Vitamín D posiľňuje imunitu, pomáha predchádzať nádche a chrípke
 
Vitamín D môže byť silnou zbraňou imunitného systému v boji proti vírusovým infekciám akými sú nádcha a chrípka. Tieto najnovšie fakty spoločne zistili výskumníci z viacerých pracovísk, Lekárskej fakulty Denverskej Univerzizy v štáte Colorado, nemocnice v Massachusetts a detskej nemocnice v Bostone.
 
Epidemiologická štúdia hodnotiaca 19 tisíc američanov
 
V najväčšej epidemiologickej štúdii z roku 2009 skúmajúcej súvislosť hladiny vitamínu D a výskytu infekčných ochorení dýchacích ciest bolo sledovaných takmer 19 tisíc američanov, čo predstavuje štatisticky vysoko reprezentatívnu vzorku populácie.
 
Analýzou údajov boli dokázané priame súvislosti medzi nízkymi hladinami vitamínu D a zvýšeným výskytom ochorení dýchacích ciest akými sú chrípka a ochorenie z prechladnutia – nádcha. Riziko výskytu ochorení bolo ešte vyššie u skupín zároveň trpiacich chronickými ochoreniami dýchacích ciest – astmou a emfyzémom.
 
Vedúci týmu výskumníkov, Dr. Adit Ginde, MD, na základe výsledkov štúdie konštatuje: “Zistenia našej štúdie podporujú dôležitú úlohu vitamínu D v prevencii bežných ochorení dýchacích ciest akými sú chrípka a nádcha. Obzvlášť citlivou skupinou, kde sa markantne prejavil nedostatok vitamínu D sa ukázali ľudia trpiaci zároveň astmou.“
 
Doposiaľ bola prevencia nádchy a chrípky spájaná hlavne s podávaním vitamínu C. Existujúce vedecké dôkazy týkajúce sa vitamínu C poukazujú najmä na skrátenie a zmiernenie závažnosti priebehu ochorenia. Znamená to že podávanie vitamínu C môže cielene pomôcť zmierniť priebeh ochorenia. Výskumy účinkov vitamínu D však dokázali preventívne pôsobenie na zníženie výskytu chrípky.
 
Vitamín D posiľňuje funkciu vrodenej imunity
 
Poznatky z posledných rokov poukazujú na kľúčovú úlohu vitamínu D v podpore takzvanej vrodenej imunity proti vírusom a mikróbom, kým vakcíny a vakcinácia pôsobia odlišným mechanizmom vytvárania takzvanej získanej (adaptívnej) imunity po kontakte s antigénmi baktérií a vírusov.
 
Kľúčová úloha D vitamínu pre funkciu vrodenej imunity bola objavená len nedávno. Makrofágy a epitelové bunky dokážu počas infekcie zvýšiť tvorbu antimikróbnej látky  bielkovinovej povahy nazývanej katelicidín. Práve tvorba tejto látky je závislá od účasti vitamínu D.

Aké boli konkrétne výsledky štúdie?
 
Výskumníci analyzovali krvné hladiny najspoľahlivejšie merateľnej formy 25-hydroxy-vitamínu D. Osoby s hladinami nižšími ako 10 ng/ml mali o 40% vyšší výskyt infekcií dýchacích ciest ako osoby s hladinami vyššími ako 30 ng/ml.

Zistenia sa pomerne zhodovali vo všetkých ročných obdobiach. Ľudia s astmou a súčasne s najnižšími hladinami D vitamínu mali dokonca 5-násobne vyššií výskyt respiračných infekcií. Prevencia práve u týchto rizikových skupín by mohla mať veľmi významný dopad na zníženie výskytu infekcií.

Autori epidemiologickej štúdie zdôrazňujú že podávanie D vitamínu v prevencii nádchy a chrípky by malo byť potvrdené ešte v klinickej placebom kontrolovanej štúdii.
 
 
Zdroj: Ginde AA, Liu MC, Camargo CA Jr. Demographic differences and trends of vitamin D insufficiency in the US population, 1988-2004. Arch Intern Med. 2009 Mar 23;169(6):626-32.