Organicky viazaný jód

Zdroje jódu
 
Anorganický jód
Jód sa v dôsledku postupného vyplavovania z pôdy nachádza v prostredí vo veľmi nízkych koncentráciách. To zapríčiňuje nedostatočný obsah jódu v celom potravinovom reťazci nášho regiónu. Výsledkom nízkeho obsahu jódu v potravinách je deficitný príjem vedúci k poruchám funkcie štítnej žľazy a súvisiacich ochorení.
 
Zabezpečenie dostatočného príjmu jódu v súčasnosti rieši obohacovaním kuchynskej soli o prídavok anorganickej soli jódu, jodidu draselného. Po zavedení jodidovania kuchynskej soli došlo k zníženiu výskytu ochorení súvisiacich s deficitom jódu. Napriek tomu stále patríme ku krajinám s relatívne vysokým percentom deficitu jódu, veľké množstvo žien trpí hypofunkciou štítnej žľazy a potrebuje substitučnú liečbu syntetickým tyroxínom.
 
Zabezpečí kuchynská soľ dostatok jódu?
 
Výskum publikovaný v časopise Environmental Science and Technology z roku 2008 uvádza že aj keď je na balení kuchynskej soli uvedená dávka pridaného jodidu, skutočný obsah jódu môže byť oveľa nižší.

Vedci Texaskej univerzity analyzovali 88 vzoriek jodidovanej kuchynskej soli s deklarovaným prídavkom 45mcg/g. 53% vzoriek obsahovalo menšie množstvo. Čerstvo otvorené balenia obsahovali v priemere 44,1mcg/kg. Avšak pri skladovaní vo vlhkom prostredí (vlhkosť 80%) dochádzalo k zníženiu obsahu jódu na polovicu po 7 dňoch. Pri relatívne nízkej vlhkosti (40%) sa znížil obsah jódu na polovicu po 3,5 roku skladovania. Sumárne čím dlhšie a pri vyššej vlhkosti je soľ skladovaná, tým má pravdepodobne nižší obsah jódu.

Ďalšia časť jódu sa stráca pri varení, prchaním jódu pri varení jedlo stráca ďalších 20-30% pôvodného obsahu jódu.
Anorganický jód môže tvoriť zmes anorganických solí jódu dostupných v rôznych formách výživových doplnkov. Nedostatkom podávania anorganického jódu je nižšia biologická dostupnosť, možný útlm činnosti štítnej žľazy pri vysokých dávkach. Viaceré štúdie uvádzajú že podávanie anorganického jódu nemá antiproliferatívne účinky (protirakovinové) na rozdiel od elementárneho jódu.
 
Telesné zásoby jódu
 
Anorganické soli jódu sa v tele neukladajú, nevytvárajú telesné zásoby, viaže sa veľmi malá časť jódu z molekúl ktoré boli rozštiepené peroxidázami. Peroxidázy sa nachádzajú v štítnej žľaze (tyreoperoxidázy) sú tiež prítomné v prsníkoch a menej v iných tkanivách. Peroxidázy uvoľňujú atóm jódu z anorganických molekúl, ktorý sa následne biologickými procesmi používa ako substrát na tvorbu jódoalbumínov, jódolipidov a na tvorbu vlastného hormónu štítnej žľazy – tyroxínu. Nevyužitá časť anorganických solí jódu sa rýchlo vylučuje močom.
 
Biologické využitie anorganických solí jódu
 
Výskumy potvrdili že mnohé ženy majú nízke hladiny peroxidáz, prípadne tieto enzýmy sú neaktívne vplyvom goitrogénov, látok spôsobujúcich útlm aktivity tyreoperoxidáz. Nízke hladiny peroxidáz priamo úmerne súvisia s neschopnosťou biologického využitia bežných zdrojov jódu vrátane jodidovanej kuchynskej soli. U žien s nízkymi hladinami peroxidáz je potvrdená priama súvislosť s hypofunkciou štítnej žľazy (nedostatočná tvorba tyroxínu) a fibrocystickým ochorením prsníka a vaječníkov, zvýšeným výskytom rakoviny. 
 
