Srdcové zlyhanie

 

Karnozín srdcové zlyhanieSrdcové zlyhanie je ochorenie charakteristické zníženou kvalitou života, nepriaznivou prognózou pre ďalší vývoj a vysokou mierou rizika náhlej smrti. Typickým prejavom zlyhávania srdca je znížená schopnosť vykonávania aeróbnej záťaže, dýchavica a únava. Pacienti sú odkázaný na množstvo medikamentov. Samotné lieky však nemusia riešiť príčiny problémov prameniace z narastajúceho deficitu látok v organizme. 

 

Okrem iných klinických príznakov býva pri srdcovom zlyhaní typicky prítomný deficit viacerých mikro-nutrientov ako napríklad výrazne znížené hladiny ubichinónu – koenzýmu Q10, nízke fosfolipidy (liečba znižujúca tvorbu cholesterolu), nedostatok omega-3 esenciálnych mastných kyselín: EPA a DHA, nedostatok melatonínu a veľmi významný deficit karnozínu.

 

Suplementácia esenciálnych aminokyselín môže pozitívne ovplyvniť nutričný a metabolický stav pacientov so zlyhávajúcim srdcom. Esenciálne aminokyseliny sa zúčastňujú Krebsovho energetického cyklu, regulujú bielkovinový obrat, prispievajú k hormonálnej rovnováhe a zvýšenej aktivite anabolických hormónov.  

 

Karnozín, cytoplazmatický dipeptid, zlúčenina dvoch aminokyselín sa nachádza vo vysokých koncentráciách nielen v mozgu a svaloch ale tiež v svalovine srdca. Tu plní metabolickú a ochrannú funkciu. Jeho vlastná tvorba v tele sa znižuje podľa štúdií až o 63% vo veku 70 rokov.

 

Ochrana pred oxidatívnym poškodením myokardu

Karnozín plní kľúčovú úlohu v ochrane pred oxidatívnym poškodením prebiehajúcim za nedostatku kyslíka v svalovine srdca. Vyrovnáva pH následkom anaeróbnej tvorby laktátu. Vyrovnávanie pH karnozínom je dokonca bližšie k fyziologickej hodnote pH (7,38-7,42), nakoľko disociačná konštanta (pK) bikarbonátu je 6,1 a pK karnozínu je 6,83. Zvýšenie hladiny karnozínu môže z uvedeného dôvodu zvýšiť kontraktilitu myokardu a znížiť únavnosť pacienta.

 

Podľa klinickej štúdie Dr. Lombardiho podávanie karnozínu v dávke 500 mg denne počas 6 mesiacov štatisticky významne zlepšilo jednotlivé parametre činnosti srdca a celkovú kvalitu života. Do štúdie bolo zaradených 50 pacientov s chronickým zlyhávaním srdca, rozdelených na placebo skupinu a skupinu s karnozínom. Pacienti v placebo skupine nezaznamenali žiadne zmeny stavu.

zdroj: Lombardi C. et al.: Effects of oral administration of orodispersible levo-carnosine on quality of life and exercise performance in patients with chronic heart failure; Nutrition epub 2014.

 

Zlepšenie kontraktility srdca a kalciové kanály

Ďalší známy pozitívny účinok karnozínu pri zlyhávaní srdca je vplyv na takzvané kalciové kanály. Ióny vápnika sa priamo zúčastňujú prenosu signálu a procesu kontrakcie svaloviny.

Podľa experimentálnej štúdie na zvieratách karnozín dramaticky zvýšil kontraktilitu srdcovej svaloviny zvýšením koncentrácie kalcia. Kým účinky karnozínu na srdce nesúvisia s vplyvom histamínu na beta-adrenergné receptory ani so zvýšením koncentrácie cyklického AMP, priamo súvisia so zvýšením koncentrácie myoplazmatického kalcia.

Východiskové koncentrácie kalcia: 499 nmol Ca2+  

Po aplikácii karnozínu (4 mmol):    616 nmol Ca2+       

Po aplikácii karnozínu (8 mmol):    693 nmol Ca2+

Kontraktilita svaloviny srdca stúpla o 440% v porovnaní s bazálnymi hodnotami bez pridania karnozínu. Kardiotonické účinky karnozínu boli podobné izoproterenolu, látke stimulujúcej svalovinu srdca. Na rozdiel od izoproterenolu, ktorý vyvolával zároveň aj  fibrilácie myokardu, karnozín tieto nežiaduce účinky nemal.

zdroj: Roberts P.R.: Cardiovascular effects of carnosine; Biochemistry 2000.