Bisfosfonáty alebo ako poznať zlý liek?
Jeffrey Dach, MD
 
Množstvo pacientov z mojej súkromnej lekárskej praxe sa zmieňuje že ich ambulantní lekári nastavujú na Fosamax v liečbe osteopénie, menej závažnej formy osteoporózy, ľudovo rednutie kostí, charakteristické úbytkom vápnika v kostiach a znižovaním hustoty kostnej hmoty. Nastavovanie na liečbu Fosamaxom pokladám za veľmi zlý liečebný postup.
 
Liečba bisfosfonátmi má dva zásadné problémy

Prvý problém – zvýšenie výskytu zlomenín
Rozsiahla lekárska štúdia za účelom schválenia nového lieku – alendronátu (FOSAMAX) americkou FDA na jednej strane preukázala zvýšenie kostnej hustoty, celkové zníženie výskytu zlomenín v porovnaní s placebo liečbou bolo však štatisticky nevýznamné.
Celkovo teda štúdia zlyhala v štatisticky významnom preukázaní hlavného prínosu liečby, znížení výskytu zlomenín.
 
U podskupiny pacientiek s osteopéniou (miernejšou, počiatočnou formou osteoporózy) nevykázala akýchkoľvek prínos, navyše v tejto podskupine žien liečených alendronátom sa frekvencia výskytu zlomenín zvýšila. Zvýšenie výskytu zlomenín bolo pozorované u žien s relatívne vyššími vstupnými hodnotami kostnej hustoty (T-skóre viac ako -2,5).
Údaje štúdie boli zverejnené v časopise JAMA v roku 1998 (FIT štúdia, čo je skratka pre Fracture Intervention Trial = Výskum ovplyvnenia výskytu zlomenín).

Z údajov FIT štúdie vyplynulo že alendronát (FOSAMAX) zvýšil riziko zlomenín bedra a krčku stehennej kosti u podskupiny žien s vyššími vstupnými hodnotami kostnej hustoty. V skupine liečenej placebom (bez účinnej látky) sa vyskytlo 6 zlomenín bedra (0,4%), kým v skupine liečenej alendronátom bolo 11 zlomenín (0,8%).
 
Druhý problém – závažné nežiaduce účinky
 
Lieky obsahujúce bisfosfonáty ako napríklad FOSAMAX majú závažné nežiaduce vedľajšie účinky, najzávažnejšími sú nekróza (odumretie) čeľustnej kosti, spontánna zlomenina stehennej kosti, fibrilácia srdcových predsiení (porucha rytmu srdca) a intenzívne, veľmi silné bolesti kostí a kĺbov. Ďalším závažným nežiaducim účinkom je erózia (poškodenie sliznice) pažeráka, pálenie záhy a reflux pažeráka.
 
Fosamax, liek v súdnom konaní
Ako sa pozná zlý liek?
 
Jeden z skorých varovných príznakov zlého lieku je pokračujúci súdny spor výrobcu lieku pre nežiaduce vedľajšie účinky.

V auguste 2009 začal súdny spor v súvislosti s liekom FOSAMAX vedený proti farmaceutickej spoločnosti Merck. Podľa prvého žalobcu, Shirley Bolesa, ktorý trpel osteonekrózou čeľuste (ONJ), údajne pre liečbu FOSAMAX-om. Osteonekróza čeľuste je dobre známy nežiaduci vedľajší účinok FOSAMAX, ktorý bol spoľahlivo zdokumentovaný odbornou lekárskou a stomatochirurgickou literatúrou. Merck čelí náporu viac ako 900 prípadov čakajúcich na súdne procesy.