Elementárny jód
 
Aj keď sa v prírode čistý, elementárny jód nevyskytuje, v substitučnej liečbe deficitu jódu sa elementárny jód osvedčil ako vysoko účinná forma suplementácie. Elementárny jód ako prvok je veľmi ťažko rozpustný vo vode. Ak je vo vode súčasne rozpustený jodid draselný, elementárny jód sa v takomto roztoku jódovej soli dobre rozpúšťa pomocou tvorby jódových komplexov. Komplexný roztok jódu v zmesi s jodidom draselným bol pomenovaný podľa objaviteľa Lugolovým roztokom. Elementárny jód v Lugolovom roztoku má preukázateľné antiproliferatívne účinky. Použitie Lugolovho roztoku vyžaduje klinické skúsenosti, v USA sa používa táto forma jódu ako alternatívna metóda v liečbe rakoviny prsníka, iných druhov rakoviny, na liečbu fibrocycystického ochorenia prsníka a vaječníkov s vysokým percentom úspešnosti. Na rozdiel od chemoterapie použitie elementérneho jódu ako biogénneho prvku nevykazuje orgánovú toxicitu, netlmí imunitu, čo je veľmi dôležitou podmienkou pre úspech v liečbe rakoviny.
 
Organicky jód
 
Organicky viazaný jód je forma jódu chemicky viazaného na organické látky, môžu byť nimi napríklad bielkoviny, tuky alebo uhľovodíky. Organicky viazaný jód je biologicky vysoko aktívnou formou s optimálnou vstrebateľnosťou bez rizika nežiadúcich účinkov útlmu činnosti štítnej žľazy. Organicky viazaný jód sa prirodzene najviac nachádza v morských rybách, vysoký obsah organicky viazaného jódu je v  treskách, tuniakoch, makrelách. Organicky viazaný jód môže prekvapivo pochádzať aj z atmosféry.
 
Oceán ako zdroj atmosférického organického jódu
 
Príkladom prirodzene sa vyskytujúceho organicky viazaného jódu je metyljodid (CH3I, jódometán). Metyljodid sa vyskytuje v atmosfére a vzniká v oceánoch väzbou jódu na metán. Z morskej hladiny sa uvoľňuje do atmosféry. Vzduch nad oceánmi obsahuje merateľné hodnoty metyljodidu. Metyljodid je reaktívna látka, pri inhalácii – vdychovaní morského vzduch sa časť absorbuje v pľúcach a poskytuje istú dávku jódu. Aj pre obsah jódu v atmosfére nad oceánmi má pobyt pri mori ozdravný účinok. Prospešný vplyv látok z morského prostredia využíva talasoterapia.
 
Organicky viazaný jód
 
Elementárny, molekulový jód sa viaže s nenasýtenými mastnými kyselinami organickou väzbou, prípadne vytvára menej pevné, takzvané rezonančné pí-väzby. Sú to priestorové rezonančné väzby dvojatómových molekúl elementárneho jódu v blízkosti dvojitých nenasýtených väzieb bez narušenia dvojitej väzby a vysýtenia mastnej kyseliny.
 
Organická väzba jódu je možná s akými koľvek nenasýtenými mastnými kyselinami. Podmienkou organickej väzby je prítomnosť aspoň jednej dvojitej väzby. Medzi mastné kyseliny tvoriace organickú väzbu patria mono- a poly-nenasýtené mastné kyseliny. Prírodnými zdrojmi polynenasýtených mastných kyselín sú rastlinné oleje alebo živočíšne tuky, napríklad rybí olej.
 
Najvyššiu kapacitu organicky viazať jód majú polynenasýtené mastné kyseliny obsahujúce 2 a viac dvojitých väzieb. Medzi najviac zastúpené polynenasýtené mastné kyseliny vyskytujúce sa v prirodzených tukoch patria omega-6: kyselina linolová (LA), omega-3: kyselina alfa-linolénová (ALA), eikosapentaénová (EPA) a dokosahexaénová kyselina (DHA).

 

 

 

 

 

Ryby ako potrava poskytujú tiež prirodzený zdroj organicky viazaného jódu aj keď v nižších koncentráciách. V tele rýb dochádza in vivo biologickými procesmi k organickej väzbe jódu na polynenasýtené mastné kyseliny telesného tuku alebo k organickej väzbe jódu na bielkoviny (rybie mäso). U rýb však prevažujú svojim obsahom anorganické soli jódu pochádzajúce z prostredia – morskej vody.

