Antibiotická liečba ako súčasť liečby reumatoidnej artritídy?
 
História hľadania príčin vzniku artritídy.

Doposiaľ nie je známy účinný liek pre viac ako 100 typov artritídy, zvládajúci bolestivé symptómy a zároveň liečiaci príčinu, preto hľadanie vhodnej liečby zostáva predmetom záujmu vedcov, lekárov a pacientov.

V rokoch 1930-39 boli skúmané bakteriálne príčiny vzniku reumatoidnej artritídy(RA), ale výskumy sa zamerali na prípady akútnych infekcií alebo septickú artritídu. V roku 1939 sa prvý krát potvrdila súvislosť vzniku RA a infekčnej etiológie po izolácii mykoplaziem, atypických vírusom podobných baktérií z exudátu a tkanív pacienta trpiaceho RA.

Výskumníci preukázali už na zvieracích modeloch, že mykoplazmy spôsobujú artridídu. Mykoplazmy dokázali tiež v urogenitálnom trakte ľudí, obzvlášť žien.

V roku 1949 na Kongrese reumatických chorôb bola prezentovaná súvislosť medzi mykoplazmami a ochorením kĺbov. Po obdržaní výskumného grantu národného inštitútu zdravia (NIH) v roku 1950, Thomas McPherson Brown, M.D. s kolegami zaznamenali výskumom artritídy, že mechanizmus vzniku ochorenia bol viac imunologickou reakciou antigénu (mykoplaza ako suspektný antigén) ako infekciou.

V roku 1955 sa výskumom zistilo, že mykoplazmy narozdiel od baktérií a vírusov môžu prežívať v tkanivovej kultúre buniek bez ich zničenia. V roku 1964 bol objavený vysoký výskyt protilátok mykoplaziem v krvi pacientov s RA a lupusom, indikujúci prekonanú alebo prebiehajúcu infekciu. Taktiež zaznamenali 4:1 vyšší výskyt protilátok mykoplaziem u žien, čo korelovalo s vyššou frekvenciou výskytu RA u žien.
 
Je ATB liečba reumatoidnej artritídy účinná?
 
Úsilie demonštrovať účinnosť liečby tetracyklínom bolo iniciované a prvý krát zaznamenané pred viac ako 40 rokmi Thomasom McPherson Brownom, M.D. Dva týždne po Brownovej smrti v roku 1989, NIH vyhlásilo grant na kontrolovanú klinickú štúdiu tetracyklínovej liečby RA. Predbežné výsledky klinických štúdií známych pod skratkou MIRA alebo Minocyklín v liečbe Reumatoidnej Artritídy boli sľubné. Následne v roku 1993 NIH vyhlásilo grant na výskum mykoplaziem a ďaľších infekčných agensov ako príčin vzniku reumatických ochorení. V roku 1994 začala pilotná štúdia aplikácie intravenóznych antibiotík v liečbe RA.

Výsledky klinickej štúdie MIRA viedli k nasledovnému záveru „Pacienti trpiaci miernou až stredne ťažkou formou RA teraz majú na výber z ďaľších liekov. Nielenže antibiotiká významne znížili symptómy ale zároveň nežiadúce účinky boli minimálne a menej závažné v porovnaní s bežnými liekmi používanými v liečbe reumatických ochorení.“
 
"Prečo artritída a antibiotiká?"
 
Dlhé roky boli výskumy mykoplaziem ako infekčného pôvodcu artritídy a antibiotická liečba tetracyklínmi obmedzované nedostatkom finančných zdrojov. Aj napriek tomu Dr. Harold W. Clark, Ph.D., jeden z kolegov Dr. Browna pokračuje v podpore a výskume ATB liečby RA s presvedčením, že liečba prinesie výsledky v podobe minimalizácie farmakologických zásahov a medikácie klasických liekov na RA.

