Rybí olej podávaný počas tehotenstva a dojčenia znižuje výskyt alergií detí
 
Príjem omega-3 mastných kyselín počas tehotenstva sa v posledných desaťročiach znížil, čo môže prispievať k súčasnému zvýšenému výskytu alergií u detí.
 
Cieľom najnovšej klinickej štúdie autorov Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, publikovanej v Acta Paediatrica, v roku 2009, bolo preskúmať účinok podávania polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom (EPA, DHA) počas tehotenstva na výskyt alergií detí.
 
Do štúdie zaradili 145 tehotných žien spĺňajúcich výberové kritérium – samotné trpiace alergiou alebo otec ich dieťaťa mal alergiu. Denne sa podávalo 1,6g EPA a 1,1g DHA v období od 25. týždňa tehotenstva a 3-4 mesiace počas dojčenia. Pre kontrolu sa druhej skupine žien podávalo placebo (kapsuly bez účinnej látky). Po ukončení štúdie sa hodnotili hladiny špecifických cirkulujúcich imunoglobulínov E (IgE) a vykonali sa prickove testy na stanovenie alergickej reakcie kože.
 
Výsledky: výskyt potravinovej alergie bol nižší v omega-3 skupine – 1 dieťa z 52 detí (2%), rovnako nižší bol výskyt IgE-potvrdeného ekzému u 4 z 52 detí (8%).
 
V skupine s podávaním placeba (bez účinných látok EPA a DHA) bol výskyt potravinovej alergie u 10 z 65 detí (15%) a výskyt IgE potvrdrného ekzému u 15 zo 63 detí (24%), štatistický rozdiel medzi skupinami bol významný (p < 0.05) v prospech omega-3 skupiny.
 
Záver štúdie potvrdzuje zníženie výskytu potravinových alergií a alergických ekzémov detí pri podávaní omega-3 EPA a DHA matkám počas tehotenstva a dojčenia detí.
 
Doprajte svojim deťom to najlepšie už od počatia a počas dojčenia.
 
Čisté a skvelo chutiace omega-3  získané zo severných morí  a vyrábané na Islande tradičným, najväčším európskym výrobcom nájdete tu: Omega-3 rybí olej natural.