Zväčšená prostata a zvýšené PSA.

Zväčšená prostata alebo benígna hypertrofia prostaty je pomerne častým zdravotným problémom mužov. Liečebné postupy využívajú štandardné lieky, chirurgické zákroky, pravidelný monitoring a doplnkovú liečbu využívajúcu úpravu životosprávy, prispôsobenie diéty a použitie prírodných látok.

 

Serenoa plazivá

Medzi najčastejšie používané prírodné prostriedky patrí Serenoa plazivá – Serenoa repens – Saw palmetto. Je to malá palma s hnedo-červenými plodmi, z ktorých sa liečebne využívajú semená, Sabalové plody. Obsahujú voľné mastné kyseliny: kyselina kaprylová, palmitová, olejová a ich estery. Hlavným fytosterolom je ß-sitosterol, ktorý blokuje premenu testosterónu – mužského pohlavného hormónu na aktívnu formu dihydrotestosterón. Aktívna forma hormónu býva u starších mužov zvýšená a vo veľkej miere zodpovedá za hypertrofiu, zväčšovanie prostaty. Zníženie hladiny aktívnej formy hormónu prispieva k zastaveniu zväčšovania alebo k zmenšeniu zdurenej prostaty, v prípade zvýšených hodnôt PSA k ich zníženiu. Najčastejšie sú v praxi používané štandardizované extrakty zo semien vo forme kapslí.

 

Extrakcia účinných látok a obmedzenie účinkov.

Zo všeobecných princípov extrakcie je známe, že každé použité rozpúšťadlo má špeciálne vlastnosti a schopnosť rozpúšťať a extrahovať jednotlivé látky. Ak dobre rozpúšťa látky ľahko rozpustné v tukoch, nebude vhodné na extrakciu látok rozpustných vo vode. Platí to aj opačne. Čiže extrakčná metóda je cielene zameraná na konkrétnu látku, avšak nepokrýva celé spektrum látok. Tým dochádza k zmene zloženia a strate časti látok v extrakte pri porovnaní s pôvodnou surovinou.

 

Klinické štúdie overujúce vplyv podávania extraktu Saw palmetto na hladiny PSA v dávkach 160 až 320mg denne nepriniesli štatisticky významné zlepšenie v porovnaní so kontrolnými skupinami pacientov, ktorí užívali placebo – lieky bez obsahu účinnej látky.

 

1.)  Barry M.J. et al.: Effect of increasing doses of saw palmetto extract on lower urinary tract symptoms: a randomized trial; JAMA 2011.  2.)  Bertaccini A. et al.: Observational database serenoa repens (DOSSER): overview, analysis and results. A multicentric SIUrO project; Arch. Ital. Urol. Androl. 2012.  3.)  Andriole G.L. et al.: The effect of increasing doses of saw palmetto fruit extract on serum prostate specific antigen: analysis of the CAMUS randomized trial; J. Urol. 2013.  4.)  Bent S. et al.: Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia; N. Engl. J. Med. 2006.

 

Použitie prírodných foriem, funkčných potravín – nutraceutík.

Použitia natívnych, prirodzených foriem surovín bez uplatnenia extrakcie má za cieľ zachovať celé spektrum účinných látok, nevynechať ani zdanlivo nepodstatné zložky konkrétnej prírodnej suroviny.

 

Získajte bezplatnú vzorku Saw palmetto

V prípade záujmu môžeme v rámci výživového projektu Nutraceutica poskytnúť záujemcom bezplatnú vzorku Saw palmetto, vhodnú pri zvýšených hodnotách PSA a zväčšenej prostate.

Podmienkou získania vzorky Saw palmetto je návšteva poradenského centra funkčnej výživy v Nitre, absolvovanie bezplatnej konzultácie a osobné prevzatie vzorky. Množstvo vzoriek je limitované, preto si vyhradzujeme právo na limitovaný počet vzoriek a výber záujemcov.

V prípade záujmu sa informujte mailom na adrese: info@nutraceutica.sk