Reumatoidná artritída
 
Patrí do skupiny autoimunitných ochorení charakteristických poruchou imunitného systému s nadmernou tvorbou zápalových mediátorov spôsobujúcich poškodzovanie mäkkých tkanív, chrupky a degeneráciu kĺbov. Zápalový proces je hlavným mechanizmom zodpovedným za poškodzovanie tkanív a zhoršovanie funkčnosti. Liečba reumatoidnej artritídy je preto primárne zameraná na potlačenie zápalu.
 
Zápalový proces je veľmi zložitý, mnohoúrovňový biochemický proces s účasťou mnohých typov kompetentných buniek, enzýmov a signálnych bielkovinových látok. Preto aj ovplyvnenie zápalu je možné viacerými mechanizmami na jednotlivých medzistupňoch zápalového procesu, zameraných na mechanizmy rozdielnej štruktúry, rozdielne bunky a bunkové receptory. V tejto kapitole sú popísané rozšírené možnosti farmakologického ovplyvnenia zápalu so zameraním na odstránenie zápalu na začiatku zápalového procesu s prihliadnutím na fyziologické mechanizmy a minimalizovanie vedľajších účinkov.