Metabolizmus železa
 
Vstrebávanie je závislé od charakteru prijatého železa.
 
Hémové železo (živočíšneho pôvodu, z mäsa) sa vstrebáva v rozsahu 10-30% množstva prijatého v potrave, z nehémového železa (rastlinného a anorganického charakteru) sa vstrebáva len 1-5%. Vstrebávanie nehémového železa je viac ovplyvniteľné prítpmnosťou iných látok v potrave.

Napríklad vstrebávanie silne podporuje kyselina askorbová (vitamín C).
 
Vstrebávanie naopak znižujú triesloviny obsiahnuté v káve, čaji, taníny, vláknina, čokoláda, vysoká koncentrácia vápnika, kyselina fytová, šťaveľová, fosfáty, mangán a zinok.
 

 

Nevstrebané železo tvorí 90% z celkového množstva prijatého v potrave. Vstrebáva sa pomocou špeciálnych črevných buniek – enterocytov. Enterocyty absorbujú železo ale veľká časť buniek odumrie a železo sa vylúči stolicou.
 
Vstrebané železo sa prenáša pomocou bielkoviny nazývanej transferín. Je to najvýznamnejší prenášač železa, optimálne by mal byť nasýtený železom na 25 až 35%. Pri vyššom nasýtení stráca schopnosť viazať železo. Neviazané – voľné železo je vysoko deštruktívne a nebezpečné. Spúšťa aktivitu voľných radikálov, spôsobuje poškodenie DNA, bunkovú smrť.
 
Nadbytočné železo sa viaže na feritín. Je to proteín uskladňujúci železo. Normálna hladina feritínu v krvnom sére je 25-75ng/mL, zvýšená hladina môže byť príznakom zápalového procesu spôsobeného ochorením alebo zvýšeným príjmom a obsahom železa. Podobne ako transferín, feritín stráca svoju funkciu nadmernou záťažou železom.
 
Pečeň zohráva kľúčovú úlohu v regulácii homeostázy železa v organizme.
 
Pečeňou vytváraný hormón hepcidín kontroluje vstrebávanie železa z tenkého čreva. Priemerná denná strata železa prostredníctvom črevnej sliznice sa pohybuje v rozmedzí 1 až 2 mg. Kompenzáciou straty je vstrebávanie železa z potravy, kroré riadi hepcidín. Rovnováha dennej straty a vstrebávania železa je týmto spôsobom prísne kontrolovaná.
Za normálnych okolností sa vstrebáva z potravy približne 10% obsahu železa, čo postačuje na udržanie rovnováhy, nakoľko organizmus nedisponuje žiadnym mechanizmom zabezpečujúcim vylučovanie nadbytku železa.
 
V laickej verejnosti často prevláda názor o nízkom obsahu železa v potrave a potrebe suplementácie – pridávania. V skutočnosti na zabezpečenie rovnováhy príjmu a výdaja postačuje približne desatina obsiahnutého množstva z potravy, železo nie je vo veľkej väčšine prípadov deficitné.
 

Cielený výber potravín s vysokým obsahom železa má opodstatnenie u žien vo fertilnom veku s pravidelnou menštruáciou alebo u pravidelných darcov krvi. V iných prípadoch hrozí chronické ukladanie železa v organizme s vážnymi zdravotnými rizikami.
 
Príjem železa
 
Mužské telo obsahuje priemerne 4g železa, ženské asi 3,5g, detské telo obsahuje menej ako 3g železa. Železo je viazané v hemoglobíne, tkanivách, svaloch, kostnej dreni, krvných proteínoch, feritíne, hemosideríne a voľné sa nachádza v plazme.
Najväčšia časť železa sa nachádza v hemoglobíne. S výnimkou straty krvi, tehotenstva, rastu kedy sú potrebné väčšie množstvá železa, potrebujeme denne prijať približne 1 až 1,5 mg ako náhradu bežnej fyziologickej straty.
Ľudské telo sa zabezpečuje počas obdobia zvýšenej potreby železa zvýšením účinnosti vstrebávania. Biologický proces reaguje napríklad u žien počas menštruácie zvýšením účinnosti vstrebávania železa z 1,5mg na 3 – 3,5mg denne.

