Omega-3 vo forme prirodzených triglyceridov (rybí tuk) alebo kapsle s etylestermi?
Pozitívnou zmenou posledných rokov v oblasti zdravej výživy je zlepšovanie povedomia a zvyšovanie spotreby omega-3 produktov. Za zvýšenou spotrebou sú aplikované vedecké poznatky, média ako aj zvýšená ponuka omega-3 doplnkov výživy.
S narastajúcou ponukou produktov sa stále častejšie objavuje jedna z najkontroverznejších a diskutovaných otázok, akou je kvalita omega-3 produktov a používanie náhrad prirodzených triglyceridových foriem mastných kyselín polosyntetickými etylestermi.
Čo sú triglyceridy?
Triglyceridy (TG) sú prirodzene vyskytujúce sa molekuly tukov pochádzajúcich z väčšiny potravinových zdrojov. Napríklad omega-3 tuky z rybieho oleja sú v prirodzených zdrojoch prítomné výlučne vo forme triglyceridov. Molekuly triglyceridov sa skladajú z troch molekúl mastných kyselín (napr. 3 molekuly DHA) viazaných molekulou glycerolu. Glycerol stabilizuje molekuly mastných kyselín pred oxidáciou.

Čo sú etylestery a ako vznikajú?

Etylestery, synteticky vyrobené alternatívy tukov vznikajú reakciou voľných mastných kyselín s etylalkoholom (liehom). Počas spracovania prirodzených tukov sa najskôr odstráni molekula glycerolu, ktorá sa v ďaľšom stupni nahradí molekulou etanolu. Tento proces sa nazýva esterifikácia a zlúčeniny sa nazývajú etylestery.
Prečo sa vyrábajú etylestery omega-3 kyselín?
Dôvodom, prečo sa pristupuje k chemickej premene prirodzených tukov na syntetické etylestery je zmena fyzikálnych vlastností molekúl za účelom výroby takzvaných koncentrátov mastných kyselín. Etylestery sa ľahšie destilujú a umožňujú koncentrovať obsah nastných kyselín. Následne získané koncentráty etylesterov sa používajú ako náplň do väčšiny omega-3 kapslí obsahujúcich viac ako 50% EPA a DHA (tzv. omega-3 koncventráty). Pri kúpe akých koľvek omega-3 kapslí je dôležité poznať formu obsiahnutých tuko.
Sú všetky omega-3 kapsle etyl estery?
Veľká väčšina kapslí predávaná v EÚ s obsahom koncentrátov rybieho oleja obsahuje etylestery. Len malá časť predávaných koncentrátov sú prirodzené triglyceridy. Je to preto že ďaľší výrobný medzistupeň, prevod etylesteru späť na triglycerid je technologicky náročný a zvyšuje cenu výsledného produktu.

Uvádzajú výrobcovia omega-3 kapslí v akej forme je ich obsah?

Vo veľkej väčšine prípadov sa žiaden výrobca touto slabou stránkou svojho výrobku nechváli a etytesterovú formu  omega-3 mastných kyselín radšej neuvádza, smernice EÚ to zatiaľ neprikazujú.
Vstrebávanie a metabolizmus triglyceridov verzus etylesterov
Rybí olej prijatý v potrave sa vstrebáva v tenkom čreve pomocou pomocou žlčových kyselín. V sliznici tenkého čreva prebieha enzymatický rozklad na glycerol a mastné kyseliny. Prenos krvou sprostredkujú častice nazývané chylomikróny, ktoré sa vytvárajú zo spätne glycerolom viazaných mastných kyselín. V pečeni prebieha ďaľšie štiepenie na mastné kyseliny a ich premena na rôzne formy fosfolipidov, prípadne spätná esterifikácia na triglyceridy.
Trávenie etylesterov prebieha odlišne pre chýbajúci glycerol v molekule. Pankreatické enzýmy majú približne 50-krát menšiu schopnosť rozštiepiť etylester na etanol a mastné kyseliny. Následne, aby mohli byť mastné kyseliny prenesené krvou, musia sa premeniť na triglyceridy a vytvoriť častice nazývané chylomikróny. Na vytvorenie chylomikrónov potrebujú spätne naviazať glycerol. Tu ale vzniká problém s chýbajúcim glycerolom z pôvodnej molekuly. Premena je tak výrazne spomalená a vzniká riziko oxidácie voľných mastných kyselín s tvorbou voľných radikálov.
Biologická využiteľnosť triglyceridov vs. etylesterov

