Akútna otrava železom

Americké Centrum prevencie a kontroly ochorení uvádza otravu železom ako najčastejšiu príčinu intoxikácie detí. Napríklad v roku 1991 bolo v USA zaznamenaných 5144 prípadov požitia prípravkov s obsahom železa, z toho 11 prípadov skončilo úmrtím.

Toxická dávka je nad 30 mg/kg hmotnosti, typická smrteľná dávka je viac ako 250 mg/kg hmotnosti ale aj dávka 60 mg/kg spôsobila smrť.
 
Otrava železom je charakteristická 4 klinickými štádiami.
1. štádium – do 6 hodín po požití je charakteristické nástupom žalúdočných obtiaží, nauzeou, hnačkou, s možným prechodom do šoku, kómy a úmrtím.
2. štádium – 6 až 24 hodín po požití môže byť bezpríznakové, napriek tomu je nevyhnutné začatie liečby.
3. štádium – 12 až 48 hodín po požití môže dôjsť k zlyhaniu pečene, obličiek a krvného obehu.
4. štádium – po 3 až 4 týždňoch sa môže vyvinúť obštrukcia tráviaceho systému a cirhóza pečene.
 
 
Chronická toxicita
Dôsledky chronického nadbytku železa (Chronic Iron overload)
 
Sú veľmi rozmanité a mnohopočetné. Zmienime sa o najvýznamnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich dôsledkoch chronického nadbytku a vysokej kumulácie železa v tele.

1. Diabetes. Ióny železa sprostredkujú výmenu elektrónov, zosilňujú voľné radikálové reakcie poškodzujúce pankreas. Nadbytok železa vytláča vstrebávanie a biologické účinky iných iónov kovov katalyzujúcich biologické procesy enzýmov (zinok, mangán, meď, chróm), zinok je potrebný pre funkčnosť inzulínu.
 
2. Rakovina. Mnoho druhov rakoviny priamo súvisí s nadbytkom železa, prípadne zvyšuje agresivitu nádorov. Rakovinové bunky využívajú ióny železa ako katalyzátor v náhradnom, špecifickom energetickom metabolizme využívajúcom anaeróbnu premenu glukózy na laktát.
 
3. Neurodegeneratívne ochorenia zahrňujúce Parkinsonov syndróm, Alzheimerov syndróm, ADHD, demenciu súvisiacu s vekom. Poruchy nálady môžu byť tiež zapríčinené toxicitou železa.
 
4. Hypertenzia a cievne ochorenia. Železo má schopnosť zvyšovať rigiditu – tuhosť cievnej steny podobne ako kadmium. Voľné radikály zhoršujú priebeh arytmií, kardiomyopátií, prispievajú k zápalovým žilovým ochoreniam, hjemoroidom.
 
5. Obličkové ochorenia. Železo sa kumuluje v obličkách, spôsobuje renálnu hypertenziu a zlyhávanie obličiek.
 
6. Zápalové ochorenia. Chronický nadbytok železa vedie k posilneniu tvorby zápalových cytokínov IL-2 a TNF-alfa. Zhoršuje priebeh zápalových ochorení, reumatoidnej artritídy, Sjogrenovho sybndrómu, lupusu.
 
7. Chronický nadbytok železa zvyšuje virulenciu bakteriálnych a plesňových patogénov, akceleruje rozvoj chronických infekcií. Železo je excelentným prenášačom elektrónov, esenciálny ión potrebný pre metabolické procesy a rast väčšiny baktérií.