Môže škorica pomôcť žnížiť hladiny glukózy a cholesterolu?
 
Ak si myslíte že škorica je len korenie dodávajúce vôňu koláčom alebo káve cappucino, po prečítaní najnovších medicínskych informácií o tomto obľúbenom korení budete isto prekvapení.

Škorica sa oddávna využívala na liečbu porúch trávenia, pre antibakteriálne účinky, škoricovú silicu pridávali Egypťania do balzámovacích zmesí.
 
Na základe historického používania škorice na liečebné účely sa korenie stalo predmetom záujmu výskumníkov a farmaceutických spoločností. Nemeckí výskumníci zistili schopnosť eliminovať baktérie spôsobujúce infekcie v močových cestách. Rovnako boli dokázané účinky proti hubovým infekciám. Japonská štúdia poukázala na schopnosť škorice upokojovať podráždený žalúdok a pomáhať v liečbe žalúdočných vredov. Škorica priaznivo ovplyvňuje funkciu mozgu. Posledné experimenty boli veľmi prekvapujúce, v zistení, že škorica má schopnosť žnižovať hladinu glukózy v krvi. Tieto poznatky sa zistili náhodne pri skúmaní vplyvu rôznych potravín na hladinu glukózy. Vedci predpokladali že konzumácia koláča bude zvyšovať hladinu glukózy. Namiesto toho boli prekvapení že účinkom pridanej škorice došlo po konzumácii koláča k zníženiu hladiny glukózy.
 
Podľa klinickej štúdie Pakistanských výskumníkov z roku 2003 škorica môže znižovať hladiny glukózy a cholesterolu u ľudí trpiacich diabetickým ochorením typu 2 (typ nezávislý od inzulínu). Štúdia bola realizovaná na súbore 60 ľudí (30 mužov a 30 žien) s diabetes typu 2. Účastníkov rozdelili do 6 skupín, každá s počtom 10 ľudí. 3 skupinám podávali kapsuly s placebom (bez účinnej látky), ďaľšie 3 skupiny dostávali 1g, 3g alebo 6g škorice v kapsuliach denne. Účastníci nevedeli či dostávajú kapsuly so obsahujúce škoricu alebo bez účinnej látky. Kapsule užívali 3-krát denne po jedle, podávanie trvalo 40 dní. Hodnotili sa výsledky po skončení podávania a pretrvávanie účinku po 20 dňoch od skončenia podávania.
 
Výsledky: všetky 3 skupiny užívajúce rôzne dávky škorice dosiahli významné zníženie hladín glukózy (18–29%), dokonca aj po najnižšej dávke 1g denne. Popri znížení hladín glukózy došlo k zníženiu triglyceridov (23–30%), LDL cholesterolu (7–27%), a celkového cholesterolu (12–26%). Hladiny HDL cholesterolu neboli významne ovplyvnené. Žiadne zmeny neboli pozorované pri skupinách užívajúcich placebo (kapsle bez účinnej látky).
 
Zverejnenie výsledkov štúdie vyvolalo s USA diskusiu o druhu škorice použitom v štúdii. Podľa FDA sa bežne predávajú dva druhy: cinnamomum zeylanicum a cinnamomum cassia (L.). V pakistanskej štúdii bol použitý druh cinnamomum cassia.
Richard A. Anderson, Ph.D., z Výskumného centra pre výživu ľudí v Belltsville (BHNRC), je jedným zo skupiny výskumníkov vykonávajúcich Pakistánsku štúdiu. Na základe jeho ďaľšieieho skúmania jednotlivých látok zodpovedných za hypoglykemický účinok škorice vydal vyhlásenie:
 
"Ukázalo sa že aktívne látky škorice sa nachádzajú vo fáze vodného roztoku(vodný výluh) zatiaľ čo v olejovej fáze (škoricový olej) sa nenachádzajú. Vhodnejšou alternatívou k priamej konzumácii mletej škorice je škoricový čaj, kde dochádza k usadeniu pevných súčastí na dne nádoby a vytvoreniu čistého vodného extraktu. Škorica môže byť pridávaná do pomarančovej šťavy, ovsených vločiek, kávy, šalátov. Aktívne látky sa teplom nerozkladajú. "
 
Na základe výsledkov štúdií je možné považovať škoricu ako rastlinný zdroj využiteľný v znižovaní hladiny cukru, triglyceridov a cholesterolu pri diabetes typu 2.
 
Skutočnosť že doterajšie štúdie zahrnuli počtom malé skupiny ľudí a neboli vykonané dlhodobé sledovania zatiaľ neumožnuje zaradiť škoricu medzi látky použiteľné v prvej voľbe pri liečbe diabetes typu 2.
 
Zaradenie škorice ako funkčnej potraviny medzi súčasti zdravého životného štýlu a zvýšenie jej použitia aj napriek potrebe ďaľších výskumov môže zdravým ľuďom aj diabetikom len pomôcť.
 
Zdroj: Khan, MS, PHD, Alam, Safdar, MS, Mahpara, Ali Khan, MS, PHD, Mohammad Muzaffar, Khattak, MS, Khan Nawaz, and Anderson, PHD, Richard A.. "Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People With Type 2 Diabetes." Diabetes Care 26(2003): 3215-3218.
 
Zvýšenie citlivosti inzulínových receptorov.
 
Metylhydroxychalkón obsiahnutý v kôre škoricovníka má špecifický účinok zvyšujúci citlivosť inzulínových receptorov a tým zlepšuje metabolickú účinosť inzulínu. Metylhydroxychalkón pôsobí ako inzulínové mimetikum. Týmto mechanizmom napomáha prieniku glukózy do buniek s následnú tvorbou glykogénu. Medicínsky potenciál metylhydrohychalkónu spočíva vo využití v liečbe inzulínovej rezistencie.

Zdroj: J Am Coll Nutr. 2001 Aug;20(4):327-36

 
 
Škoricový čaj
Recept najtete po kliknutí Tu