Liečba srdcovo cievnych ochorení, ktorá funguje.
Odstránenie plaku z tepien – základný spôsob, ako znížiť riziko srdcových chorôb.
 
Určite poznáte obvyklé odporúčania o chudnutí, správnom jedení, vyhýbaní sa stresu a cvičení. Snažíte sa dodržiavať všetky odporúčania. Napriek tomu sa s pribúdajúcim vekom objaví zvýšený krvný tlak, prvé náznaky žilovej trombózy, ateroskleróza. Ako je to možné? Ide to nekompromisne s vekom? Túto otázku si za Vás neustále kladú zanietení výskumníci a dnes už poznajú odpovede…
 
Použitie esenciálnej aminokyseliny lyzínu, ako lieku
na ochorenie srdca a ciev, znie možno až neuveriteľne.
Avšak v roku 1987 bol práve tento objav odmenený Nobelovu cenu za medicínu.
Podstatou objavu je odhalenie, že aminokyselina lyzín blokuje účasť lipoproteínu (Lp) pri vytváraní aterosklerotických plakov – cievnych usadenín.
 
Príčina ochorení srdca a ciev
 
Artérioskleróza – ukladanie nánosov vo vnútornej časti cievnych stien sa začína mechanickým stresom. Zdravé cievy sú veľmi pružné. Neustále sa sťahujú a rozťahujú s každým úderom srdca. Mechanická námaha – stres je tým väčší čím sú cievy bližšie k srdcu. Mechanický stres je iniciátoriom mikroskopických poškodení cievnej steny, následného mikrozápalu a nadväzujúceho vzniku sklerotických plakov ako opravného mechanizmu (zjednodušene zalepovanie poškodených miest).

Ak ste v plnom zdraví a dokážete si zabezpečiť plnohodnotnú výživu, vzniknuté mikroskopické lézie (miesta porúch) v cievnych stenách nepredstavujú problém. Telo ich dokáže regenerovať, vyhojiť.
 
Avšak bez zabezpečenia vhodnej výživy Vaše telo nebude schopné vytvárať dostatok kolagénu a ďalších substancií potrebných na reštitúciu (opravu) cievnej steny. V takom prípade siaha po druhom spôsobe nápravy, ktorý spočíva vo vychytávaní potrebných substancií z krvného prúdu a vytváraní akýchsi náplastí na poškodené miesta. Vytváranie „náplastí“ sa deje nie preto že tento spôsob je najlepší, ale preto že z hľadiska prežitia jedinca je dôležitejší ako zanechanie narušenej, stenčenej cievnej steny s následným rizikom prietrže a vnútorného krvácania. Postupom času sa však tieto náplasti, známe ako plaky hromadia a samotné spôsobujú ochorenia ako vysoký tlak, srdcový infarkt, mozgová porážka.
 
Liek na ochorenia srdca a ciev 
 
Mnoho ľudí si myslí že dostáva správnu výživu ak konzumuje odporúčané množstvá ovocia, zeleniny, celozrnných a nízkotučných potravín. A napriek tomu sa objaví ochorenie ciev… Moderná výroba potravín používajúca urýchľovače rastu, herbicídy, genetické manipulácie, hydrogenáciu tukov je úplne odlišná od spôsobu potravín vyrábaných pred storočím. Moderná strava Vám zabezpečí že budete obézni a napriek tomu z hľadiska viacerých nutrientov podvýživení.
 
Je tu dobrá správa. Výskum Dr. Linus Pauling inštitútu konštatuje že srdcovo cievne ochorenia je možné dostať pod kontrolu, dokonca zvrátiť jednoduchým podávaním vhodných mikronutrientov v správnych dávkach.
 
V roku 1989 významný americký vedec Linus Pauling a jeho kolega Matthias Rath MD, odomkli ďaľšie veľké lekárske tajomstvo. Našli skutočnú podstatu, príčinu vzniku ochorení srdca a ciev. Ich objav bol úplne úžasný a úprimne povedané, zachraňujúci životy.
 
Na základe objavu vznikol nový liek, ktorý však nepatrí do kategórie „na recept“. Novým liekom je špeciálny doplnok výživy zložený výlučne z vybraných výživových látok. Táto novodobá príčinná terapia bežne umožnila mnohým pacientom vyhnúť sa angioplastike a otvorenej operácii srdca. Nie znižovaním cholesterolu, ale tým, že odstráňuje príčinu ochorenia. Rýchle zotavenie je pravidlom, nie výnimkou. Nie sú známe žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

Dr. Linus Pauling a Dr. Matthias Rath vysvetľujú prečo dochádza k upchávaniu ciev
 
Artérioskleróza začína vznikom malých ložísk na vnútornom povrchu cievnej steny, spôsobuje ju mechanický a oxidatívny stres, voľné radikály, zápalové procesy. U zdravého človeka sa pri zabezpečení vhodnej výživy vytvára dostatočné množstvo kolagénu, ktorý dokáže opraviť povrch cievy a vrátiť cievu do pôvodného stavu, bez vytvárania usadenín.
 
Nedostatok špecifických živín = narušenie reparačného procesu
 
Pri dlhodobej výživovej nedostatočnosti, ktorá sa často vyskytuje aj pri energeticky nadmernom príjme u obéznych ľudí je pomerne jednoduchý proces opravy cievnej steny narušený a nevyhnutne nahradený menej hodnotným mechanizmom vytvárania "cievnych záplat" – sklerotických plakov.
 
Za normálneho stavu pri dostatku živín poškodené miesta ciev odkrývajú väzobné jednotky pre vychytávanie molekúl aminokyseliny lyzínu z krvného obehu aby umožnili vychytávanie lyzínu, stavebnej jednotky potrebnej pre tvorbu kolagénu a obnovu cievy.
 
Namiesto toho však pri nedostatku – deficite lyzínu a ďalších mikronutrientov dochádza k vychytávaniu náhrady lyzínu – lipoproteínu-a (Lp-a) ktorý tiež obsahuje molekulu lyzínu ale vo viazanej forme. Väzba lipoproteínu-a (Lp-a) naštartuje vychytávanie iónov vápnika, fibrinogénu a LDL-cholesterolu z krvi, čo umožní vytváranie usadenín, plakov ako náhradného riešenia reparácie – opravy cievy.

Pochopiteľne, opakujúci sa dlhodobý proces ukladania plakov vedie k zmenšovaniu priechodnosti cievy, znižovaniu pružnosti a všetkým známym srdcovo cievnym ochoreniam.
Z analýzy 27 vedeckých štúdií vyplýva že ľudia s vysokými hladinami lipoproteínu-a (Lp-a)majú o 70% vyššie riziko vzniku srdcovo cievnych ochorení v priebehu 10 rokov. Lipoproteín-a (Lp-a) je súčasťou molekuly LDL "zlého" cholesterolu.
Tým že lyzín zabraňuje väzbe lipoproteínu-a (Lp-a) na cievny povrch, súčasne bráni väzbe (usadzovaniu) LDL cholesterolu v cievach.
 

Lyzín, prolín v účinnej reparácii – obnove cievneho systému.
 
Aminokyseliny lyzín a prolín vytvárajú „teflónový“ povrch ciev, umožňujú jednotlivým zložkám krvi prúdiť cievami bez prichytenia sa o steny, zamedzujú usadzovaniu sklerotických plakov.
 
Lipoproteín obsahuje oba typy receptorov – „miest, kde pasujú kľúče do zámku“ pre aminokyseliny lyzín a prolín. Ako náhle zvýšime diétny príjem lyzínu, dochádza k obsadeniu lipoproteínu a tým k znemožneniu väzby na lyzínové väzobné miesta v poškodenej cievnej stene. Týmto spôsobom sa prirodzeným výživovým mechanizmom zamedzí ukladaniu sklerotických plakov.
 
