Vitamín C – stimulátor Th1- zložky imunity
 
Vitamín C už dávnejšie získal povesť stimulátora imunitného systému. Vyššie dávky a podávanie – suplementácia vitamínu C vo forme doplnkov má svojich zástancov ale aj odporcov. Ako v skutočnosti ovplyvňuje vitamín C funkčnosť imunity? Má zmysel suplementácia?
 
Štúdie ukázali že vitamín C môže naozaj pomôcť v prevencii a liečbe mnohých infekčných ochorení, vírusových ochorení, kvasinkových infekcií. Zlepšením funkcie imunity môže rovnako zvyšovať úspešnosť liečby rakoviny. Vitamínu C ovplyvňuje skutočne široký okruh ochorení. Je to vôbec možné?
 
Áno, dokonca v súčasnosti sú úž účinky vitamínu C vedecky objasnené výskumami siahajúcimi až na úroveň imunologických procesov jednotlivých buniek
 
Americká akadémia pre alergie, astmu a imunológiu medzi inými vedeckými prácami vykonala aj štúdiu vplyvu vitamínu C na imunitný systém. V klinickom pokuse na skupine dobrovoľníkov sa študovali parametre imunity na základe opakovaných rozborov krvi 12 anonymných pacientov, ktorí dostávali jeden gram vitamínu C denne ako doplnok výživy v období počas dvoch týždňov.
 
Výsledky štúdie
 
1. Zvýšenie počtu NK-buniek
 
U všetkých dobrovoľníkov bol po 2 týždňoch podávania 1g vitamínu C denne zistený nárast, zvýšenie počtu NK-buniek = (Natural Killer)-buniek – špeciálnych imunitných buniek takzvaných zabíjačov infikovaných buniek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v odolnosti proti vírusovým, kvasinkovým a špeciálne vnútrobunkovým infekciám.
 

NK-bunky sú veľké, granulárne lymfocyty (biele krvinky) kolujúce v krvi. Fungujú v podstate ako vojaci čakajúci na misiu. Pri infekcii sa aktivuje imunitný systém, následne sú aktivované NK-bunky ktoré začnú ničiť napadnuté bunky.
Z nárastu počtu prirodzených NK-buniek zabíjačov po podávaní vitamínu C vyplýva zvýšená odolnosť proti vnútrobunkovým infekciám.
 
2. Zvýšenie hladiny interferónu-gama
 
Podávanie vitamínu C dobrovoľníkom tiež významne zvýšilo hladinu interferónu-gama.
Interferón gama predstavuje veľmi dôležitý cytokín – bielkovinu vytváranú cytotoxickými Th-1 bunkami, ktoré patria do špeciálnej podskupiny imunitných buniek zodpovedajúcich za ničenie vnútrobunkových patogénov – vírusov a polymorfných, cystických, takzvaných L-foriem baktérií osídľujúcich vnútro buniek.
 
Polymorfné alebo často označované aj ako L-formy baktérií predstavujú istý medzistupeň baktérií a vírusov, nemajú bunkovú stenu, sú to zhluky bielkovín premenlivých tvarov, dokážu prežívať a deliť sa len vo vnútri napadnutých buniek. Pre schopnosť výmeny časti DNA s hostiteľskými bunkami sú ťažšie rozpoznateľné imunitným systémom a spôsobujú mnohé vážne chronické ochorenia. Medzi známe baktérie so schopnosťou vytvárať bezstenové intracelulárne L-formy patria napríklad Chlamýdie, Borélie, Spirochéty, ale prakticky väčšina baktérií disponuje touto schopnosťou.
 
Keď cytotoxické T-bunky identifikujú infikované tkanivo buniek, začnú vylučovať interferón-gama ktorý po väzbe na povrch cieľových buniek aktivuje tvorbu bielkovín zastavujúcich replikáciu – množenie napadnutých buniek a tým zabraňujú rozširovaniu infekcie na okolité bunky. Interferón-gama tiež aktivuje ďalšie makrofágy v oblasti infekcie. Napadnuté alebo odumreté bunky sa pomocou väzby s interferónom-gama na ich povrchu stávajú "viditeľnými" pre makrofágy, ktoré ich pohlcujú.
 
 
3. Zníženie tvorby interleukínu-4 a interleukínu-10
 
Podávanie vitamínu C viedlo k zníženiu hladín interleukínov IL-4 a IL-10 patriacich do podskupiny cytokínov zabezpečujúcich Th-2 – humorálnu zložku imunity neutralizujúcu cudzorodé bielkoviny a eliminujúcu extracelulárne patogény osídľujúce sliznice a telové tekutiny, prostredníctvom imunologickej reakcie antigén-protilátka. V súčasnosti veľmi často sa vyskytujúca nadmerná funkcia tejto zložky imunity však vedie k neprimerane silným reakciám na mnohé látky z vonkajšieho prostredia známym ako alergické reakcie. Vitamín C týmto mechanizmom prispieva k oslabovaniu alergických reakcií a tým k vyváženej funkcii imunitného systému.
 
 
Z výskumu vyplýva že vitamín C má schopnosť zvyšovať imunitu voči vnútrobunkovým infekciám – vírusom a vnútrobunkovým L-formám baktérií. Stimuláciou interferónu-gama zároveň zosilňuje schopnosť imunokompetentných buniek rozpoznať a eliminovať rakovinové bunky.
 
 
Podávanie, suplementácia vitamínu C vo forme doplnkov má všeobecne preukázateľný benefit pri vírusových a vnútrobunkových infekciách ako aj v liečbe rakoviny.
 

Zdroj: Susan Ritter, MD, PhD, Gailen D. Marshall, Jr., MD, PhD, Vitamin C Effect on Immune System: Study presented at the 60th Anniversary Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 2005.
 

Pulzný protokol podávania vitamínu C
 
Viaceré prírodné látky stimulujúce imunitný systém je vhodné podávať takzvaným pulzným protokolom, nie plynule, v rovnakej dávke.

Vitamín C aktivuje NK-bunky najviac ak sa podáva v relatívne vyššej dávke 1 až 5g / denne (podľa závažnosti ochorenia, pri rakovine sa odporúča maximálna tolerovateľná dávka obvykle dosahujúca 10-15g/deň), 5 dní v týždni s 2 dňovou prestávkou.
 
Predpokladá sa že pri pravidelnom použití rovnakej dávky každý deň telo začne vytvárať enzýmy inaktivujúce vitamín čo následne znižuje efektivitu suplementácie.

Podávanie vitamínu C je vhodné doplniť pitným režimom s použitím alkalických silne mineralizovaných vôd pre elimináciu zníženia pH vnútorného prostredia. Najpraktickejšie sa javí príprava nápoja použitím práškovej formy vitamínu C (napríklad prípravok LyCyn) rozpustený v minerálnej vode.