GcMAF imunoterapia

Čo je GcMAF?

 

GcMAF je skratka pre globulínový komponent aktivačného faktora makrofágov.  Je to veľmi dôležitý proteín, vznikajúci bežne  v ľudskom tele. Zabezpečuje aktiváciu a funkčnosť imunitných buniek.

Približne 3% krvnej plazmy obsahuje plazmatický Gc proteín. Len veľmi nepatrná časť Gc poteínu sa konvertuje – mení na GcMAF. Už bilióntiny gramu GcMAF postačujú na aktiváciu imunitného systému.

 

GcMAF je svojou povahou bielkovinovým prenášačom aktívnej formy vitamínu D  na väzobné miesta na povrchu imunitných buniek. Biele krvinky, makrofágy majú na povrchu buniek receptory – príjmové miesta pre pôsobenie aktívnej formy vitamínu D (tzv.VDR receptory).

 

GcMAF je kľúčová bielkovina zúčastňujúca sa aktivácie imunity, konkrétne makrofágov,  prenáša aktívnu formu vitamínu D na väzobné miesta, čiže obrazne povedané predstavuje "kuriéra nesúceho kľúč na odomknutie imunity". Vzhľadom na transportnú funkciu k aktívnej forme vitamínu D býva tento proteín nazývaný tiež ako vitamín D viažúci proteín (vitamin D binding protein).

 

Bez účasti GcMAF nie je možná funkčnosť imunitného systému, pretože dochádza k prerušeniu signálneho mechanizmu imunitných buniek. Prerušením signálnej cesty následkom deficitu GcMAF dochádza k "uspaniu imunity", čo spôsobuje rôzne stupne imunodeficitu  až zlyhanie imunity ústiaci v celé spektrum chronických ochorení vrátane rakoviny.

 

V prípade že sa vytvára dostatok GcMAF, imunitný systém je udržiavaný v neustálej pohotovosti, bdelosti. Denne v ľudskom tele vzniká asi 10.000 rakovinových buniek. S ohľadom na veľkosť makroorganizmu to nepredstavuje pre zdravie prakticky žiaden problém. Za pomoci GcMAF a aktívneho imunitného systému dochádza k vyhľadaniu geneticky poškodených buniek a k ich zničeniu bez toho aby sme o tom vôbec vedeli alebo niečo cítili.

 

Včasná aktivácia imunity nedovolí pomnoženiu rakovinových buniek nad kritickú hodnotu, kedy sami začnú bojovať proti GcMAF a rafinovaným spôsobom "uspávať imunitu" /pôsobenie nagalázy vysvetlíme v samostatnom článku/. GcMAF má v súčasnosti asi 20 známych mechanizmov biologického pôsobenia, z toho 6 mechanizmov priamo zasahuje rakovinový proces.

 

Vážna psychická trauma, strata bývania, psychický šok, vážne a ťažké úrazy, ťažké infekčné ochorenia, všetky tieto vonkajšie alebo vnútorné podnety vyvolajú silný stres. Stres blokuje tvorbu nielen hormónov šťastia – endorfínov ktoré majú imunostimulačné účinky, ale rovnako stres znižuje aj tvorbu GcMAF, čo prispieva k vzniku imunodeficitu a vytvoreniu predpokladov pre rozvoj akéhokoľvek ochorenia súvisiaceho s oslabenou imunitou.

 

Čo dokáže GcMAF?

Najnovšie vedecké poznatky poodhalili nové, úžasné terapeutické možnosti ktoré sa otvárajú  poznaním biologickej úlohy GcMAF.

 

Zvýšením hladín GcMAF v sére je možné zvýšiť úspešnosť eradikácie mnohých chronických ochorení, vrátane liečby rakoviny a autoimunít. Nakoľko sa jedná o proteín vytváraný bežne v organizme, samotná liečba nie je sprevádzaná žiadnymi toxickými účinkami. Minimum nežiadúcich reakcií môže vyplývať zo samotnej podstaty aktivácie imunity. Aktívna, pracujúca imunita môže byť sprevádzaná prechodným pocitom únavy, zvýšenej teploty a inými prejavmi.

 

V prípade imunodeficitu, chronického ochorenia  vrátane terminálnych štádií rakoviny je možné zvýšiť hladinu GcMAF v organizme viacerými spôsobmi.

 

1.) externým podávaním samotného GcMAF proteínu injekčným, perorálnym, dermálnym alebo rektálnym spôsobom podania

Jedná sa o deriváty získané krvnej plazmy alebo orálne podávanie kolostra, ktoré obsahuje GcMAF proteín.

 

2.) stimuláciou vlastnej tvorby GcMAF in vivo (v organizme)

Na stimuláciu tvorby GcMAf in vivo (v organizme) existuje viacero postupov. Perorálne varianty injekčných foriem neobsahujú samotný GcMAF proteín ale pôsobia ako substrát pre podporu tvorby GcMAF v tele. Biologicky je možné pôsobiť na viacerých úrovniach biosyntézy GcMAF v organizme.

 

Jeden z prístupov zvýšenia biosyntézy GcMAF v organizme využíva prípravok OraMAF Ultra, perorálna suspenzia na prípravu probiotického nápoja.

Viac informácií o prípravku OraMAF Ultra je možné získať priamo v poradenskom centre v Nitre. Prípravok je v procese uvádzania na trh vo forme výživového doplnku.   

 

Obnova GcMAF pomáha liečiť mnohé chronické ochorenia

GcMaf je glykoproteín ktorý má omnoho dôležitejšiu úlohu ako sa pôvodne predpokladalo. Samotný neaktivuje imunitu ale umožňuje prenos kľúčov na aktívne miesto. Aktivácia imunity cez obnovu GcMAF bola úspešne klinicky aplikovaná pri ochoreniach úzko súvisiacich s chronickým zápalom, imunodeficitom a vírusovými infekciami:

vírusové a bakteriálne infekcie, lymská borelióza, herpes, hepatitída, HIV, psoriáza, reumatoidná artritída, chronický únavový syndróm, kolitída, Crohnova choroba, autizmus, depresie, všetky druhy a štádiá rakoviny.

Je vedecky dokázané, že imunitné bunky sa zúčastňujú formácie, remodelácie, sieťovania, konektivity a regenerácie neurónov. Aplikácia GcMAF u autistických detí zaznamenala v súčasnosti najvyššiu, až 85% mieru terapeutickej odpovede. Znamená to že u 85% detí došlo k zlepšeniu stavu a 15% pacientov sa úplne zotavilo z ochorenia.

 

GcMaf obnovuje imunitný systém a zároveň:

Blokuje angiogenézu – tvorbu ciev potrebných pre zásobenie a rozvoj metastáz

Znižuje expresiu IL-8, cytokínu s proangiogénným pôsobením

Aktivuje fagocytózu rakovinových buniek makrofágmi (Il-10?)

Aktivuje apoptózu – samo zánik rakovinových buniek

Mení genetický fenotyp buniek z rakovinových na normálny

Znižuje metastázujúci potenciál buniek

Zvyšuje energetickú produkciu mitochondrií

Zlepšuje metabolickú aktivitu neurónov, regeneráciu a komunikáciu, tvorbu nových neuronálnych spojení (obnova funkčnosti CNS pri autizme, SM, Parkinsone)

Zvyšuje konektivitu neurónov, tvorbu dendritov a neuritov


Čo môže spôsobiť nedostatočnú tvorbu GcMAF?

Už sme spomenuli viaceré primárne faktory vrátane stresu. Oslabenie imunity stresom, infekciou, toxínmi, vakcínami, antibiotikami, nevhodnou výživou sa narušuje kontrola počiatočných štádií a umožňuje sa prechod cez kritické štádium ochorení. V prípade prevládnutia infekcie alebo pomnoženia rakovinových buniek nad kritické množstvo buniek  to imunita nemusí zvládnuť. Prečo?

 

Enzým Nagaláza vytváraný vírusmi a rakovinovými bunkami

Vírusy a rakovinové bunky majú schopnosť rafinovaným spôsobom "uspať imunitu" s cieľom presadiť sa v organizme. Na to využívajú enzým nagaláza, ktorý sami vytvárajú a ktorým blokujú tvorbu GcMAF. Ak je vírusov alebo rakovinových buniek príliš veľa, nadkritické množstvo, začnú vytvárať také množstvo nagalázy ktoré môže zvíťaziť a "uspať imunitu". Počiatočný, reverzibilný proces akútneho ochorenia tak môže prerásť do chronického štádia, napríklad rozvinutie  rakoviny s makroskopicky pozorovateľnou veľkosťou ložiska alebo vznikom chronickej infekcie, autoimunity.

 Čo je Nagaláza?