Enzýmy ako stavebné kamene života
 
Enzýmy predstavujú komplexné biochemické látky so schopnosťami meniť, konvertovať živiny z potravy pre využitie na zabezpečenie jednotlivých fyziologických funkcií a zabezpečovať biochemické procesy. Aj keď pôsobenie enzýmov na prvý pohľad nevidno, predstavujú základ každého biochemického procesu prebiehajúcom v tele. Existujú stovky tisíc enzýmov aktívnych v jednotlivých orgánoch, tkanivách, tekutinách a každý plní svoju úlohu. Enzýmy aktivujú svaly, stimulujú nervy, zabezpečujú činnosť srdca, udržujú dýchanie a rovnako pomáhajú pri myslení.
 
Enzýmy majú svoj veľký význam pri zápaloch. Enzýmy posilňujú mechanizmy imunitného systému organizmu a pomáhajú telu zvládnuť zápal a zvítaziť nad pôsobením cudzorodých látok a orgamňnizmov.
 
Imunitný systém sa významnou mierou podieľa na reakciách, ktoré zaisťujú nielen obranu, ale i obnovu poškodených tkanív. Základnou reakciou imunitného systému je zápal. Súčasťou zápalu je súhra a vyváženosť prozápalových a protizápalových faktorov. Zápal je základná reakcia imunitného systému na vonkajšie i vnútorné škodliviny. Odburáva nežiaduce, škodlivé zložky, baktérie, poškodené tkanivá. Fyziologicky sa zápal končí uzdravením tkaniva obvykle v priebehu 7 dní. V opačnom prípade prechádza do chronického – dlhodobého štádia a pôsobí deštruktívne, poškodzujúc tkanivá.
 
Enzýmy sú ako stavebné kamene života podmienkou života všetkých mikroorganizmov a makroorganizmov. Imunita nás chráni po celý život proti vonkajším i vnútorným škodlivinám a zabezpečuje „poriadok“ vnútri tela.
 
Oslabená imunita má za následok vyššiu vnímavosť na infekcie: detský vek – imunita sa vyvíja, imunitný systém ešte nedozrel, staroba – imunita starne.

Pri dlhodobých chronických ochoreniach dochádza naopak k nadmernej aktivite imunity, čo má za následok „prestrelené“ imunitné reakcie, autoimunitné choroby: organizmus útočí proti vlastným tkanivám. Príkladom autoimunitných ochorení sú: reumatoidná artritída – napádané a poškodzované je spojivové tkanivo, chrupavka, šlachy a skleróza multiplex, kde imunitný systém napáda obaly nervových vlákien, ktoré postupne degenerujú a prestávajú plniť funkciu.
 
POMOC ENZÝMOV pri imunomodulačných zásahoch
 
  • podporujú a posilňujú oslabenú imunitu
  • tlmia „prestrelenú imunitnú reakciu“
  • regulujú tvorbu a odstraňovanie prozápalových faktorov
  • regulujú nadmernú prozápalovú aktiváciu buniek