Deti a mládež s vysokým rizikom diabetu 1.typu môžu predchádzať vzniku ochorenia diétou bohatou na obsah omega-3 mastných kyselín.
 
Diabetes mellitus 1. typu, závislý od inzulínu je autoimunitné ochorenie charakteristické deštrukciou pankreatických beta-buniek produkujúcich inzulín. Príčiny vzniku autoimunitného procesu zostávajú neobjasnené, predpokladá sa že medzi hlavné faktory patria genetické predispozície: rodičia alebo súrodenci s diabetes, vplyvy prostredia a výživy. K rozvoju diabetu 1. typu zásadným vplyvom prispievajú diétne faktory.
 
Fáza klinických prejavov diabetes 1.typu, hyperglykémia – zvýšená hladina cukru v krvi je predchádzaná asymptomatickým – bezpríznakovým obdobím s rôznou dĺžkou trvania od niekoľkých mesiacov po niekoľko rokov. V tomto počiatočnom bezpríznakovom období je možné v krvi zachytiť autoprotilátky proti beta-bunkám (IA-2). Trvalá pozitivita na prítomnosť protilátok v sére znamená vysoké riziko rozvoja ochorenia.
 
Výsledky štúdií poukazujú na kľúčový význam infiltrácie makrofágov a tvorby zápalových cytokínov. Presné určenie faktorov blokujúcich alebo opačne podporujúcich vznik zápalových cytokínov môže pomôcť v spomalení a odvrátení nástupu ochorenia.

Množstvo štúdií ukázalo jednoznačnú účinnosť omega-3 mastných kyselín v ovplyvnení imunitnej zápalovej reakcie u zvierat a ľudí. Relatívne vysoký príjem omega-6 tukov v takzvanej západnej diéte je predpokladom k nadmernej zápalovej reaktivite imunity a zvýšenému riziku autoimunitných ochorení medzi ktoré patrí diabetes 1.typu.
 
Vo výskumoch z roku 2003 v populácii nórskych detí bol pravidelne podávaný od narodenia do 1.roku olej z treščej pečene, bohatý zdroj omega-3 mastných kyselín a vitamínu D. Deti užívajúce doplnok výživy mali nižší výskyt diabetes 1.typu. Z výskumu však nebolo jasné aký prínos v znížení výskytu ochorenia mali jednotlivé zložky, vitamín D a omega-3.
 
Zdroj: . Stene LC, Joner G, The Norwegian Childhood Diabetes Study Group. Use of cod liver oil during the first year of life is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: a large, population-based, case-control study. Am J Clin Nutr. 2003;78(6):1128-1134.
 
Autori Norris a kolektív sa rozhodli pre dôkladnejšie zhodnotenie vplyvu omega-3 a omega-6 mastných kyselín na vznik diabetu 1.typu u detí. Do klinickej štúdie zaradili 1770 detí s vysokým riziko vzniku diabetes 1.typu. Rizikovým kritériom bol výskyt ochorenia u rodičov a súrodencov. Rodičia začali pravidelne zaznamenávať diétny príjem detí v období od 1.roku do 6 rokov. V uvedenom období sa rozvinul diabetes 1.typu u 58 detí.

Výskumníci zaznamenali zníženie rizika vzniku ochorenia o 55% u detí so zvýšenou konzumáciou omega-3 mastných kyselín.
Pretože záznamy rodičov môžu byť obsahovať chybné údaje, najspoľahlivejším ukazovateľom diétneho príjmu omega-3 sú aktuálne hodnoty merané ako biomarkery z krvi. Na tieto merania bola vytvorená podskupina 244 detí. V tejto podskupine konzumácia omega-3 mastných kyselín zodpovedala 37% zníženiu rizika vzniku diabetes 1.typu.

Vedúci výskumného tímu, Prof.Norris skonštatoval, že za znížením rizika vzniku diabetes sú protizápalové účinky omega-3 . Zápal predstavuje mechanizmus včasnej fázy vzniku diabetes 1.typu. Zápalová reakcia spôsobuje deštrukciu pankreatických zoskupení beta-buniek a omega-3 predstavuje modulátor tlmiaci zápal. Zároveň dodal že efekt nie je absolútny, prispieva k spomaleniu nástupu ochorenia.
 
Prof. Jill Norris: „Skupina predisponovaných detí zníži riziko vzniku diabetes 1.typu diétou bohatou na omega-3 približne o polovicu“
 
Zdroj: Jill M. Norris et al.:Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Islet Autoimmunity in Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes:
Journal of the American Medical Association, Sep.2007, Vol.298, No12, P1420-1428