Mnoho lekárov zostáva skeptických a nenavrhuje ATB liečbu RA svojim pacientom. Americká Nadácia pre Artritídu (Tme Arthritis Foundation) bola zdánlivo nezaujatá výsledkami aj po preukázaní že ATB liečba pri RA je účinná a bezpečná. Riaditeľ nadácie nepokladal výsledky v liečbe za prelomové a viac sa prikláňal k potrebe dlhodobého klinického sledovania použitia antibiotika minocyklínu.

Podľa Americkej reumatologickej spoločnosti, Minocyklín je predpisovaný pacientom so symptómami miernej formy RA. Podľa potreby sa kombinuje s ďalšími liekmi za účelom zmiernenia pretrvávajúcich symptómov artritídy.
zdroj: http://arthritis.about.com/cs/antibiotic/a/antibiotictreat.htm
 
Liečba artritídy a použitie ATB
Gabe Mirkin, M.D.
 
Artritídu delíme na dva hlavné typy: osteoartritída tiež nazývaná degeneratívna artritída a reaktívna artritída. Osteoartritída je charakteristická degeneráciou, ubúdaním chrupavky a lekári zatiaľ nie sú schopní viacerými metódami liečby dosiahnúť účinnú liečbu. Lekári zvyčajne predpisujú nesteroidné antireumatiká, ktoré pomáhajú blokovať bolesť a tlmia zápal ale nespomaľujú deštrukciu chrupavky. Najuznávanejší vedci zastávajú názor, že infekcie iniciujú – spúšťajú reaktívnu formu artritídy a sú prítomné už pri prvých prejavoch príznakov. Krátkodobo podávané antibiotiká sa ukázali neúčinné ale v prípade že sú podávané dlhodobejšie a pred štádiom kedy dochádza k poškodeniu kĺbov, môžu zamedziť ich poškodeniu.
 
Pravdepodobnosť výskytu reaktívnej artritídy rastie s prítomnosťou viacerých faktorov:
 
I) pozitívny krvný test na artritídu, hyperreaktívna imunita
II) opuch hánok a kĺbov na prstoch
III) história chronickej infekcie ako napríklad chronický kašeľ, pálenie pri močení alebo bolesť pri plnom mechúre, chronická hnačka, pálenie a bolesti žalúdka        
IV) bolesť začínajúca vo veku menej ako 50 rokov
 
Väčšina reumatológov odmieta liečiť svojich pacientov antibiotikami aj keď niekoľko kontrolovaných prospektívnych klinických štúdií ukázalo že Minocyklín znižuje reumatoidný faktor až k nule a pomáha zmiernňovať bolesť a poškodenie tkanív reumatoidnou artritídou.
 
Štúdie skúmajúce použitie antibiotík pri liečbe RA:

1) First Netherlands study, 10 patients, J of Rheumatology 1990;17(1):43-46.
2) 2nd Netherlands Study, 80 patients, Arthritis and Rheumatism 1994;37(5):629-636.
3) Israel Study, 18 patients, J of Rheumatology 1992;19(10):1502-1504.
4) U.S.Mira Study, 219 patients, Annals of Internal Medicine. 1995(Jan15);122(2):81-89.
5) U.S. U of Nebraska Study, 40 patients, Arthritis and Rheumatism 1997;40(5):842-848.
 
Osobne liečim mojich pacientov s reaktívnou artritídou minocyklínom 100 mg 2-krát denne, (niekedy azitromycín 500 mg 2-krát týždenne), ale liečba je považovaná za experimentálnu pretože väščina lekárov doteraz neakceptuje antibiotiká ako liečbu.Tiež existuje možnosť zriedkavého výskytu vážnych vedľajších účinkov lupusu. Väčšina pacientov necíti zlepšenie stavu počas úvodných niekoľkých týždňov od začatia užívania minocyklínu. Ak pacient necíti zlepšenie po dvojmesačnom užívaní minocyklínu 2-krát denne 100 mg, pridávam azitromycín 2-krát týždenne 500 mg. Ak pacient ani po 6 mesačnom užívaní 2-kombinácie antibiotík necíti zlepšenie, potom pristupujem k použitiu imunosupresív v schémach tak ako ich aplikuje väčšina reumatológov. Ihneď po zlepšení stavu pacienta vyraďujem podávanie imunosupresív a pokračujem v antibiotickej liečbe.