Rastlinné oleje alebo živočíšne tuky obohatené o organicky viazaný jód

 

 

 

 

Alternatívou k prirodzenému zdroju, rybám môžu byť rastlinné oleje alebo živočíšne tuky obohatené o organicky viazaný jód vytvárajúci jódované mastné kyseliny. Na rozdiel od prirodzených zdrojov – rýb môžu obsahovať podstatne vyššie koncentrácie organicky viazaného jódu využiteľné v prevencii a liečbe viacerých ochorení.
 
Tekvicový olej s organicky viazaným jódom
 
Tekvicový olej obohatený organicky viazaným jódom pôsobí antiproliferatívne, má rovnako vysokú biologickú dostupnosť jódu ako napríklad rybí olej s organicky viazaným jódom.
Nevýhodou tekvicového oleja je však veľmi nepriaznivý pomer omega-6 k omega-3, dosahuje extrémne vysokú hodnotu 120. Tekvicový olej je takmer výlučný zdroj omega-6 mastných kyselín, obsahuje menej ako 0,2% omega-3: ALA, biologicky minimálne využiteľnú omega-3 MK, okrem toho neobsahuje žiadne iné omega-3 (napríklad SDA).
 
Obsah omega-6 (LA) v tekvicovom oleji je jeden z najvyšších, priemerne sa pohybuje okolo 50%. Pozrieť zloženie tekvicového oleja.
 
Podľa viacerých štúdií prevaha omega-6 mastných kyselín vo výžive pôsobí pro-zápalovo, podporuje zápalové procesy, zhoršuje priebeh autoimunitných ochorení a čiastočne znehodnocuje antiproliferatívne účinky samotného organicky viazaného jódu.
 
Rybí olej s organicky viazaným jódom
 
Rybí olej s organicky viazaným jódom má antiproliferatívne účinky, vysokú biologickú dostupnosť a je zdrojom pre tvorbu protirakovinových EPA-jódolaktónov s vysokou afinitou navodzovať apoptózu rakovinových buniek a involúciu – zmenšovanie, hypertrofiou zväčšeného, opuchom postihnutého tkaniva štítnej žľazy.
 
Organická väzba poskytuje vysokú biologickú účinnosť a vytváranie depozitov – zásob jódu v telesnom tuku a bunkových stenách.

Navyše rybí olej poskytuje výhodu protizápalového účinku omega-3 mastných kyselín. Omega-3 mastné kyseliny protizápalovým pôsobením podporujú protirakovinové účinky, oslabujú agresivitu nádorov a tvorbu metastáz,  pôsobia teda synergicky, spoločne, zvyšujú antiproliferatívne účinky organicky viazaného jódu.
 
Na prevenciu a výživovú suplementáciu jódu je vhodnejší jód viazaný organicky na rybí olej, nakoľko omega-3 mastné kyseliny sú celkovo vo výžive nedostatočne zastúpené.
 
 
Záver
Organicky viazaný jód a molekulárny jód majú preukázateľné antiproliferatívne a protirakovinové účinky na rozdiel od anorganického jódu, ktorý tieto účinky nemá.
Tekvicový olej poskytuje jód viazaný organicky na prevahu omega-6 tukov. Je takmer výlučným zdrojom omega-6, prevaha omega-6 zvyšuje intenzitu zápalových procesov.

Rybí olej s organicky viazaným jódom poskytuje výhodu synergickej kombinácie antiproliferatívneho účinku organicky viazaného jódu a protizápalového účinku omega-3 mastných kyselín.

 

Na liečbu už prebiehajúcich rakovinových ochorení alebo na závažnejšie fibrocystické stavy sa odporúča doplnenie organických foriem jódu aktívnou formou jódu – elementárnym jódom vo forme Lugolovho roztoku. 

 

Aké množstvá organicky viazaného jódu obsahujú najvýznamnešie prirodzené zdroje?
 
Morské riasy obsahujú 1000 – 2000 mcg jódu v 100 g sušiny.

Morské ryby obsahujú v priemere 80-140 mcg organicky viazaného jódu na 100g potraviny.
 
Aká je odporúčaná denná dávka jódu?
 
Odporúčaná denná dávka jódu u dospelých je 150 mcg.
Tehotné ženy majú vyššiu odporúčanú dennú dávku: 250 mcg.
 
Vývoj plodu kladie vyššie nároky na dostupnosť a telesné zásoby jódu. V prípade že nie je jód plnohodnotne doplnený z potravy, môže vzniknúť postehotenská hypotyreóza (znížená tvorba tyroxínu po ukončení tehotenstva).