Spontánna zlomenina stehennej kosti vyvolaná alendronátom
 
Ďalším varovným signálom zlého lieku je výskyt spontánnych zlomenín (bez úrazu) stehennej kosti, ktoré sa vyskytujú u žien liečených alendronátom. Mnohé z týchto pre lekárov nepríjemných správ sa objavili v New England Journal of Medicine a lekárskej ortopedickej literatúre.
Zdroj: N Engl J Med 2008; 358:1304-1306 March 20, 2008

FDA upozorňuje na alendronátom vyvolanú bolesť kostí a kĺbov
 
Ďalším znamením zlého lieku je varovný list FDA. Lekári dostali takýto varovný list upozorňujúci na ťažké, zneschopňujúce bolesti kostí a kĺbov spôsobené alendronátom. Čo to spôsobuje? Na túto otázku nebola v liste žiadna odpoveď. Predpokladám že závažné až neznesiteľné, zneschopňujúce bolesti sú spôsobované vznikajúcimi mikro-zlomeninami v kostiach.

Podľa varovania FDA, môže ťažká muskuloskeletálna bolesť spojená s bisfosfonátmi nastať počas niekoľkých dní, mesiacov alebo rokov po začatí podávania. Niektorí pacienti hlásili kompletnú úľavu od príznakov po vysadení bisfosfonátov, zatiaľ čo iných sa jednalo o pomalé alebo neúplné zlepšenie.

Zverejnené skúsenosti pacientov liečených alendronátom
 
1. prípad: pani Terejimenez; Asi pred rokom a pol, keď som brala fosamax počas 3 mesiacov keď som bola vážne chorá. Bola som to ja sama, kto objavil že fosamax bol príčinou mojej bolesti kĺbov, kostí a tváre. Absolvovala som v fyzikálnu terapiu, navštívila niekoľko lekárov z viacerých disciplín a nikto mi nevedel diagnostikovať príčiny mojej bolesti. Som samostatne zárobkovo činná a nebola som schopná pracovať po dobu niekoľkých týždňov, pretože som bola vážne chorá. Potom, čo som sa rozhodla prestať užívať fosamax, začala som sa zotavovať bez liekov a o týždeň neskôr som sa cítila rovnako ako predtým, žiadna bolesť, žiadna choroba, žiadna horúčka, bez únavy.
 
2. prípad: pani Diana: Brala som si fosomax tri roky a prestala som až keď som si konečne uvedomila, že bolesť v mojich svaloch začala potom ako som začala brať fosamax. Pred užívaním fosomaxu som necítila žiadnu bolesť. Cvičila som v posilňovni takmer každý deň a cítila som sa skvele. Keď som mala 65 rokov a lekár ma nastavil na fosamax, po niekoľkých mesiacoch som začala mať veľké bolesti, ťažko som vstávala z postele, pretože som mala bolesti rovnako pri státí ako aj pri sedení. Prestala som chodiť pre pre bolesti v sedacej časti, dolnej časti chrbta a nôh. Teraz mám 71 rokov a moje svaly stále reagujú bolestivo na pohyb.

Som veľmi naštvaná keď premýšľam o užívaní fosamaxu, keď som sa predtým cítila tak skvele a bez bolestí a teraz ešte stále z času na čas mávam bolesti väčšinou pri chôdzi. Nechodím tak ako by som mala pretože pri chôdzi cítim bolestivé dráždenie v chrbte, kolene a svaloch nôh.
Zdroj: http://www.youhavealawyer.com/blog/2008/08/21/fosamax-lawsuits-pile-up/
 
Prečo je alendronát zlý liek?
 
Niet pochýb o tom, že skenovacími denzitometrickými metódami sa po podávaní alendronátu zisťuje zlepšenie hustoty kostí. Tak prečo je potom alendronát zlý liek?
Odpoveď je že namerané zvýšené hustoty kostného tkaniva je v skutočnosti „kozmetické“ a hustotou sa nevyrovná silnejšej zdravej kosti. Jednoducho povedané, alendronát vytvára patologické (choré) kosti, ktoré sú možno hustejšie ale slabé a krehké. Alendronátom ovplyvnené kosti sú v skutočnosti viac náchylné na spontánnu zlomeninu a nekrózu (odumretie), nie menej. Tento liek vlastne robí opak toho, na čo je určený.
 
Bisfosfonáty, lieky na osteoporózu bežne používané v tabletovej forme na prevenciu a liečbu osteoporózy u post-menopauzálnych žien sú predávané pod značkami ACTONEL, ALENDROMAX, BONVIVA, FOSAMAX, RISENDRONAT, RISENDROS, SINDRONAT, TEVALEN, ZOMETA.
 
