsledky štúdie poukazujú na opodstatnenosť podávania nasýtených tukov kokosového oleja pri znižovaní brušnej obezity bez rizika vzniku dislipidémie.

Zdroj: Assuncao ML et al.:Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity; Lipids. 2009 Jul;44(7):593-601.

Záver
Jednoduchá zámena typu oleja v príprave jedál môže priniesť dramatickú redukciu telesného tuku bez zmeny množstva a spôsobu ako sa stravujeme. Pri prechode z používania rastlinných olejov (repkový, sójový a slnečnicový) na kokosový olej je úplne bežné zníženie hmotnosti dokonca bez obmedzujúcej diéty.