GcMAF imunoterapia

Čo je GcMAF?

 

GcMAF je skratka pre globulínový komponent aktivačného faktora makrofágov.  Je to veľmi dôležitý proteín, vytvárajúci sa v ľudskom tele. Zabezpečuje aktiváciu a funkčnosť imunitných buniek.

Krvná plazma obsahuje približne 3% plazmatického Gc-proteínu. Len veľmi nepatrná časť Gc-poteínu sa môže podľa potreby konvertovať, meniť na GcMAF. Už bilióntiny gramu GcMAF postačujú na aktiváciu imunitného systému.

 

GcMAF je svojou povahou bielkovinovým prenášačom aktívnej formy vitamínu D  na väzobné miesta na povrchu imunitných buniek. Biele krvinky, makrofágy majú na povrchu buniek receptory – príjmové miesta pre pôsobenie aktívnej formy vitamínu D (tzv.VDR receptory).

 

GcMAF je kľúčová bielkovina zúčastňujúca sa aktivácie imunity, konkrétne makrofágov,  prenáša aktívnu formu vitamínu D na väzobné miesta, čiže obrazne povedané predstavuje "kuriéra nesúceho kľúč na odomknutie imunity". Vzhľadom na transportnú funkciu k aktívnej forme vitamínu D býva tento proteín nazývaný tiež ako vitamín D viažúci proteín (vitamin D binding protein).

 

Bez GcMAF si nemôže imunitný systém plnohodnotne plniť svoju funkciu. Dochádza k prerušeniu viacerých signálnych mechanizmov imunitných buniek. Prerušením signálnich ciest následkom deficitu GcMAF dochádza k takzvanému "uspaniu imunity", čo spôsobuje rôzne stupne imunodeficitu až možné úplné zlyhanie imunity. Chronicky oslabená imunita zvyšuje riziko vzniku širokého spektra chronických ochorení. Mimoriadne alarmujúcim faktorom chronického imunodeficitu je zvýšenie rizika nekontrolovaného rastu rakovinových buniek, ich presadenia sa v organizme, ústiace v život ohrozujúce závažné štádiá rakoviny.

 

V prípade že sa vytvára dostatok GcMAF, imunitný systém je udržiavaný v neustálej pohotovosti, bdelosti. Denne v ľudskom tele vzniká asi 10.000 rakovinových buniek. S ohľadom na veľkosť makroorganizmu to nepredstavuje pre zdravie prakticky žiaden problém. Za pomoci GcMAF a aktívneho imunitného systému dochádza k vyhľadaniu geneticky poškodených buniek a k ich zničeniu bez toho aby sme o tom vôbec vedeli alebo niečo cítili.

 

Včasná aktivácia imunity nedovolí pomnoženiu rakovinových buniek nad kritickú hodnotu, kedy sami začnú bojovať proti GcMAF a rafinovaným spôsobom "uspávať imunitu" /pôsobenie nagalázy vysvetlíme v samostatnom článku/. GcMAF proteínu sa v súčasnosti pripisuje asi 20 známych mechanizmov biologického pôsobenia, z toho 6 mechanizmov priamo zasahujúcich rakovinový proces.

 

Vonkajšie alebo vnútorné podnety ako psychická trauma, šok, nadmerná fyzická záťaž, úrazy, chronické infekčné ochorenia, vyvolajú stres organizmu. Stres blokuje nielen tvorbu endorfínov ktoré majú imunostimulačné účinky, ale môže tiež znižovať tvorbu GcMAF, čo prispieva k vzniku imunodeficitu a vytvoreniu predpokladov pre rozvoj akéhokoľvek ochorenia súvisiaceho s oslabenou imunitou.

 

Čo dokáže GcMAF?

Najnovšie vedecké poznatky poodhalili nové, úžasné terapeutické možnosti ktoré sa otvárajú  poznaním biologickej úlohy GcMAF.

 

Zvýšením hladín GcMAF v sére je možné zvýšiť úspešnosť eradikácie mnohých chronických ochorení, vrátane liečby rakoviny a autoimunít. Nakoľko sa jedná o proteín vytváraný bežne v organizme, samotná liečba nie je sprevádzaná žiadnymi toxickými účinkami. Minimum nežiadúcich reakcií môže vyplývať zo samotnej podstaty aktivácie imunity. Aktívna, pracujúca imunita môže byť sprevádzaná prechodným pocitom únavy, zvýšenej teploty a inými prejavmi.

 

V prípade imunodeficitu, chronického ochorenia  vrátane terminálnych štádií rakoviny je možné zvýšiť hladinu GcMAF v organizme viacerými spôsobmi.

 

 

Ako zvýšiť hladinu GcMAF v sére?

Externé podávanie izolovaného GcMAF proteínu

Obvykle sa jedná sa o deriváty získané z krvnej plazmy obsahujúce izolovaný GcMAF proteín. Proteín sa môže podávať injekčným, perorálnym, dermálnym, inhalačným alebo rektálnym spôsobom.

 

Injekčné formy GcMaf proteínu majú klinicky overenú účinnosť, nevýhodou može byť relatívne vysoká cena liečby a dostupnosť s ohľadom na náročnosť získavania proteínu.