Navyše pri doplnení účinkov lyzínu a prolínu ďalšími mikronutrientami dochádza súčasne k zlepšeniu postupného uvoľňovania plakov a tým prirodzenému ústupu ochorenia ciev.
 
Ktorá aminokyselina je účinnejšia, lyzín alebo prolín?
 
V liečebnom výživovom protokole je základom nepostrádateľný lyzín, nakoľko je to esenciálna aminokyselina, ktorú telo nedokáže vytvárať. Prolín sa v tele dokáže vytvárať z lyzínu, podávanie prolínu zjednodušuje biochemické procesy v tele, je prospešné ale nie je nevyhnutné.
 

Súhrn účinkov lyzínu
 
Lyzín umožňuje vytvárať kolagén potrebný na obnovu poškodených miest ciev.
 
Lyzín a prolín sa viažu na voľné lipoproteíny krvnej plazmy čím znemožňujú ich väzbu na povrch ciev a vytváranie sklerotických plakov.
 
Celkovo prispieva lyzín a prolín k zvráteniu priebehu srdcovo cievnych ochorení.

Skúsenosti s nutričnou liečbou cievneho systému
 
Po použití nutričného liečebného protokolu dochádza k výraznému zdravotnému zlepšeniu pacientov s rôznymi závažnými srdcovými ochoreniami. Prvé zlepšenie stavu nastáva pomerne v krátkom čase, v priebehu 2 týždňov bol zaznamenaný napríklad ústup záchvatov anginy pectoris.
 
Obnovou stratenej pružnosti cievnych stien dochádza k prirodzenému ústupu zvýšeného krvného tlaku. Tento protokol by mal patriť k základným opatreniam pacientov s vysokým krvným tlakom.
 
Výživový protokol liečby rieši príčiny vysokého krvného tlaku na rozdiel od „základnej liečby“ antihypertenzívami ktorá rieši dôsledky, znižuje tlak, neodstráňuje príčiny ochorenia.
 
 

Tokotrienoly, nenasýtené formy vitamínu E v prevencii

a liečbe srcdovo-cievnych ochorení.

Spoluúčasť nenasýtených foriem vitamínu E, tokotrienolov, je rozhodujúca, kľúčová pre zabezpečenie pozitívnych účinkov samotného vitamínu E na srdcovo-cievny systém.

 

Samotné tokoferoly, nasýtené vitamíny E nemajú významnejší vplyv na srdcovo-cievne ochorenia, čo potvrdzujú viaceré klinické štúdie, najmä štúdie aplikujúce syntetický tokoferol acetát s rozporuplnými výsledkami.  

Hypocholesterolemic activity of synthetic and natural tocotrienols. J Med Chem. 1992 Oct 2;35(20):3595-606.

Pri tokotrienoloch to však neplatí. Sú vysoko účinné v ochrane ciev a znížení výskytu ochorení ciev a srdca.

 

Zlepšenie lipidového profilu

Tokotrienoly napomáhajú znížiť hladinu cholesterolu znižovaním aktivity enzýmu HMG-CoA-reduktáza vyrvárajúceho cholesterol v pečeni. Znížením aktivity enzýmu dochádza k zníženiu tvorby cholesterolu.

 

Cholesterol účinne znižujú aj napríklad lieky patriace do skupiny statínov. Je tu však zásadný problém. Statíny na rozdiel od tokoferolov majú množstvo nežiadúcich účinkov vyplývajúcich z nefyziologického prerušenia aktivity enzýmu HMG-CoA-reduktáza. Dokonca riziká nežiadúcich účinkov statínov, ako napríklad kardiomyopatia, rozklad kostrovej svaloviny, úbytok svaloviny srdca, arytmie, degenerácia mozgového tkaniva prevyšujú samotné prínosy zo zníženia hladiny cholesterolu.

 

Tokotrienoly na rozdiel od statínov pôsobia odlišným mechanizmom. Tým že chránia cievy silným antioxidačným účinkom, prispievajú k zániku zápalovej reakcie v cievach. Zánik zápalu v cievach vedie cez autoregulačné mechanizmy k fyziologickému zníženiu vynútenej  tvorbe cholesterolu ako cievneho reparátora.

