Imunostimulačné účinky Horkej tekvičky
 
Z tradičnej medicíny je známe že rastliny predstavujú najrozsiahlejší zdroj látok, fytochemikálií použiteľných v liečbe ochorení. Mnohí vedci zastávajú názor že na každé ochorenie existuje liek ktorý nám poskytuje príroda, rastliny. Mnohé z nich však nevyužívame alebo ešte nepoznáme. Súčasná „moderná“ medicína sa spolieha na účinky antibiotík, alebo syntetických cytostatík ktoré neriešia príčiny ochorení a ich použitie neustále viac zlyháva.
 
Príkladom spoločnej príčiny odlišných ochorení sú infekcie a rakovina. Významnú úlohu pri ich vzniku zohráva oslabená imunita. Imunologická liečba s využitím prírodných fytolátok otvára nové možnosti v liečbe týchto najobávanejších alebo prudko narastajúcich ochorení – rakoviny a chronických vnútrobunkových infekcií zapríčiňujúcich celý rad ďalších ochorení.
Medzi pomerne dobre preskúmanú rastlinu využívanú stáročia v tradičnej liečbe patrí Horká tekvička. Historicky sú známe liečivé účinky pri znižovaní cukru a liečbe cukrovky. Moderné výskumy objavili ďalšie veľmi cenné liečivé účinky tejto rastliny.
 
Horká tekvička predstavuje účinný prírodný stimulátor vnútrobunkovej imunity, takzvaný Th1 stimulátor, schopný pomáhať v liečbe vírusových infekcií, infekcií spôsobených intracelulárnymi formami baktérií (L-formy baktérií) a v liečbe rakoviny. Všetky menované liečivé účinky boli nezávisle študované mnohými experimentálnymi a klinickými štúdiami. Uvádzame prehľad vybraných štúdií súvisiacich so stimuláciou imunity.
 
Výsledky experimentálnych a klinických štúdií
 
Zvýšenie tvorby interferónu-gama
 
Podľa štúdie publikovanej v časopise Journal of Veterinary Medicine, 2005 šťava z plodov Horkej tekvičky stimuluje imunitný systém. V experimentálnej štúdii na zvieratách bolo použitých 34 druhov rastlinných štiav, Horká tekvička jediná vykázala imunostimulačnú aktivitu. Aktivácia imunitného systému sa prejavila zvýšením tvorby interferónu-gama, ktorý predstavuje cytokín zodpovedný za Th1 typ imunitnej reakcie- intracelulárnu imunitu. Výsledky výskumu poukazujú na potenciál použitia Horkej tekvičky ako stimulátora imunity.
 
Rakovina krčka maternice
 
V ďalšej klinickej štúdii bola podávaná Horká tekvička pacientkam s rakovinou krčka maternice. Podávanie trvalo 45 alebo 90 dní, spoločne s rádioterapiou. V skupine žien ktorým bola podávaná Horká tekvička mali nižšiu rezistenciu (odolávanie) rakovinových buniek voči účinkom liekov meranú pomocou onko-biomarkerov. Horká tekvička zvýšila aktivitu NK-buniek, prirodzených zabíjačov, buniek zodpovedných za deštrukciu rakovinových buniek. Zvýšenie aktivity NK-buniek patrí do skupiny Th1 typu imunitnej reakcie, posilňuje vnútrobunkovú imunitu.
 
Rakovina prsníka
 
Protirakovinová aktivita látok Horkej tekvičky bola skúmaná in-vitro na izolovaných ľudských bunkách rakoviny prsníka. Výsledkom bolo významné zníženie delenia buniek, aktivácia apoptózy – programovaného zániku a inhibícia (obmedzenie účinkov) enzymatickej aktivity rakovinových buniek zodpovednej za šírenie do okolitého tkaniva. Práca rovnako potvrdila protirakovinové účinky prostredníctvom stimulácie Th1 celulárnej imunity.
 
Protivírusové účinky, HIV
 
Protivírusové účinky Horkej tekvičky boli publikované v časopise "Planta Medica" 2001. Bielkoviny extrahované z plodov inhibujú (spomaľujú) replikáciu HIV vírusu o 50 až 80%. Výsledky poukazujú na vhodnosť použitia Horkej tekvičky ako súčasti liečby vírusových infekcií. Uvedený experiment potvrdzuje zaradenie Horkej tekvičky k stimulátorom Th1 imunity.
 
 Horká tekvička je silným prírodným imunostimulátorom intracelulárnej, Th1 zložky imunity, má významný
potenciál v liečbe vírusových infekcií, herpes, hepatitída, EBV, CMV, HIV a v cielenej imunologickej liečbe rakoviny.
 
Horká tekvička – sypaný čaj 150g
 
Zdroje:
1. Ike K, et al.:Induction of interferon-gamma (IFN-gamma) and T helper 1 (Th1) immune response by bitter gourd extract; J.Vet Med Sci.2005 May;67(5):521-4.
 
2. Pongnikorn S. et al.:Effect of bitter melon on level and function of natural killer cells in cervical cancer patients with radiotherapy; Jour.of the Med.Ass.of Thailand 2003.
3. Ratna B. Ray et al.:Bitter Melon Extract Inhibits Breast Cancer Cell Proliferation by Modulating Cell Cycle Regulatory Genes and Promotes Apoptosis; Cancer Res; 70(5) 2010

 

4. Jiratchariyakul W.et al.:HIV Inhibitor from Thai Bitter Gourd;Planta Med 2001;67(4):350-353.