 
Zvrátenie osteoporózy prirodzene je náš uprednostňovaný liečebný postup
 
Oveľa lepšíím riešením ako použitie liekov s alendronátom je kombinácia zmeny životného štýlu, diéty, výživy, cvičenia a použitie biologicky identických doplnkov hormónov.
 
1) Zmente spôsob stravovania s uprednostňovaním alkalickej stravy, ktorá zastaví straty vápnika ako vyrovnávaciieho činiťeľa potrebného pri zvýšenej kyslosti tkanív. Používajte domáce indikátory na stanovenie pH.
2) Užívajte doplnok výživy vysokej kvality obsahujúci biologicky dostupný vápnik, horčík, bór, stroncium a vitamín K.
3) Nechajte si zmerať hladinu vitamínu D a horčíka, snažte sa o optimalizáciu týchto hladín.
4) Dodržiavajte pravidelný cvičebný program.
5) Nechajte si zmerať hladinu hormónov na estradiol, progesterón, testosterón, a DHEA.

Zdroj: preklad článku Dr. Jeffrey Dach – Fosamax, A Bad Drug In Litigation
http://www.drdach.com/Fosamax.html
 
Aktuálne oficiálne odporúčania EÚ k použitiu bisfosfonátov na Slovensku (sept. 2012)
 
V roku 2008 pracovná skupina Európskej únie pre farmakovigilanciu (bezpečnosť a účinnosť liekov) upozornila na výskyt spontánnych zlomenín stehennej kosti (spontánnych = bez úrazu, napríklad počas normálnej chôdze) po dlhodobejšom užívaní bisfosfonátov.
Následne v septembri 2010 Regulačná agentúra pre lieky Veľkej británie požiadala Európsku komisiu pre bezpečnosť liekov o stanovisko, prehodnotenie, prípadne ukončene registrácie a použitia týchto liekov v EÚ.
 
Aké sú odporúčania EÚ liekovej komisie?
 
Zlomeniny môžu byť spojené s používaním bisfosfonátov.
Atypické zlomeniny stehennej kosti sú pravdepodobne skupinovým účinkom všetkých bisfosfonátov.
Informácie o liekoch sa majú upraviť a má sa pridať upozornenie na toto riziko.
 
Odporúčania liekovej komisie EÚ pre predpisujúcich lekárov a pacientov:
 
1. Lekári, ktorí predpisujú lieky s obsahom bisfosfonátov si majú byť vedomí toho že spôsobujú zlomeniny.
2. Pacienti, ktorí užívajú lieky s obsahom bisfosfonátov, majú byť oboznámení s rizikom nezvyčajných zlomenín.
3. Ak majú pacienti akékoľvek otázky, majú sa poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Komentár k odporúčaniam liekovej komisie EÚ ohľadom bisfosfonátov:
 
1. Lekári majú vedieť, že lieky ktoré mali pôvodne slúžiť na prevenciu zlomenín, samotné spôsobujú zlomeniny.
2. Pacienti majú tiež vedieť o riziku zlomenín, aby mali možnosť prijať účinný spôsob prevencie zlomenín v zmysle – ak ráno nevstanú z postele a radšej zostanú ležať, nič sa im nestane a „liek" môžu pokojne užívať ďalej.
3. Ak pacienti predsa len tomu neporozumejú, že liek na prevenciu zlomenín spôsobuje zlomeniny, majú sa spýtať u lekára alebo lekárnika, ktorý im to zopakuje a prípadne im dodatočne poradí, ako nesmierne dôležité je pravidelné užívanie liekov aj keď z nich bude pacientom stále horšie.
 
