„Rybí olej nepomáha srdcu ani mozgu“
 
Áno žiaľ aj s takýmto  "článkom" sa môžete stretnúť na internete   http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=856&Itemid=30
 
Uvedený článok skôr zavádza ako informuje. Skúmali sme za Vás použité zdroje informácií z ktorých článok čerpá. Pre zlepšenie orientácie v rôznych tvrdeniach pridávame vlastný komentár k zdrojom použitým v článku.
 
zdroje informácií použité v pôvodnom článku:

Bosch J, Gerstein HC, Diaz R, et al. N–3 fatty Acids and cardiovascular outcomes in patients with dysglycemia. N Engl J Med. Published online June 11, 2012.
 
Komentár: štúdia financovaná farmaceutickým koncernom Sanofi, v ktorej nebol použitý rybí olej ale polosyntetické deriváty omega-3 s nižšou biologickou využiteľnosťou v dávke 900mg/deň (podávaný 90% koncentrát). Denná dávka obsahovala 810mg čistých etylesterov omega-3 mastných kyselín. Pre dosiahnutie farmakologického účinku (nie na prevenciu) je podľa viacerých klinických pokusov potrebný denný príjem 2 až 4 g čistých omega-3, takúto dávku štúdia neskúmala. Nezaradenie obvyklého rozpätia viacerých obvykle aplikovaných dených dávok omega-3 skôr znižuje výpovednú hodnotu štúdie obmedzením sa na skúmanie minimálnej odporúčanej dávky. Navyše sa v štúdii aplikovali polosyntetické deriváry namiesto prirodzených foriem omega-3 mastných kyselín. Na základe tejto štúdie nemožno vyvodiť uzávery týkajúce sa použitia rybieho oleja, nakoľko klinicky pokus skúmal látku odlišnej štruktúry, nie samotný rybí olej.

Kwak SM, Myung SK, Lee YJ. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Arch Intern Med. Published ahead of print, April 9, 2012.
 
Komentár: nejedná sa o klinickú štúdiu, je to metaanalýza – štatistika, zmes údajov iných štúdií zahrňujúcu štúdie používajúce látky odlišnej štruktúry, polosyntetické deriváty omega-3 mastných kyselín v dávkach neumožňujúcich dosiahnúť farmakologický účinok. V analýze štatisticky vypočítaná premerná aplikovaná dávka bola 460mgEPA a 430mg DHA, uvedená dávka sa pohybuje na hranici minimálneho odporúčaného denného príjemu, nie však optimálneho príjmu obzvlášť u ľudí so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. Štatistická analýza zlúčením rôznorodých látok a použitím nedostačujúceho dávkovania stráca konkrétnosť a výpovednú hodnotu.
 
Dangour AD, Andreeva VA, Sydenham E, Uauy R. Omega 3 fatty acids and cognitive health in older people. Br J Nutr. 2012;107:S152-S158.
 
Komentár: autori prehľadu iných klinických pokusov došli k záveru že aj napriek chýbajúcim pozitívnym vplyvom na sledované ukazovatele, pre viaceré chýbajúce dáta a rôznorodý dizajn nie je možné z konkrétne zahrnutých štúdií vyvodiť relevantné uzávery, oblasť výskumu zostáva otvorenou otázkou pre ďaľšie práce.
 
Omega-3 a rybí olej skutočne pomáha zlepšiť funkčnosť mozgu.
Jedna z mnohých štúdií potvrdzujúca zlepšenú neuroplasticitu a zlepšené kognitívne funkcie u ľudí po aplikácii omega-3 tukov. Zdroj: Fontani G. et al.: Cognitive and physiological effects of Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in healthy subjects; Eur J Clin Invest. 2005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16269019