 

Samotný cholesterol je silným antioxidantom a transportným lipoproteínom, obaluje a chráni neuróny. Prevláda mylný názor že zodpovedá za sklerózu ciev a súvisiace ochorenia. Problémom nie je samotný cholesterol ale najmä jeho oxidované formy s narušenou funkčnosťou a rizikom usadzovania.

 

Tokotrienoly pôsobia komplexne. Bránia vzniku škodlivých oxidovaných foriem lipoproteínov a zároveň znižujú zápal cievnej steny.   

 

Výsledkom pôsobenia tokoferolov je zlepšenie lipidového profilu a zdravé, pevné a pružné cievy.

 

Klinické štúdie poukazujú, že podávanie tokotrienolov môže:

 

znížiť celkovú hladinu lipidov v sére o 23%

znížiť celkový cholesterol o 30%

znížiť LDL-cholesterol o 42%

Nie všetky štúdie však zaznamenali tak dramatický pokles cholesterolu, nakoľko sa jedná o multifaktoriálne príčiny ochorenia. Každopádne podávanie tokotrienolov predstavuje významné zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení.

 

Rink C, Christoforidis G, Khanna S, et al. Tocotrienol vitamin E protects against preclinical canine ischemic stroke by inducing arteriogenesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2011 Nov;31(11):2218-30.

Packer L, Weber SU, Rimbach G. Molecular aspects of alpha-tocotrienol antioxidant action and cell signalling. J Nutr. 2001 Feb;131(2):369s-73s.

Pearce BC, Parker RA, Deason ME, Qureshi AA, Wright JJ. Hypocholesterolemic activity of synthetic and natural tocotrienols. J Med Chem. 1992 Oct 2;35(20):3595-606.

 

Pre účinné zníženie výskytu srdcovo-cievnych ochorení sa odporúča zabezpečiť denný príjem  60 mg tokotrienolov.

 

Tokotrienoly sú v bežných potravinách a jedlých olejoch pomerne málo zastúpené, zriedkavo sa vyskytujúce formy prírodného vitamínu E.

Najbohatšími prírodnými zdrojmi sú ryžové otruby, obilné klíčky, surový nerafinovaný palmový olej alebo plody annato. Z uvedených zdrojov sa aj získavajú.

 

V ponuke výživových doplnkov sa takmer nevyskytujú. Nutraceutica prináša výživové doplnky obsahujúce práve tieto nenasýtené formy vitamínu E.

 

Tokotrienoly obsahujú prípravky:  Rybí olej s vitamínom E úplného spektra, OMEGA-3 HP Tokomax a kapsuly Karnozín TokoMax

 

 

Vitamín C, potrava bohatá na živiny a ochorenie srdca
 
Ateroskleróza sa zriedkavo vyskytuje u zvierat, pretože väčšina zvierat dokáže vyrábať živiny, ktoré sú potrebné na opravu poškodených ciev. Napríklad koza produkuje denne 13.000 mg vitamínu C, syntézu zabezpečuje pečeň. Ľudia a živočíchy, ktoré nedokážu vytvárať vitamín C sú odkázané na zabezpečenie živiny zo svojho jedálnička, musia jesť veľa čerstvej, surovej, na živiny bohatej potravy. Napríklad gorily dostanú asi 4.000 mg. vitamínu C denne zo svojho jedálnička.

