Diéta je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vznik a priebeh žilovej trombózy. Sú známe viaceré nutrienty so schopnosťami meniť syntézu tromboxánu zodpovedného za zvýšenú zrážanlivosť krvi, pôsobiť proteolyticky na fibrín a tým rozpúšťať zrazeniny alebo pôsobiť protizápalovo na cievnu stenu a tým predchádzať zachytávaniu, usadzovaniu zhlukov lipidov a cholesterolu v cievach.

Aké konkrétne diétne opatrenia môžu pomôcť?

1. Maximálne obmedziť konzumáciu rastlinných olejov: repkového a slnečnicového oleja, typických zdrojov s vysokou prevahou omega-6 tukov (viac ako 50%!!) podporujúcich zápal cievnej steny, zvyšujúcich tvorbu tromboxánu – látky zvyšujúcej zrážanlivosť krvi.

Tieto oleje by sa mali úplne nahradiť olivovým olejom, ktorý obsahuje minimum omega-6 (do 7%) a je bohatým zdrojom omega-9 (75%)  z ktorých sa nevytvárajú škodlivé zápalové látky a trombózu podporujúce zrážanlivé faktory. 

V studenej kuchyni je najvhodnejšie používať panenský olivový olej, typicky zeleného zafarbenia – obsahujúci flavonoidy. Nie je však vhodný na tepelnú úpravu.

Na tepelnú úpravu používať výlučne čistený olivový olej  získavaný obvykle extrakciou z výliskov, v obchodoch pod označením OLIVE POMACE, neobsahujúci flavonoidy, ktoré by sa pri tepelnej úprave rozkladali.  Olive pomace má vyššiu tepelnú odolnosť ako bežný slnečnicový a repkový olej.

2. Zvýšiť konzumáciu omega-3 tukov, ktoré pôsobia proti nadmernej zrážanlivosti a tiež protizápalova na cievnu stenu. Brzdia tvorbu tromboxánu – látky zodpovednej za zrážanie krvi a zúžené,cievy, nedokrvené tkanivá. Pokiaľ si myslíte, že ryby stačia, nemusí to byť vo všetkých prípadoch. Ryby a plody mora z teplejších oblastí ako aj sladkovodné ryby obsahujú minimum omega-3 (do 0,5% hmotnosti), vhodné sú severské tresky a prípadne čistý olej získaný z týchto rýb. Nevhodné sú ryby nakladané v rastlinnom oleji – rastlinný olej zabezpečí obraátenie pomeru v prospech omega-6. Najvhodnejšie omega-3 zdroje na dlhodobú konzumáciu nájdete v sekcii: Omega-3 rybí olej natural.

3. Uprednostňovať čerstvé, tepelne neupravené potraviny s obsahom prirodzených enzýmov. Prirodzené enzýmy pôsobia preventívne, proteolyticky, majú schopnosť rozkladať už usadené krvné zrazeniny. Samozrejme že pri rozvinutej trombóze tento účinok nepostačí, intenzívnejšia je enzymoterapia preparátmi s obsahom proteáz

4. Konzumovať prirodzené antioxidanty brániace radikálovému poškodzovaniu cievnej steny. Zdrojom môžu byť ovocie s farebnou šupkou, zelený čaj.

5. Čaj s obsahom listov ginka s obsahom triterpénových glykozidov pomáha zvyšovať tekutosť krvi a tým zabezpečiť lepšie prekrvenie, ktoré je pri trombóze oslabené.

6. Celozrnné cereálie s obsahom vitamínu E prispievajú k antioxidačným mechanizmom ochrany ciev, vhodná je aj suplementácia vitamínu E.

7. Vyprážané jedlá na repkovom, slnečnicovom a sójovom oleji úplne vylúčiť alebo obmedziť na minimum a pripravovať ich výlučne na olivovom oleji alebo na nasýtených tukoch, pri ktorých nedochádza k tepelnému rozkladu nenasýtených mastných kyselín na akroleín, látku spúšťajúcu reťaz radikálových reakcií a oxidatívny stres. Spomínate si na čom vyprážali naše staré mamy? Zdroje nasýtených tukov sú napríklad bravčový tuk alebo prepustené kravské máslo. V súčasnosti prevláda názor plynúci s jednostranného posudzovania, že máslo a bravčový tuk sú nevhodné pre obsah cholesterolu, ale vedecké výskumy patogenézy poškodenia cievnej steny dokazujú, že samosný cholesterol sa usadzuje v cievach len v prípade existencie zápalového procesu. V skutočnosti rastlinné oleje obsahujúce polynenasýtené mastné kyseliny pri vyprážaní napáchajú viac škody aj keď neobsahujú cholesterol. Zvyšujú oxidatívny stres, oxidáciu LDL-cholesterolu a tým prispievajú k rozvoju trombózy.

8. Zvýšiť konzumáciu olivového oleja. Má výnimočné postavenie medzi rastlinnými olejmi. Obsahuje menej  nežiadúcich omega-6  (do 7%) a jedinečne vysoký obsah mononenasýtenej omega-9 mastnej kyseliny olejovej (70-80%),  ktorá má neutrálny účinok na syntézu zápalových prostaglandínov a látok zvyšujúcich zrážanlivosť krvi. Najnovšie výskumy objavili dokonca schopnosť derivátu 2-hydroxy-olejovej kyseliny znižovať tlak krvi a predchádzať cievnym ochoreniam. V oblastiach kde sú rastlinné tuky nahrádzané olivovým olejom je nižší výskyt cievnych ochorení. Panenský lisovaný za studena navyše obsahuje množstvo fenolických antioxidantov.

