Protizápalové inhibítory interleukínov v liečbe osteoartritídy a reumatoidnej artritídy
 
Príčiny vzniku a chorobné mechanizmy osteoartritídy (OA,zápalu kĺbov) a reumatoidnej artritídy (RA) sú predmetom pokračujúcich intenzívnych výskumov. Deštrukcie chrupky sa zúčastňuje niekoľko známych faktorov. Dôležitú úlohu v deštrukcii zohrávajú interleukíny podskupiny 1(IL-1). Do klinickej praxe sa zaviedli inhibítory interleukínov-1 medzi ktoré patrí diacereín, metabolický prekurzor reínu.

Reín je polyfenolická zlúčenina patriaca do skupiny antrachinónov. Vyskytuje sa napríklad v Rebarbore dlanitej (Rheum palmatum). Výskumom účinkov extraktov rebarbory sa zaoberal D.Wenlong (1994). Objasnil dôvody tradičného využitia rebarbory v liečbe horúčky a zápalových ochorení.
 
 
Akým mechanizmom účinkuje diacereín
 
Diacereín – 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-2-antracénová kyselina – tiež známy ako diacetylreín, patrí medzi symptomaticky, pomaly (dlhodobo) pôsobiace lieky osteoartrózy (SYSADOA). Účinky diacereínu sú charakteristické nielen tlmením zápalu, vykazujú tiež modifikáciu priebehu zápalu, čo významne zvyšuje úspech liečby.
 
• Inhibuje syntézu a aktivitu interleukínu-1 (IL-1), prozápalového katabolického cytokínu, ktorý má významnú úlohu v degradácii chrupky pri osteoartróze
• Inhibuje ďalšie prozápalové cytokíny vrátane IL-6, TNF- alfa a leukémia-inhibiting faktor.
• Inhibuje IL-1 receptorových antagonistov.
• Znižuje počet plazminogén aktivačných receptorov na synoviocytoch a chondrocytoch, a tým inhibuje premenu plazminogénu na plazmín.
• Znižuje tvorbu voľných kyslíkových radikálov.
• Inhibuje tvorbu metaloproteináz, ako je kolagenáza5,6 a stromelyzín7 a uvoľňovanie lyzozomálnych enzýmov (beta-glukuronidázy, elastázy a myeloperoxidázy), ovplyvňujúcich odburávanie chrupky.
• Pri dlhodobom užívaní diacereín stimuluje syntézu zložiek tvoriacich chrupku (kolagén, glukozaminoglykány a proteoglykány), a to aj v prítomnosti IL- 1.
• Neinhibuje syntézu prostaglandínov, preto nevykazuje žiadnu gastroduodenálnu toxicitu.
 
Klinické pokusy overujúce účinnosť diacereínu
 
Reín aktívny metabolit vznikajúci deacetyláciou diacereínu znižoval tvorbu matrix-metaloproteináz série-1,3,9,13 a zvyšoval tvorbu inhibítorov metaloproteinázy-1 v chondrocytoch v experimentálnej štúdii na zvieratách (Tamura, Osteoarthritis research 2001).

Dr. Bernhardt Rintelen publikoval meta-analýzu 19 klinických štúdií sumárne zahrňujúcich 2637 pacientov liečených diacereínom (Arch. Intern. Med. 2006;166:1899-906). Z celkového počtu bolo 8 štúdií placebom kontrolovaných, 11 porovnávalo diacereín s nesteroidnými antireumatikami (NSA). Vo fáze aktívnej liečby bol diacereín významne účinnejší ako placebo (liek bez účinnej látky). V porovnaní s NSA sa dosiahla podobná účinnosť, ale účinky diacereínu pretrvávali ešte 3 mesiace po vysadení narozdiel od NSA, kde došlo k zhoršovaniu ihneď po vysadení. Diacereín bol debre znášaný aj pri dlhodobom užívaní. Najčastejšie sa po diacereíne vyskytovali hnačky. Frekvencia výskytu nežiadúcich účinkov bola porovnateľná ale pri NSA boli závažnejšieho charakteru.
 
 
Prečo je diacereín taký účinný?
 
Unikátne účinky látok inhibújúcich IL-1 dokážu zastaviť poškodzovanie a zároveň stimulovať obnovu chrupkového tkaniva. Z tohto dôvodu sa zaraďuje medzi látky so schopnosťou modifikovať priebeh ochorenia. Pozitívne účinky diacereínu nastupujú pozvoľna, pomalšie ale dosiahnuté zlepšenie je trvalejšie dokonca aj po prerušení podávania.

Ukazuje sa že účinnosť liečby zápalu a zastavenie degenerácie spojivového tkaniva je vyššia pri farmakologických zásahoch v primárnych medzistupňoch vzniku zápalového procesu, podobne ako pri nádejných inhibítoroch TNF-alfa. O inhibítoroch TNF-alfa pripravených biotechnologicky a o ich prirodzených potravinových zdrojoch si prečítajte v ďaľšej kapitole: