Železo aktivuje tvorbu voľných radikálov
 
Pôsobenie voľných radikálov sa nazýva oxidatívnym stresom.

Železo ako základná jednotka hému v hemoglobíne má schopnosť prenášať kyslík. Táto funkcia viazaného železa je pre život nevyhnutná. V protiklade neviazané železo prispieva k tvorbe voľných radikálov.
 
Voľné radikály sú vedľajším produktom metabolizmu kyslíka, sú chemicky nestabilné a preto vysoko reaktívne. Na prechod do stabilnej formy potrebujú doplnenie chýbajúceho elektrónu. Ten získavajú kdekoľvek je to možné, v orgánoch, tkanivách, zmenou štruktúry nukleových kyselín. Zmenou štruktúry DNA dochádza k poškodzovaniu genetickej informácie buniek, poruchám delenia.
 
Nadbytok železa vytvára veľmi intenzívny oxidatívny stres, takže ak máte nadbytok železa v krvi, môže Vám to poškodiť cievy a zároveň zvýšiť riziko ochorenia srdca. Hladiny železa by mali byť v rámci prevencie ochorení periodicky monitorované, optimálna hladina sérového feritínu by nemala prekročiť hodnotu 80 ng/ml. V opačnom prípade je na mieste pouvažovať nad darovaním krvi, flebotómiou alebo postupnou chelatáciou – napríklad viazaním nadbytku železa prírodnými kurkumunoidmi /TURMERIX kapsle/.
 
Železom aktivované voľné radikály prispievajú k ochoreniam ciev, srdca, pečene, urýchľujú zánik funkcie pankreasu (diabetes II. typu), prispievajú k ochoreniam kĺbov, neurologickým ochoreniam a celkovo zrýchlenému stárnutiu.

Antioxidanty chránia telo pred poškodením voľnými radikálmi poskytnutím voľného elektrónu, čím sa voľné radikály chemicky inaktivujú, zmenia sa na neškodné látky. Dôležitosť prítomnosti antioxidantov v potrave nie je potrebné rozvádzať. Pozornosť by sa mala viac venovať predchádzaniu zvýšených hladín voľného železa, nekontrolovanej, neopodstatnenej suplementácii (užívanie doplnkov železa bez overenej potreby, "proti únave…") ktoré môže byť z vyššie uvedených dôvodov zdraviu veľmi škodlivé.