Charakteristika.
 
Železo je esenciálny mikronutrient, nachádza sa takmer všade, v mikroorganizmoch, rastlinách, zvieratách, pôde, vode. Rastliny prijímajú železo cez koreňový systém, živočíchy získavajú železo z rastlín alebo z nižších živočíšnych zdrojov. Ľudia získavajú železo z rastlinných aj zo živočíšnych zdrojov.
 
Pri konzumácii železa dochádza k vstrebávaniu a metabolizmu kontrolovaného zložitými mechanizmami, ktoré zabezpečujú potrebný prísun, nevyhnutnú rovnováhu a biologické využitie. Z rôznych príčin môžu vzniknúť poruchy rovnováhy smerujúce k nedostatku alebo k nadbytku železa.
 
Pri poruche vstrebávania alebo významnej strate krvi dochádza k nedostatku železa, poruche tvorby a funkcie červených krviniek. Tento stav sa nazýva anémia – chudokrvnosť.
 
Príliš vysoké hladiny železa spôsobujú hromadenie v niektoých orgánoch, najčastejšie v pečeni, srdci, pankrease, kĺboch, endokrinných žľazách a spôsobujú oslabenie až zlyhanie funkcie týchto orgánov.
 
 
Aké formy železa konzumujeme
 
Železo v potrave sa delí podľa charakteru pôvodu na dve základné skupiny: nehémové železo nachádzajúce sa v rastlinách a hémové – živočíšne železo pochádzajúce z molekuly hemoglobínu, hémovej subjednotky obsahujúcej katión železa.

Nehémové železo (Fe3+) sa nachádza primárne v rastlinách ale je obsiahnuté aj v mäse, kde tvorí 55 -60% z celkového obsahu železa. Tento typ železa predstavuje väčšiu časť skonzumovaného železa v potrave. Na rozdiel od hémového železa musí byť najskôr chemicky zmenené aby sa mohlo vstrebať.
 
Hémové železo (Fe2+)sa nachádza v živočíšnej mäsitej potrave. Najbohatším zdrojom je červené mäso. Hémové železo sa ľahšie vstrebáva a je najvhodnejším zdrojom pre ľudí s nedostatkom železa. Normálne sa absorbuje 20 až 25% hémového železa. Príliš veľa hémového železa môže zvýšiť riziko vzniku hemochromatózy.
 
 
Zdroj – voľný preklad stránky: www.irondisorders.org/Disorders/about.asp