Záverom citát zo stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liekov Slovenskej republiky:
 
"Prečo bolo potrebné bisfosfonáty prehodnotiť?
V roku 2008 Pracovná skupina pre farmakovigilanciu (PhVWP) upozornila, že používanie kyseliny alendrónovej je spojené so zvýšeným rizikom atypických zlomenín stehennej kosti, ktoré vznikali bez predchádzajúceho úrazu alebo po malých úrazoch. Následne bolo do informácií o liekoch s obsahom kyseliny alendrónovej v EÚ pridané upozornenie. PhVWP vtedy zároveň zhodnotila, že nie je možné vylúčiť, že tento účinok je skupinový účinok (účinok spoločný pre všetky bisfosfonáty) a rozhodla sa problém podrobne sledovať.
V apríli 2010 PhVWP vyhodnotila nové údaje z literárnych zdrojov a hlásení z klinickej praxe, ktoré naznačovali, že atypické stresové zlomeniny stehennej kosti môžu byť skupinovým účinkom. Pracovná skupina usúdila, že je potrebné podrobne prehodnotiť situáciu a zistiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia.
Následne 20. septembra 2010 lieková regulačná agentúra Spojeného kráľovstva požiadala CHMP o stanovisko k liekom s obsahom bisfosfonátov a atypickým stresovým zlomeninám a k zachovaniu, zmene, pozastaveniu alebo ukončeniu registrácie týchto liekov v EÚ. Európska komisia požiadala CHMP, aby podobné zhodnotenie vykonala aj pre lieky registrované centralizovanou procedúrou.
Aké údaje CHMP hodnotil?
CHMP hodnotil všetky hlásenia stresových zlomenín u pacientov liečených bisfosfonátmi, relevantné údaje z publikovanej literatúry a údaje, ktoré poskytli spoločnosti vyrábajúce bisfosfonáty. Výbor tiež sledoval epidemiologické štúdie (štúdie príčin a rozdelenia ochorení v populácii).
Aké sú závery CHMP?
Výbor upozornil, že počet hlásení atypických zlomenín stehennej kosti u používateľov bisfosfonátov sa od hodnotenia v roku 2008 zvýšil. Výbor tiež poukázal, že tieto zlomeniny majú na röntgenových snímkach odlišný obraz a môžu byť spojené s používaním bisfosfonátov, najmä ak sa používajú dlhodobo na liečbu osteoporózy. Výbor usúdil, že to môže byť spojené s mechanizmom účinku bisfosfonátov, ktoré môžu spôsobiť spomalenie hojenia prirodzene sa vyskytujúcich stresových zlomenín, aj keď presný mechanizmus nie je známy.
Na základe hodnotenia aktuálne dostupných údajov a vedeckej diskusie vo Výbore CHMP zhodnotil, že atypické zlomeniny stehennej kosti sú pravdepodobne skupinovým účinkom bisfosfonátov, ale že tieto zlomeniny sa vyskytujú iba zriedkavo a prínosy liekov s obsahom bisfosfonátov stále prevažujú ich riziko. Informácie o liekoch sa majú upraviť a má sa pridať upozornenie na toto riziko. Ak sa bisfosfonáty používajú na liečbu osteoporózy, lekárom sa odporúča pravidelne prehodnocovať liečbu, najmä ak trvá päť rokov a viac. Výbor tiež vyjadril potrebu vykonať ďalšie štúdie.
Aké sú odporúčania pre predpisujúcich lekárov a pacientov?
• Lekári, ktorí predpisujú lieky s obsahom bisfosfonátov si majú byť vedomí toho, že zriedkavo sa môžu vyskytnúť atypické zlomeniny stehennej kosti, najmä pri ich dlhodobom používaní. Ak je podozrenie na atypickú zlomeninu stehennej kosti jednej dolnej končatiny, má sa vyšetriť aj druhá.
• Lekári, ktorí predpisujú tieto lieky na prevenciu alebo liečbu osteoporózy majú pravidelne prehodnocovať potrebu ďalšej liečby, najmä ak trvá päť a viac rokov.
• Pacienti, ktorí užívajú lieky s obsahom bisfosfonátov, majú byť oboznámení s rizikom nezvyčajných zlomenín stehennej kosti. Majú hlásiť lekárovi akúkoľvek bolesť, slabosť a diskomfort (nepríjemné neurčité príznaky)v oblasti stehna alebo slabiny, pretože to môže byť príznakom možnej zlomeniny.
• Ak majú pacienti akékoľvek otázky, majú sa poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom."

Koniec citátu.