Paracetamol, vakcíny a autizmus?
 
Paracetamol na horúčku? Takmer prvá voľba u detí a dospelých. Bez rizika žalúdočných vredov, bez dráždenia žalúdka, bez alergických reakcií, spoľahlivý na horúčku…. Ale…
 
 
Paracetamol skrýva aj riziká a zdá sa že veľmi vážne. Prečo?
 
V prvom rade má paracetamol veľmi úzky terapeutický index – znamená to že účinná dávka je veľmi blízko toxickej dávke. Preto nájdete v príbalovom letáku dôrazné varovanie pred prekročením maximálnej jednotlivej a dennej dávky! Prečo je tomu tak?
 
Pečeňová toxicita
 
Acetaminofen alebo inými slovami paracetamol je známy detailne zdokumentovanou toxicitou. Toxické účinky paracetamolu súvisia priamo s blokovaním a prudkým znžovaním vlastnej tvorby glutatiónu – najsilnejšieho vnútrobunkového antioxidantu. Existuje celý rad ochorení ktoré priamo súvisia so zníženými hladinami glutatiónu: diabetes, ateroskleróza, Alzheimer, Autizmus. Všetky menované ochorenia majú spoločný patologický mechanizmus – poškodenie zápalovým procesom a znížená vnútorná ochrana buniek.
 
Vyčerpanie glutatiónu
 
Paracetamol sa metabolizuje pečeňou, pričom je detoxifikovaný pomocou glutatiónu. Čiže priamo spotrebúva najsilnejší vnútrobunkový antioxidant – glutatión. Ak je dávka paracetamolu vyššia a glutatión sa vyčerpá úplne, do obehu sa začnú uvoľňovať toxické metabolity ako N-acetylimidochinón (NAPQI) poškodzujúci v prvom rade pečeň a následne nervové bunky, obzvlášť kortikálne mozgové neuróny. Najčastejšie otravy voľnopredajnými liekmi končiace často smrťou alebo zlyhaním a transplantáciou pečene sú práve po predávkovaní paracetamolom. Paracetamol je liekom číslo 1 v príčine zlyhania pečene v USA a Veľkej Británii. Ak aj dodržíte stanovenú bezpečnú dávku paracetamolu, nedostatok glutatiónu naruší ochranu buniek pred zápalovými a degeneratívnymi procesmi práve v čase keď to najviac potrebujete, počas ochorenia.
 
Obľúbený protichrípkový nápoj
 
Paracetamol je obľúbenou zložkou takmer všetkých protichrípkových horúcich nápojov a tabliet. Nápoje sú propagované pod sloganom "na chrípku nemám čas" alebo dám si "stop-grip" nápoj a hneď sa cítim lepšie. "Prináša okamžitú úľavu." Je to však skutočná úľava a pomoc?
 
Najhoršia voľba
 
Nie, v skutočnosti užívať paracetamol je asi to najhoršie čo môžete spraviť. Paracetamol zníži pocit únavy, bolesti, zníži horúčku, oklame telo, navodí pocit akoby už nebol potrebný odpočinok a sústredenie sa na prekonanie ochorenia. Avšak ešte nebezpečnejší proces prebieha v pozadí, bez toho aby ste niečo tušili. Paracetamol vyčerpáva, znižuje hladinu najsilnejšieho a najdôležitejšieho vnútrobunkového antioxidantu – glutatiónu. A vyčerpanie prichádza práve v tom najnevhodnejšom čase, keď je glutatión najviac potrebný, pri ochorení.
 
Útok proti imunite, oslabenie ochrany pred radikálmi
 
Je známe že dostatok glutatiónu je esenciálny pre funkčnosť imunokompetentných buniek. Týmto spôsobom paracetamol v podstate útočí priamo na imunitu. Zároveň zvyšuje poškodzovanie tkanív v dôsledku zníženej ochrany pred voľnými radikálovými reakciami v dôsledku vyčerpania zásoby glutatiónu. Bolesti svalov pri chrípke, infekcii sú dôsledkom masívneho celotelového zápalu, uvoľnenia zápalových cytokínov a toxínov z rozpadnutých patogénov. Zápal zvyšuje produkciu voľných radikálov. Do tejto situácie vstupuje paracetamol aby znížil ochranu buniek glutatiónom pred voľnými radikálmi. Glutatión ako molekula obsahujúca síru účinne vychytáva voľné radikály, neutralizuje ich a tým chráni DNA buniek.
 
Zvýšené riziko autizmu detí
 
Ešte nebezpečnejšia situácia nastáva u detí. Paracetamol je pri horúčke preferovaný pred ibuprofénom pre údajnú vyššiu bezpečnosť. Paracetamol sa rutinne podáva deťom na tlmenie horúčky a bolesti po vakcináciách. Práve pri použití paracetamolu pred a po vakcináciách vzniklo vedecky podložené podozrenie zo synergického zvýšenia rizika vzniku autizmu. Viacerí lekári považujú práve kombináciu vakcín a paracetamolu za veľmi nešťastnú, rizikovú z hľadiska vzniku autizmu.
 
Prečo zvýšené riziko Autizmu po kombinácii vakcín a paracetamolu?
 
Adekvátne hladiny glutatiónu sú kľúčové pre funkčnosť metallotionínového systému (MTS). MTS reguluje metabolizmus iónov kovov, avšak obzvlášt dôležitý je pre kontrolu metabolizmu zinku v mozgovom tkanive. V prípade nedostatočnej hladiny glutatiónu dochádza k uvoľňovaniu voľných iónov zinku mitochondriami do vnutrobunkového prostredia neurónov, neurotoxicite. Voľný zinok spôsobuje bunkovú hypoxiu (nedokysličenosť) a následne vedie k všeobecnému poškodeniu neurónov.
 
K poškodzovaniu neurónov a následne zníženiu funkčnosti dochádza typicky pri nerodegeneratívnych ochoreniach autistického spektra – autizme. Mnoho detí s poruchami autistického spektra (PAS) majú identifikovanú oslabenú enzymatickú transsulfuráciu a metyláciu, znamená to že nedokážu vytvárať dostatok glutatiónu a ešte horšie, nedochádza k aktivácii viacerých neurotransmiterov v mozgu.
 
Existuje genetická predispozícia k zníženej tvorbe glutatiónu. Práve takéto deti môžu byť náchylnejšie na poškodenie neurónov po podaní paracetamolu v dôsledku ďaľšieho zhoršenia deficitu (nedostatku) glutatiónu. Ak v takejto situácii uvažujeme nad podaním vakcín, je potrebné brať do úvahy fakt že vakcíny vyvolávajú imunologickú reakciu, takzvanú "cytokínovú búrku". Neuróny s oslabenou ochranou glutatiónom takúto reakciu jednoducho nemusia prekonať a poškodenie môže vyústiť do spektra autistických porúch.
 
Paracetamol počas tehotenstva
 
Na ďaľšiu súvislosť paracetamolu a autizmu poukazuje retrospektívna analýza údajov, pri ktorej bolo zistené, že matky autistických detí užívali počas tehotenstva paracetamol na prekonanie horúčky častejšie ako matky zdravých detí.
 
Explózia autizmu v USA od zavedenia paracetamolu ako preferovaného antipyretika (lieku proti horúčke)
 
Výskum uskutočnený tímom Dr. Williama Shaw, PhD porovnával štatistický výskyt autizmu v USA a na Kube. Očkovanie detí na Kube je povinné, zaočkovanosť detí je vysoká, až 99,7% avšak paracetamol sa podáva veľmi zriedkavo z dôvodu nedostupnosti. V USA sa paracetamol podáva veľmi často, ako štandard na tlmenie horúčkových a bolestivých reakcíí po vakcínach. Spotreba paracetamolu v USA dramaticky vzrástla od 80. rokov minulého storočia ako následok zverejnenia rizík použitia kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) u detí. Avšak prevalencia (% výskyt prípadov) autizmu na Kube je aj napriek vysokej zaočkovanosti až 298-násobne nižšia v porovnaní s prevalenciou v USA. Kuba: 185 prípadov z populácie 11 miliónov (0.00168%) v porovnaní s USA: 1,5 milióna prípadov z populácie 300 miliónov (0.50%). Uvedené štatistické údaje tiež podporujú podozrenia na synergický efekt podávania paracetamolu pri zvýšení rizika výskytu autizmu v spojení s vakcináciami.
 
Autizmus a nastup - podavanie paraceetamolu
 
Zdroj pre graf: William Shaw: Evidence that Increased Acetaminophen use in Genetically Vulnerable Children Appears to be a Major Cause of the Epidemics of Autism, Attention Deficit with Hyperactivity, and Asthma. Journal of Restorative Medicine 2013.
 
 
 
© Nutraceutica
 
použité zdroje:
1. Good P.: Did Acetaminophen Provoke the Autism Epidemic? Alternative Med. Review, Vol.14, No 4, 2009.
2. Dr. Lane, MD presentation at World Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine, April 2013
3. Posadas I et al.: Acetaminophen induces apoptosis in rat cortical neurons. PLoS ONE. 2010 5(12).
4. Ghanizadeh, Ahmad: Acetaminophen may mediate oxidative stress and neurotoxicity in autism; Medical Hypotheses, Vol.78
5. http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/Acetaminophen.asp
6. Bauer AZ, Kriebel D. Prenatal and perinatal analgesic exposure and autism: an ecological link. Environ Health. 2013;12:41.
7. William Shaw: Evidence that Increased Acetaminophen use in Genetically Vulnerable Children Appears to be a Major Cause of the Epidemics of Autism, Attention Deficit with Hyperactivity, and Asthma; Journal of Restorative Medicine 2013; 2