Plod v 3 trimestri tehotenstva potrebuje získať od matky veľké množstvo železa. Vytvára si zásobu na prekonanie obdobia asi pol roka po narodení. Novorodené deti majú extrémne vysoké hladiny sérového feritínu a vysokú saturáciu transferínu. Neskôr prechodom na pevnú stravu dieťa začína získavať železo aj zo zdrojov mimo materského mlieka.
Odporúčaný denný príjem železa predstavuje množstvo prijaté v potrave zabezpečujúce prevenciu vzniku príznakov nedostatku u 97% zdravej populácie.
 
Tolerovaná horná hranica príjmu je 45mg železa denne, kedy ešte nedochádza k vzniku akýchkoľvek nežiaducich reakcií. Vyššie denné dávky môžu spôsobiť nevoľnosť, obstipáciu, tráviace ťažkosti a dlhodobo vážne zdravotné problémy.
Vedecká rada Inštitútu pre výskum železa na ľudské zdravie odporúča, pokiaľ je to možné uprednostniť príjem železa z prirodzených potravinových zdrojov pred náhradnými doplnkami železa. Len v prípade ak lekár diagnostikuje nedostatok železa, zvolí konkrétny presný postup a dávkovanie doplnkov železa.
 
Deti, tehotné a dojčiace ženy, starší ľudia patria do skupiny s najčastejším nesprávnym podávaním doplnkov železa. Nebezpečenstvo súvisiace s prebytkom železa je spojené s komplexom zdravotných rizík. Prv ako ktokoľvek začne užívať železo, mal by mať potvrdené výsledky testov od lekára. Počas prekonávania bežných infekcií vykazujú laboratórne výsledky nedostatok železa, je to prirodzené, spôsobuje to vyviazanie voľného železa z plazmy za účelom rýchlejšieho vysporiadania s infekciou. Tento stav sa nazýva anémia chronického ochorenia a je odlišná od anémie z nedostatku železa. Nevyžaduje doplnenie železa.
 
Mierne znížené zásoby železa alebo mierna anémia zapríčinená zníženým príjmom železa ba mali byť upravené v prvom rade vhodnou diétou.
 
Ak diétne opatrenie zlyhá, pristupuje sa k podávaniu železa vo forme tabliet s obsahom sulfátu, glukonátu železnatého. Môžu spôsobovať tráviace ťažkosti. Tablety s obsahom hémového železa sú tráviacim traktom lepšie znášané.
Zlepšeniu vstrebávania železa môže napomôcť súčasné podávanie malého množstva zinku. Zistilo sa že niektoré anémie súviseli s nedostatkom zinku, nie železa. (štúdia Dr. Soruku Nishiyama, Kumamota University School of Medicine). 
 
Vylučovanie železa
 
Je za normálnych okolností minimálne. V ľudskom organizme neexistuje fyziologický systém, ktorý by organizmus zbavoval železa, okrem straty pri menštruácii. Denná strata železa (okrem menštruácie) predstavuje 0,01% z celkového množstva obsiahnutého v organizme. Biologický polčas železa (čas za ktorý stratíme polovicu zásoby) u mužov a žien po menopauze je 10 až 20 rokov! Údaj neplatí pre ženy vo fertilnom veku s pravidelnou menštruáciou.
 
Dlhodobý, zvýšený príjem železa (nekontrolovaný, neodôvodnený výsledkami laboratórnych testov – vo forme rôznych doplnkov výživy a špeciálnych potravín: zelených rias Chlorella, Spirulina) vedie k hromadeniu – kumulácii a môže byť veľmi nebezpečný.