Aspartám – najnebezpečnejšia látka z potravinových aditív
 
Aspartám je technický názov pre náhradné sladidlo obchodnej značky Nutra sweet, Equal, Spoonful, a Equal-Measure. V potravinách často skrytý pod nenápadnou vetou „obsahuje zdroj fenylalanínu“ alebo kódom potravinového aditíva E951.
Bol náhodne objavený v roku 1965, pri testovaní nového lieku na liečbu žalúdočných vredov, chemikom Jamesom Schlatterom pracujúcom pre farmaceutickú spoločnosť Searle Company. Aspartám sa vyrába chemickou syntézou, zlúčením troch látok: kyseliny asparágovej, fenylalanínu a metanolu.
 
Aspartám bol schválený len pre suché potraviny v júli 1974, ale na neskoršie námietky z augusta 1974 vznesené výskumníkom v oblasti neurológie Dr. Johnom W. Olneym a Jamesom Turnerom, právnym zástupcom spotrebiteľov ako aj v reakcii na pokračujúce výskumy spoločnosti G.D. Searle americký Úrad pre bezpečnosť potravín – Food and Drug Administration (FDA) pozastavil v decembri 1974 povolenie k používaniu aspartámu.

Aspartám bol znovu schválený v roku 1981 pre používanie v len suchých potravinách (pretože rozpustený v tekutých potravinách sa môže rozkladať), avšak aj napriek tomu bol v roku 1983 schválený už aj v sýtených nápojoch s nízkou hodnotou pH (nízke pH majú kyslé nápoje obsahujúce ovocné kyseliny a kyslosť zaisťuje zvýšenie stability a spomaľuje rozklad aspartámu – nie však úplne).

V roku 1985 firma Monsanto kúpila spoločnosť G.D. Searle a rozdelila ju na nové dcérske samostatné spoločnosti: Searle Pharmaceuticals a The NutraSweet Company, ktorá aspartám dodnes vyrába.
 
Aspartám je neslávne zodpovedný za výskyt veľkej väčšiny (75%) z nežiaducich reakcií na všetky potravinové aditíva registrované organizáciou FDA. Mnoho z týchto reakcií je veľmi vážnych zahrňujúcich záchvaty a priamo súvisiace úmrtia. Medzi 90 rôznych zaznamenaných reakcií spôsobených aspartámom patria: bolesti hlavy, migréna, záchvaty, nevoľnosť, mravčenie, svalové kŕče, prírastok hmotnosti, návaly, depresie, únavnosť, podráždenosť, zvýšený tep srdca, nespavosť, problémy videnia, strata sluchu, búšenie srdca, ťažké dýchanie, návaly strachu, nesúvislá reč, strata chuti, závrate, strata pamäti, bolesti kĺbov.
 
Podľa výskumníkov a lekárov študujúcich nežiaduce účinky aspartámu, môže uvedená látka spúšťať alebo zvyšovať riziko vzniku nasledovných chronických ochorení, najmä nervového charakteru: mozgové nádory, skleróza multiplex, epilepsia, syndróm chronickej slabosti, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, mentálna retardácia, lymfóm, vrodené defekty, fibromyalgia a diabetes.

Phyllis a James Balch, autori bestselleru z roku 2006 s predajnosťou 7 miliónov výtlačkov "Prescription for Nutritional Healing," „Recept na liečenie zdravou výživou“ ako aj mnohí odborníci, lekári, neurológovia zaradili aspartám do kategórie „chemických jedov“. Škodlivé účinky potvrdzujú aj ďaľšie nezávislé výskumy.