 

GcMAF proteín je prítomný tiež v kolostre, existujú viaceré perorálne prípravky obsahujúce GcMAF kolostrum. Podávanie kolostra zvyšuje koncentráciu GcMAF v plazme.

 

Biologická účinnosť perorálnych foriem v porovnaní s injekčným podaním býva približne polovičná, perorálna aplikácia preto vyžaduje podávanie vyšších dávok, zároveň sa odporúča využiť vstrebávanie pod jazykom. 

 

Stimulácia vlastnej tvorby GcMAF in-vivo (v organizme)

Na stimuláciu tvorby GcMaf in-vivo (v organizme) sa používa viacero postupov. Obvykle sa jedná o podávanie jednotlivých zložiek zúčastńujúcich sa tvorby GcMAF proteínu v organizme.

 

Podávanie substrátu pre tvorbu GcMAF

Existujú viaceré perorálne aj injekčné prípravky neobsahujúce samotný GcMAF proteín, ale pôsobiace ako substrát pre podporu tvorby GcMAF v organizme na viacerých úrovniach. Biologicka účinnosť uvedených prípravkov však nebola dostatočne overená, bude potrebné vykonať rozsiahlejší klinický výskum.

 

Manipulácia enzymatickej aktivity

Zvýšenie tvorby GcMaf proteínu v organizme je možné dosiahnúť tiež aplikáciou najnovšej metódy manipulácie enzymatickej aktivity kľúčových enzýmov. Jedinečný prístup enzymatickej manipulácie in-vivo zvyšujúcej tvorbu GcMAF v organizme využíva prípravok OraMAF Ultra, perorálna suspenzia určená na prípravu a podanie vo forme probiotického nápoja.

Viac informácií o prípravku OraMAF Ultra je možné získať priamo v poradenskom centre v Nitre. Prípravok je v procese prípravy uvádzania na trh.   

 

Obnova GcMAF pomáha liečiť mnohé chronické ochorenia

GcMaf je glykoproteín ktorý má omnoho dôležitejšiu úlohu ako sa pôvodne predpokladalo. Samotný neaktivuje imunitu ale umožňuje prenos kľúčov na aktívne miesto. Aktivácia imunity cez obnovu GcMAF bola úspešne klinicky aplikovaná pri ochoreniach úzko súvisiacich s chronickým zápalom, imunodeficitom a vírusovými infekciami:

vírusové a bakteriálne infekcie, lymská borelióza, herpes, hepatitída, HIV, psoriáza, reumatoidná artritída, chronický únavový syndróm, kolitída, Crohnova choroba, autizmus, depresie, všetky druhy a štádiá rakoviny.

Je vedecky dokázané, že imunitné bunky sa zúčastňujú formácie, remodelácie, sieťovania, konektivity a regenerácie neurónov. Aplikácia GcMAF u autistických detí zaznamenala v súčasnosti najvyššiu, až 85% mieru terapeutickej odpovede. Znamená to že u 85% detí došlo k zlepšeniu stavu a 15% pacientov sa úplne zotavilo z ochorenia.

 

GcMaf obnovuje imunitný systém a zároveň:

Blokuje angiogenézu – tvorbu ciev potrebných pre zásobenie a rozvoj metastáz

Znižuje expresiu IL-8, cytokínu s proangiogénným pôsobením

Aktivuje fagocytózu rakovinových buniek makrofágmi (Il-10?)

Aktivuje apoptózu – samo zánik rakovinových buniek

Mení genetický fenotyp buniek z rakovinových na normálny

Znižuje metastázujúci potenciál buniek

Zvyšuje energetickú produkciu mitochondrií

Zlepšuje metabolickú aktivitu neurónov, regeneráciu a komunikáciu, tvorbu nových neuronálnych spojení (obnova funkčnosti CNS pri autizme, SM, Parkinsone)

Zvyšuje konektivitu neurónov, tvorbu dendritov a neuritov

 


Čo môže spôsobiť nedostatočnú tvorbu GcMAF?

Už sme spomenuli viaceré primárne faktory vrátane stresu. Oslabenie imunity stresom, infekciou, toxínmi, vakcínami, antibiotikami narušuje kontrolu organizmu nad vznikajúcimi ochoreniami, čo umožňuje prechod do kritických štádií ochorení. V prípade pomnoženia vírusov, baktérií alebo rakovinových buniek nad kritické množstvo imunita nemusí zvládnuť boj s ochorením. Prečo?

 

Enzým Nagaláza vytváraný vírusmi a rakovinovými bunkami

Vírusy a rakovinové bunky majú schopnosť rafinovaným spôsobom "uspať imunitu" s cieľom presadiť sa v organizme. Na to využívajú enzým nagaláza, ktorý sami vytvárajú a ktorým blokujú tvorbu GcMAF. Ak je vírusov alebo rakovinových buniek príliš veľa, nadkritické množstvo, začnú vytvárať také množstvo nagalázy ktoré môže zvíťaziť a "uspať imunitu". Počiatočný, reverzibilný proces akútneho ochorenia sa týmto spôsobom môže transformovať do chronického štádia, prejavujúci sa napríklad vznikom nádoru s makroskopicky pozorovateľnou veľkosťou ložiska alebo viesť k chronickej infekcii, autoimunite.

 

 Čo je Nagaláza?