Väčšina štúdií porovnávajúcich množstvo EPA a DHA v krvnej plazme krátko po užití zistila že rybí olej podaný v prirodzenej triglyceridovej forme zabezpečil o 50% vyššiu koncentráciu v porovnaní s podávaním elytesteru rybieho oleja. Triglyceridy mali o 36 až 48% lepšiu vstrebateľnosť ako etylestery.
Jednou z hlavných príčin slabšej biologickej využiteľnosti etylesterov je rezistencia – odolávanie voči účinku tráviacich enzýmov. Podávaniu etylesterov by sa mali vyhnúť ľudia s poruchami tvorby tráviacich enzýmov.
Etylestery z rybieho oleja sú menej stabilné a viac náchylné na oxidáciu ako prirodzený rybí olej.
Omega-3 rybí olej premenený na koncentrát etylesterov je podstatne menej stabilný ako prirodzená triglyceridová forma. V pokuse porovnávajúcom rýchlosť oxidácie počas obdobia 10 týždňov sa zistilo že omega-3 DHA vo forme etylesteru sa rozkladala o 33% rýchlejšie ako prirodzená triglyceridová DHA z rybieho oleja.

Zdroj: Song JH et al.:Oxidative stability of docosahexaenoic acid-containing oils in the form of phospholipids, triacylglycerols, and ethyl esters. Biosci Biotechnol Biochem;7,(12):2085-8

Bezpečnosť užívania etylesterov rybieho oleja
Počas trávenia etylesterov dochádza k štiepeniu miolekuly a uvoľneniu etanolu. Aj keď množstvo vzniknutého etanolu je z hľadiska prijatého množstva retlatívne malé, u ľudí citlivých na alkohol po prekonaných ochoreniach pečene alebo s aktívnym ochorením pečene môže spôsobovať konzumácia kapslí s omega3- etylestermi problémy. Rovnako citlivé na malé množstvá alkoholu sú deti. Najvhodnejšou formou na užívanie je z pohľadu bezpečnosti prirodzený čistý rybí olej vo forme triglyceridov.
100g koncentrátu EPA a DHA vo forme etylesteru obsahuje 8,09 g alkoholu
Ako zistím, že omega-3 kapsle sú v prirodzenej forme a nie etylestery?

Najistejšie je siahnúť rovno po prirodzenom vysoko čistom rybom oleji, zbavenom zápachu, kde nemusíte nič zisťovať.

Ak predsa chcete zostať pri užívaní omega-3 kapslí a výrobca túto skutočnosť radšej neuvádza, existuje praktický test pomocou jednorázového polystyrénového pohárika na nápoje.

Postup:
1. Nakvapkajte obsah kapslí do polystyrénového pohárika
2. Pozorujte zmeny po 10 minútach. Ak nakvapkaný obsah omega-3 kapslí je etylester, mali by ste spozorovať postupné prežieranie polystyrénového pohárika.
3. Prirodzený rybí olej nespôsobí rozožratie polystyrénu.

 Záver

Doplnky výživy s prirodzeným rybím olejom v triglyceridovej forme ponúkajú mnoho výhod v porovnaní s koncentrátmi v kapsliach obsahujúcich syntetické etylestery.

Prirodzený rybí olej sa vyznačuje vyššou vstrebateľnosťou, konzumácia je úplne bezpečná aj pri oslabenej funkcii pečene, sú chemicky stabilnejšie a vhodné aj pre deti.

Najvyšší štandard kvality Nutraceutica Vám prináša rybí olej Omega-3 HP natural v prirodzenej forme, navyše zbavený akýchkoľvek zápachov a dostupný s neutrálnou chuťou ako prídavok do jedál a s ovocnými príchuťami na priame užívanie.