Reumatoidná artritída bez bolestí – „zázračné“ účinky TNF-alfa blokátorov
 
TNF-alfa blokátory predstavujú najnovšiu skupinu liekov používaných v liečbe artritídy. FDA schválila liečebné použitie v roku 1998. Pacienti trpiaci reumatoidnou artritídou najskôr kládli lekárom otázky „bude to účinné?“. Dnes už majú odpovede a tieto nové lieky sú skutočne účinné.
 
Čo je to TNF-alfa?
 
Tumor nekrózny faktor – alfa , nazývaný tiež lymfotoxín B, katechín, prvý krát izolovaný Carswellom v roku 1975. Je to zápalový cytokín – látka bielkovinovej povahy viažúca sa na špeciálne receptory aktivujúce kaskádu zápalových reakcií. TNF-alfa komunikuje s imunokompetentnými bunkami a priťahuje ich na miesta infekcie. Je produkovaný viacerými typmi buniek, hlavne makrofágmi. V prípade ak tvorba TNF-alfa je príliš vysoká a presiahne miesto zápalu, môže poškodiť akékoľvek orgány, zapríčiniť ich zlyhanie až smrť.

Účasť TNF-alfa na viacerých ochoreniach
 
TNF-alfa sa svojim zápalovým mechanizmom zúčastňuje patogenézy – rozvoja príznakov viacerých ochorení: septický šok, rakovina, AIDS, skleróza multiplex, diabetes, reumatoidná artritída. Práve z tohto dôvodu sa výskumy zamerali na anti-TNF liečbu zasahujúcu zápalový mechanizmus viacerých ochoremí. Stratégia zamedzenia aktivite TNF-alfa viedla cez použitie TNF-alfa protilátok alebo tlmením syntézy (cyklosporín A, glukokortikoidy). Farmaceutické firmy vyvynuli prvé inhibítory TNF-alfa: etanercept (ENBREL), adalimumab (HUMIRA), infliximab (REMICADE). Boli schválené tiež pre liečbu reumatoidnej artritídy. Účinkami zasahujúcimi počiatočné štádiá vzniku zápalu modifikujú priebeh ochorenia. Nevýhodou je súčasné potlačenie imunitnej odpovede a zvýšené riziko závažných infekcií. Ďaľším limitujúcim faktorom použitia je špecifickosť antigénov TNF-alfa a z toho vyplývajúca postupná strata účinnosti po dlhodobejšom použití. Telo jednoducho začne vytvárať protilátky inaktivujúce podávané látky ktoré sú bielkovinovej povahy.

V prípade reumatoidnej artritídy sú TNF-alfa faktorom chybne označované zdravé tkanivá kĺbnej chrupavky, ktoré sú následne poškodzované zápalovým procesom. Obrazne povedané TNF-alfa je červeniu farbou lesníka na označenie stromov k výrubu.
 
Existujú nejaké látky v prirodzenej forme s podobným účinkom na TNF-alfa?
 
Našťastie príroda dokáže vytvárať nekonečné množstvo molekúl s neuveriteľnými účinkami. Treba ich len objaviť. Inhibičné účinky na TNF-alfa boli zistené u látok obsiahnutých v rastline, ktorú mnoho ľudí našej planéty denne konzumuje vo forme nápoja. Budete prekvapení, je to čajovník a z listov čajovníka pripravený zelený čaj.

Zelený čaj obsahuje látky polyfenolickej povahy, takzvané katechíny. Lístky zeleného čaju obsahujú veľké množstvo katechínov, konkrétne Epikatechin (EC), Epigallokatechín (EGC), Epikatechín Gallát (ECG) a Epigallokatechín Gallát (EGCG). EGCG predstavuje približne 10-50 % z celkového obsahu katechinov v zelenom čaji a je vedcami považovaný za katechin s najsilnejšími antioxidačnými účinkami. Ako antioxidant je tento katechín 25-100 krát silnejší ako vitamíny C a E, výhodná je však ich antioxidačná synergia, to znamená spolupôsobenie s uvedenými vitamínmi. Jedna šálka zeleného čaju obsahuje približne 100 mg polyfenolov, z krorých pripadá 30 – 40 mg na EGCG.
 
 
Využitie zeleného čaju v liečbe zápalu.
 
Katechíny zeleného čaju (epigallokatechín EGCG) blokujú zápalový proces na viacerých stupňoch, inhibíciou cyklooxygenázy, lipooxigenázy, leukotriénov a na úrovni TNF-alfa – tumor nekrózneho faktoru alfa. EGCG prerušuje kaskádu zápalového procesu už na úrovni bunkovej imunity. Na rozdiel od biotechnologicky pripravených látok so špecifickým receptorovým účinkom (etanercept, infliximab, adalimumab) účinkujú katechíny zeleného čaju nešpecifickým TNF-alfa inhibičným mechanizmom. Vyplýva z toho výhoda nemožnosti vytvárania protilátok a nemožnosť postupnej straty účinnosti.
 
Epigalokatechín zo zeleného čaju blokuje účinky TNF-alfa, predstavuje jednu z veľmi účinných súčastí liečby RA a je jednou z možností zníženia dávkovania základných liekov – nesteroidných antireumatík (NSA) a kortikoidov. Znížením medikácie môže prispieť k zníženiu nežiadúcich účinkov základných liekov vyplývajúcich zo zníženého dávkovania pri rovnakých terapeutických výsledkoch. Epigalokatechín obsiahnutý v zelenom čaji zároveň nemá nežiadúce účinky ako kortikoidné hormóny a nesteroidné antireumatiká. Nepoškodzuje žalúdočnú sliznicu ani neznižuje imunitu voči infekciám. Účinok liečby zeleným čajom nastupuje len pozvoľna (z dôvodu postupnej modifikácie zápalovej reakcie) a preto výsledky nie sú dosiahnuté bezprostredne po žačatí užívania, avšak dosiahnuté zlepšenie stavu je trvácnejšie, ochorenie je čiastočne modifikované.
 
Výhodou mechanizmu účinku epigalokatechínu zo zeleného čaju je zamedzenie zápalového procesu na primárnom stupni, na úrovni bunkovej imunity, nie až na konci kaskády zápalového procesu, (blokovaním cyklooxygenázy ako napríklad pri NSA), keď už zápal vznikol a blokujú sa následné biosyntetické reakcie vedúce k tvorbe zápalových látok.
 
 
V liečbe artritídy účinne pomáhajú tiež omega-3 mastné kyseliny o ktorých si môžete prečítať nasledovný článok: