Vitamín D spomaľuje stárnutie zvýšením aktivity telomerázy
 
Teloméry sú terminálne (koncové) oblasti chromozómov, ktoré chránia úseky nukleových kyselín pred stratou, poškodením, chybnými kombináciami a chybnou replikáciou počas delenia buniek. Procesom opakovaného delenia buniek sa postupom času teloméry degradujú, odbúravajú, výsledkom je ich skracovanie. Ak sa dĺžka telomér skráti pod minimálnu kritickú hodnotu, chromozómy strácajú časť genetických informácií, strácajú schopnosť delenia a bunky sa ďalej nedokážu obnovovať. Telomerázy predstavujú „biologické hodiny“ počítajúce cykly delenia buniek. Prejavom skracovania telomér je stárnutie – znížená schopnosť obnovy buniek, nárast chorobnosti a definitívne vedie k smrti jedinca.
 
Teloméry sa dokážu obnovovať v kmeňových bunkách, obnovu zabezpečuje enzým telomeráza. Ostatné tkanivá schopnosť obnovy telomér po narodení strácajú, s výnimkou imunitných buniek, bielych krviniek – leukocytov, ktoré si aktivitu telomerázy zachovávajú, vekom sa však ich aktivita znižuje a preto aj imunita „stárne,“ vekom sa oslabuje. Obnovu telomér zabezpečuje enzým telomeráza, ktorá je nevyhnutná k zachovaniu obnovy telomér imunitných buniek – bielych krviniek a udržaniu ich schopnosti množenia v prípade napadnutia infekciou.
 
Je možné "spomaliť biologické hodiny"?
 
Vedci skúmajú či je možné spomaliť celkový proces stárnutia ako aj proces stárnutia imunity stimuláciou (zvýšením) aktivity enzýmu telomeráza a následne spomalením skracovania telomér.
 
Zastavenie „biologických hodín“ sa zatiaľ aj napriek intenzívnemu výskumu nepodarilo. Prvé, veľmi povzbudivé úspechy v poznaní spomalenia stárnutia sú však už dnes známe.
 
Doposiaľ prebehlo množstvo experimentov, ktoré dokázali predĺžiť život pokusným zvieratám vďaka spomaleniu skracovania telomér v priemere o 1/3.

Klinické pokusy prebiehajú aj u ľudí, sú známe prvé látky ktoré majú schopnosť spomaliť proces skracovania telomér u ľudí.
Vedcov prekvapil nový, veľkú pozornosť vzrušujúci poznatok, že napríklad vitamín D zohráva novú, doposiaľ neznámu úlohu v ochrane telomér pred degradáciou (skracovaním). Predstavuje teda jeden z prirodzených faktorov dlhovekosti.
Nedostatočná aktivita telomeráz a zrýchlené skracovanie telomér bola pozorovaná u ľudí s ochoreniami ako obezita, srdcovo-cievne choroby, cukrovka, reumatoidná artritída, depresie.
 
Vedci z univerzity v Georgii, USA skúmali skracovanie telomér a vplyv podávania vitamínu D u obéznych afro-amerických žien. Prvej skupine žien podávali 2000 I.U. vitamínu D denne počas 4 mesiacov. Druhej skupine žien podávali v rovnakom období placebo (liek bez účinnej látky).

Na konci obdobia bol v skupie s vitamínom D zaznamenaný nárast aktivity telomeráz o 19%, v placebo skupine nebola zaznamenaná zmena aktivity.
Výsledky štúdie poukazujú na možnosť zvýšenia aktivity enzýmu telomeráza vedúce k spomaleniu procesu skracovania telomér a celkovo spomaleniu procesu stárnutia buniek*.
 
*Zhu H. et.al.: Increased telomerase activity and vitamin D supplementation in overweight African Americans. Int.J.Obes (Lond).Oct.2011.
 
 
Spomalenie „stárnutia imunity" – vitamín D chráni pred skracovaním telomér

Výskumy Londýnskej univerzity zverejnené v roku 2007 časopisom American Journal of Clinical Nutrition zistili, že vitamín D pomáha zachovávať funkčnosť imunity prostredníctvom ochrany pred skracovaním telomér chromozómov bielych krviniek (1).

Dĺžka telomér leukocytov sa tým zaradila medzi ďaľšie exaktné meradlo (biomarker) stupňa biologického stárnutia bez ohľadu na skutočný vek.

Rýchlosť skracovania telomér negatívne ovplyvňuje fajčenie, nadváha, chronický stres, chronický zápal, toxické látky.
Výsledky štúdie na skupine 2160 žien s vekovým priemerom 49 rokov ukázali že teloméry leukocytov (bielych krviniek) boli kratšie u žien s nízkymi hladinami vitamínu D a prítomným chronickým zápalom v porovnaní so ženami s vyššími hladinami vitamínu D a bez prítomnosti zápalu.

V štúdii bol analyzovaný vplyv C-reaktívneho proteínu, biomarkeru chronického zápalu (CRP), zistilo sa že zvýšené hladiny CRP súvisia so skracovaním telomér a zrýchleným stárnutím.
 
Predpokladá sa že ochrana telomér a spomalenie biologického stárnutia súvisí s protizápalovým účinkom vitamínu D.
 
Vitamín D spomaľuje stárnutie zvýšením aktivity telomerázy, spomalením skracovania telomér chromozómov bielych krviniek.
 
 
Existujú okrem vitamínu D ďaľšie prirodzené látky spomaľujúce biologické stárnutie?
 
Áno, vedecké výskumy potvrdili viacero látok spomaľujúcich skracovanie telomér, spomaľujúcich proces biologického stárnutia. Medzi najvýznamnejšie s vedecky preukázaným účinkom patria:
EPA a DHA rybieho oleja
Kyselina listová
Vitamín B-12
Propolis
Astaxantín
Koenzým Q-10
 
Viac o jednotlivých nutraceutikách si prečítate v samostatných článkoch, ktoré pripravujeme.