Najvýznamnejším fenolickým antioxidantom panenského olivového oleja je hydroxytyrozol (HT), ktorý zabraňuje oxidácii a premene LDL cholesterolu na škodlivé formy spôsobujúce trombózu žíl. Antioxidačné účinky HT dokonca prevyšujú účinok EGCG  zo zeleného čaju a HT je 2-krát účinnejší v antioxidačnej ochrane ako koenzým Q-10.

Odporúčame pri trombóze denne skonzumovať minimálne 25ml panenského olivového oleja.

Čomu sa vyhýbať pri trombóze?

1.  Úplne vylúčte konzumáciu repkového, slnečnicového a sójového oleja, najbohatších zdrojov omega-6, z ktorých vytvára telo látky zvyšujúce zrážanlivosť krvi, látky zužujúce cievy a látky zvyšujúce zápal. Všetky 3 uvedené účinky sú vysoko rizikovými faktormi pre vznik žilovej trombózy. Aj keď tekvicový olej patrí k obľúbeným lahôdkam studenej kuchyne, z hľadiska posilnenia nadmernej zrážanlivosti krvi a zápalov cievnej steny je taktiež rizikový, nakoľko je takmer výlučným zdrojom omega-6 (cca 50%) a neobsahuje takmer žiadne omega-3 (len 0,2% ALA).

2.  Vyhýbajte sa konzumácii rastlinných masiel.

Pozor na zavádzajúce reklamy o blahodárnom účinku chrániacemu Vaše srdce a cievy….. Výrobci v reklamách manipulujú, uvádzajú polopravdu o vysokom obsahu omega-3 v rastlinných maslach, pretože zalmlčiavajú fakt, že "bohatý" obsah omega-3 v rastlinných maslach v bezvodej, tukovej zložke výrobku  "až"  3%  je sprevádzaný mnohonásobne vyšším obsahom omega-6 ( 20-50% ).

Výsledky viacerých výskumov odporúčajú ideálny výživový pomer omega-6 k omega-3  4:1.  Zvýšený  podiel obsahu omega-6 nad 20:1 sa považuje za zdravotne rizikový. Nakoľko rastlinné masla obsahujú typickú prevahu polynenasýtených omega-6 tukov pochádzajúcu z rastlinných olejov, konzumáciou takejto potraviny vytvárate vačšiu nerovnováhu v prospech omega-6.

Výsledkom konzumácie rastlinných masiel nie je zdravie a ochrana srdca ako navádzajú reklamy ale podpora syntézy prozápalových látok a zrážania krvi a tým zvýšené riziko trombózy a kardiovaskulárnych ochorení.

3.  Arašídy a kešu oriešky sú jedinečnými a najbohatšími zdrojmi omega-6

4.  Lupienky smažené na rastlinných olejoch, kroré sú bohatými zdrojmi oxidovaných foriem tukov vznikajúcich pri tepelnej úprave (smažení) na polynenasýtených tukoch a  sú tiež bohatými zdrojmi škodlivých trans-mastných kyselín. Trans-mastné kyseliny významne podporujú tvorbu voľných radikálov poškodzujúcich cievy. (a pritom sú liupienky bez cholesterolu!)

Smažené lupienky obsahujú najvyššie množstvá akrylamidov – škodlivých produktov vznikajúcich tepelným spracovaním potravín obsahujúcich škrob. Akrylamid pôsobí prooxidačne a zvyšuje poškodzovanie cievnych stien voľnými radikálmi.

Všetky vyššie  uvedené, z hľadiska vzniku trombózy nevhodné potraviny majú spoločnú vlastnosť, sú výdatnými zdrojmi omega-6 polynenasýtených mastných kyselín, z ktorých sa v tele vytvárajú prozápalové látky a tromboxán – látka zvyšujúca zrážanlivosť krvi, prispievajúca k vzniku trombózy.

5.  Stužené tuky – margaríny

Na pečenie nepoužívajte  stužené tuky – margaríny, napríklad Hera, Cera, Lando a ďaľšie privátne značky dostupné vo všetkých hypermarketoch. Obsahujú škodlivé trans-formy nasýtených tukov vznikajúce pri priemyselnom spracovaní.

Konzumácia margarínov a trans-foriem tukov má škodlivý vlyv na zdravie.

V čom je postata škodlivosti margarínov?

V zdánlivo zanedbateľnej maličkosti, priestorovom tvare molekuly. Kým prirodzené nasýtené tuky majú priestorový tvar (ohnutie molekuly) v tvare CIS, synteticky hydrogenované tuky vo tvare TRANS. Zmena tvaru molekuly spôsobuje metabolizmu  podobný problém ako keď odomykáte dvere nepravým kľúčom, ktorý pasuje do zámku, dá sa zasunúť ale nedá sa otočiť a preto dvere zostávajú uzamknuté. Navyše druhý, pravý kľúč rovnaké dvere nemôže otvoriť, pretože zámok je zablokovaný. Podobná situácia nastáva aj na receptorových miestach buniek, kde dochádza k zablokovaniu biochemických procesov. Trans-formy tukov blokujú metabolizmus, obsadzujú aktívne miesta na povrchu buniek a spôsobujú ich nefunkčnosť.

Výsledkom je narušenie enzymatických procesov, poruchy metabolizmu, nadváha, srdcovo-cievne ochorenia, usadeniny v cievach (sklerotické plaky), trombóza. A tej sa predsa chcete zbaviť?

Čím nahradiť margaríny?

Určite je z čoho vyberať. Zvoľte prirodzené formy tukov so zvýšeným podielom nasýtených mastných kyselín: kravské maslo, kokosový olej, palmový olej. Výnimočným, chutným a veľmi zdravým  nasýteným tukom na pečenie zákuskov a sladkého pečiva je kokosový olej.   

Zostavil: PharmDr. Jozef Zima, Nutraceutica
© Nutraceutica