Výživové zložky odporúčané pri srdcovo cievnych ochoreniach
 
Vitamín C – 1 až 3 g denne, vhodná kombinácia askorbátov – vápenatej a horečnatej soli kyseliny askorbovej, ktoré zabraňujú prekysľovaniu tela z vyšších dávok samotnej kyseliny askorbovej (vit.C), askorbáty poskytujú výhodu v súčasnom dodávaní iónov vápnika a horčíka
 
Lyzín – 3 až 6 g denne
 
Omega-3 mastné kyseliny – 2g EPA+DHA = 1 polievková lyžica rybieho oleja denne
 
Tokotrienoly – nenasýtené formy vitamínu E – 60 až 100 mg denne
 
Bioflavonoidy – 200mg denne, pôsobia synergicky, zvyšujú účinnosť vitamínu C, silné antioxidanty
 
Epigalokatechín gallát EGCG – 100-200mg denne, 2-4 šálky čaju denne – silný antioxidant
 
Koenzým Q-10 – 60 až 100mg denne, energetický faktor buniek, antioxidant
 
Dôležité sprievodné výživové opatrenia
 
Vyhýbanie sa nadmernej konzumácii polynenasýtených rastlinných olejov s prevahou omega-6 (slnečnicový, sójový, repkový olej)
Nekonzumovať stužené tuky, a čiastočne stužované rastlinné tuky = fritovacie oleje, obsahujú škodlivé trans-tuky poškodzujúce cievne steny.
 
Ako zabezpečiť potrebné množstvá výživových zložiek potrebných k prirodzenej liečbe srdcovo cievnych ochorení?
 
Konzumáciou bežných, moderným intenzívnym spôsobom vyrábaných potravín je to možné s len v obmedzenej miere. Tu môžu pomôcť kvalitné doplnky výživy  obsahujúce prirodzené nutrienty získané z potravinových zdrojov. Prolysin C obsahuje komplex vitamínu C a aminokyselín prolínu, lyzínu na podporu tvorby kolagénu.
 
Výživové prípravky obsahujúce potrebné množstvá lyzínu, vitamín C a askorbátov:prolysin-c
 
Prolysin C tablety – najvýdatnejší zdroj lyzínu doplnený prolínom (aminikyselina vytvárajúca sa v tele z lyzínu), prolín zvyšuje tvorbu kolagénu. Použitie v podpore obnovy pružnosti cievnych stien, znížení priľnavosti LDL cholesterolu, zachovaní "teflónového povrchu" ciev, prevencii tvorby cievnych usadenín.
 

 
Odstránenie plaku z tepien kombináciou lyzínu, prolínu a vitamínu C a podávanie tokotrienolov upravujúce lipidové spektrum
predstavuje jednu zo základných možností, ako znížiť riziko srdcových a cievnych chorôb prirodzeným spôsobom.
 
Lieky na tlak by nemali byť základnou liečbou srdcovo cievnych chorôb, skôr opačne, alternatívou základnej liečby príčin srdcovo cievnych ochorení pomocou vhodnej výživy.
 
Zdroje: 
Hypothesis: Lipoprotein(a) is a Surrogate for Ascorbate. Linus Pauling and Matthias Rath. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 1990, Vol 87, pgs 6204-6207. 
Atherosclerosis: Its Primary Cause is Ascorbate Deficiency Leading to the Deposition of Lipoprotein(a) and Fibrinogen/Fibrin in the Vascular Wall. Matthias Rath and Linus Pauling. Journal of Orthomolecular Medicine, 1991, Vol 6, pgs 125-134.
Apoprotein(a) is an Adhesive Protein. Matthias Rath and Linus Pauling. Journal of Orthomolecular Medicine, 1991, Vol 6, pgs 139-143.
A Unified Theory of Human Cardiovascular Disease Leading the Way to the Abolition of this Disease as a Cause for Human Mortality. Matthias Rath and Linus Pauling. Journal of Orthomolecular Medicine, 1992, Vol 7, pgs 5-15.
Plasmin-induced Proteolysis and the Role of Apoprotein(a), Lysine, and Synthetic Lysine Analogs. Matthias Rath and Linus Pauling. Journal of Orthomolecular Medicine, 1992, Vol 7, pgs 17-23. 
Lipoprotein(a) Reduction by Ascorbate. Matthias Rath. Journal of Orthomolecular Medicine, 1992, Vol 7, pgs 81-82.
Reducing the Risk for Cardiovascular Disease with Nutritional Supplements. Matthias Rath. Journal of Orthomolecular Medicine, 1992, Vol 7, pgs 153-162.