Horká tekvička
 
Horká tekvička – Bitter Melon – Momordicae Charantia patrí do čeľade Tekvicovitých – Cucurbitaceae. Rastie v tropických oblastiach Amazónie, východnej Afriky, Ázie, Karibiku a v južnej amerike. Využíva sa ako potravina a tiež ako liek.
 
Obsahové látky
 
Horká tekvička obsahuje celý rad biologicky aktívnych látok, medzi najviac zastúpené patria triterpény, proteíny: momordín, alfa- a beta-momorcharín, kukurbitacín B, proteíny podobé inzulínu, alkaloidy a steroidné saponíny. Do skupiny steroidných saponínov patria charantíny.
 
Účinky proti psoriáze
 
Jedna z fytolátok horkej tekvičky inhibuje enzým guanylátcyklázu, ktorý je príčinne spájaný s psoriázou a tiež je potrebný pre rýchly rast a delenie rakovinových buniek, napríklad pri leukémii.
 
Protirakovinové účinky
 
Proteín nazývaný momordín má klinicky dokázanú protirakovinovú účinnosť pri Hodgkinovom lymfóme zvierat.
Ďaľšie proteíny, alfa- a beta-momorcharín a kukurbitacín B boli tiež testované na protirakovinové účinky. Následne bol vyvynutý chemický analóg týchto proteínov technicky označený ako „MAP-30“. Tento proteín má schopnosť inhibovať rast tumoru prostaty a tiež zastavovať množenie HIV-vírusu.
 
Virostatické účinky
 
Horká tekvička a niekoľko izolovaných látok z tejto rastliny vykázali in-vitro (v izolovaných laboratórnych podmienkach) aktivitu proti viacerým vírusom: Epstein-Barr, herpes a HIV vírus. V štúdiach in-vivo (účinnosť v organizme) u ľudí extrakt z listov horkej tekvičky zvýšil odolnosť proti vírusovým infekciám, pôsobil imunostimulačne, zvyšoval tvorbu interferónu a aktivitu buniek imunitného systému.
Viac o virostatických a protirakovinových účinkoch Horkej tekvičky si prečítajte tu: Imunostimulačné účinky Horkej tekvičky
 
Hypoglykemický účinok
 
Horká tekvička pôsobí rovnako ako chróm, zlepšuje využitie krvného cukru a zlepšuje glukózovú toleranciu – schopnosť prenášať cukor z krvi do buniek.
100ml šťavy horkej tekvičky zlepšilo glukózovú toleranciu o 73% (J Ethnopharmacology 17 (1986) 277-282). V nasledujúcej štúdii vodný extrakt horkej tekvičky znížil hladinu krvného cukru o 54 % (Phytotherapy Res 7, 4 (1993): 285-289).
Hypoglykemický účinok bol dokázaný pri použití všetkých častí rastliny, najvýraznejší je však pri konzumácii plodov, kde sa nachádza najviac steriodných saponínov – charantínov, alkaloidov a inzulínu podobných proteínov.
 
Porpora obnovy  a tvorby beta-buniek pankreasu
 
Ďaľšou veľmi cennou vlasnosťou horkej tekvičky je stimulácia tvorby a nárast počtu beta-buniek pankreasu. Beta bunky vytvárajú inzulín. Autori experimentálnej štúdie na zvieratách zistili schopnosť obnovy beta buniek po podávaní extraktov horkej tekvičky (Diabetes Res Clin Pract 40, 3(June 1998):145-51).
 
Bezpečnosť konzumácie
 
Horká tekvička sa považuje z hľadiska konzumácie za bezpečnú pri dodržiavaní nižšie uvedených kontraindikácií – stavov, kedy je užívanie nežiadúce a môže spôsobiť zdravotné riziko. Konzumácia ako potraviny je značne rozšírená v Ázii. Z akútnych nežiadúcich účinkov môže jednorázovo vyššiie skonzumované množstvo spôsobiť bolesti žalúdka a hnačku.
Plody a listy vykázali v in-vivo experimentoch na zvieratách antifertilné účinky (zabraňujúce oplodneniu) u samíc a zníženie tvorby spermií u samcov.
 
Užívanie v období plánovaného počatia dieťaťa je pre oboch rodičov nežiadúce.
 
Semená horkej tekvičky vyvolávali u samíc stratu potomstva a extrakty z koreňa stimulovali kontrakcie maternice.
 
Aj keď neboli u ľudí dokázané priame toxické účinky, použitiu počas tehotenstva sa treba vyhnúť s ohľadom na možné abortívne účinky.
 
Účinné látky horkej tekvičky prenikajú do materského mlieka a preto je použitie počas dojčenia kontraindikované.

 

Horká tekvička znižuje hladinu cukru, preto je potrebné brať do úvahy zosilnenie hypoglykemického účinku pri súčasnom užívaní perorálnych antidiabetík.