Čo je mastná kyselina?
 
Všetky tuky sú tvorené rovnakými základnými prvkami-uhlíkom, kyslíkom a vodíkom. Tieto prvky sú usporiadané do molekúl, ktoré sa nazývajú „mastné kyseliny“. Mastná časť molekuly mastnej kyseliny sa skladá z atómu vodíka a kyslíka, ktoré sú pripojené na konci uhlíkového reťazca. Reťazec sa môže skladať zo štyroch až dvadsiatich ôsmych atómov uhlíka.
Mastné kyseliny sa delia na kyseliny s krátkym, stredne dlhým alebo dlhým reťazcom, podľa dĺžky tohto reťazca.
Podľa obsahu dvojitých väzieb sa delia na nasýtené, mononenasýtené a polynenasýtené.
 

Čo znamená polynenasýtená mastná kyselina?

V molekule mastnej kyseliny nesie atómy uhlíka tiež sám reťazec uhlíkov. V nasýtených tukoch má reťazec uhlíka toľko atómov vodíka, koľko ich k nemu môže byť pripojených, to znamená, že reťazec je nasýtený atómami vodíka.
V nenasýtených tukoch má reťazec uhlíka pripojených atómov vodíka menej. Nenasýtené tuky sa delia na mononenasýtené a polynenasýtené. U mononenasýtených tukov dva atómy vodíka odpadnú od priľahlých atómov uhlíka uprostred reťazca.   V  tejto uhlíkovej väzbe s odlúčenými atómami vodíka vznikne dvojitá väzba, ktorá utvorí akýsi slabý bod vedúci k skrúteniu reťazca. Pretože takto skrútený reťazec sa nemôže pohodlne zviazať dokopy, tuky tvorené mononenasýtenými mastnými kyselinami nie sú tak pevné a ľahko sa stávajú pri izbovej teplote tekutými. Polynenasýtené tuky majú dokonca o štyri až dvanásť uvoľnených atómov vodíka z reťazca viac. Čím menej má reťazec atómov vodíka, tým viac má slučiek. A čím viac má slučiek, tým ľahšie sa stáva tuk tekutým.
 
Prečo sa niektoré tuky nazývajú „omega-3 “?
 
Tuky typu omega-3 sú polynenasýtené, čo znamená, že majú dva, alebo viac dvojakých väzieb v reťazcoch. Názov omega-3 pochádza od atómu uhlíka, kde je umiestnená prvá dvojaká väzba (počíta sa od konca reťazca). Pre tuky typu omega-3 je prvá dvojitá väzba vždy u atómov uhlíka číslo tri. Pre tuky typu omega-3, je prvá dvojitá väzba vždy pri atóme uhlíka číslo tri. Pre tuky typu omega-6, čo je iná skupina esenciálnych mastných kyselín, je prvá dvojaká väzba vždy u atómu uhlíka číslom šesť.
 
Čo vlastne sú tuky typu omega-3
 
Asi len málo ľudí nikdy nepočulo o diétnom doporučení udržovať príjem tukov maximálne na hranici 30% celkového denného príjmu kalórií. Knihy a články v časopisoch sa hemžia rozličnými radami a návodmi, ako znížiť príjem tukov v našej strave, regály v supermarketoch sa prehýbajú pod váhou výrobkov s nízkym obsahom tuku, alebo úplne bez neho (fat-free), aby dosiahli tohto cieľa. Nie všetci si však uvedomujeme, že nie sú len zlé tuky, ale že zaradenie niektorých „dobrých“ tukov do našej stravy, je priamo nevyhnutné. Táto kapitola vysvetlí, čo vlastne sú „dobré“ tuky, a prečo sú tak dôležité pre zdravie nášho tela a mozgu.