Iné literárne zdroje uvádzajú aj osteoartritídu odpovedajúcu na liečbu antibiotikami (27). Ľudia s chlamýdiami prítomnými v kĺboch obyčajne nemajú protilátky v krvnom sére a preto ochorenie nemožno liečiť (30). Reaktívna artridtída je charakteristická bolesťou vo svaloch a kĺboch a je spôsobená vlastnými protilátkami a bunkami ničiacimi kĺbnu chrupavku. Tento typ artritídy môže byť spúšťaný infekciami a antibiotiká môžu pomôcť predísť poškodeniu kĺbov (1 až 10). Krátkodobo podávané antibiotiká sú neúčinné (5). Doxycyklín môže predchádzať poškodeniu kĺbov stabilizáciou chrupavky (3) a zároveň eradikuje prítomnosť mikroorganizmov.
 
Akým mechanizmom spôsobujú mikroorganizmy artritídu?
 
Po prieniku mikroorganizmov do tela sa začnú vytvárať bielkoviny nazývané protilátky ktoré priľnú k povrchu mikroorganizmov a následne sú zničené bunkami imunitného systému. V niektorých prípadoch majú mikroorganizmy povrchové proteíny podobné proteínom telových buniek. V tomto prípade protilátky priľnú k povrchu vlastných buniek a začne sa deštrukcia vlastných buniek. Niektorí pacienti s artritídou majú vysoké hladiny protilátok E. Coli ktoré bežne kolonizujú črevá každého človeka (15). E Coli majú rovnaké povrchové proteíny ako množstvo telových buniek (15). Normálne črevá neumožňujú prienik E. Coli do krvného obehu. Niektorí pacienti s reaktívnou artritídou majú pravdepodobne črevá umožňujúce prienik malého množstva E. Coli do krvného obehu ktorý spôsobuje imunitnú reakciu s deštrukciou svalov a kĺbov. Zhodný mechanizmus vzniku autoimunitnej reakcie je možný pri mnohých ďaľších baktériách a vírusoch ktoré prenikli do krvného obehu (15A). Patogény spôsobujúce pohlavné choroby ako kvapavka, chlamýdiové a ureaplazmové infekcie boli nájdené v kĺbnej tekutine mnohých pacientov s artritídou (16). Ľudia s diagnózou reaktívnej artritídy majú vyšší výskyt Staphylococcus aureus v nosovej sliznici (17) a majú zvýšené protilátky proti uvedeným mikroorganizmom (18) alebo prekonali chronickú infekciu pľúc spôsobenú mykoplazmami a chlamýdiami prv ako začali bolesti kĺbov (20,21). Mykoplazmy boli nájdené v kĺbnej tekutine pacientov s artritídou (28,29). Liečba artritídy antibiotikami zostáva kontroverzná a neakceptovaná mnohými lekármi; diskutujte o možnostiach tejto liečby s lekárom.
 
zdroj: http://www.drmirkin.com/joints/J106.htm
 
 
Liečba reumatoidnej artritídy minocyklínom verzus hydroxychlorochínom; dvojročná, dvojito zaslepená porovnávacia klinická štúdia

Zdroj: James R.O'Dell1,et al.:Arthritis & Rheumatism,Vol.44,Oct.2001
 
Cieľom klinickej štúdie bolo porovnanie účinnosti podávania antibiotika minocyklínu a konvenčného antireumatika, hydroxychlorochínu (PLAQUENIL) pacientom s včasnou séropozitívnou formou reumatoidnej artritídy.
 

Do štúdie bolo zaradených 60 pacientov s preukázanou reumatoidnou artritídou trvajúcou dlhšie ako 1 rok. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín, 1. skupina dostávala 2 x denne 100 mg minocyklínu, 2. skupina bola liečená štandardným antireumatikom, hydroxychlorochínom v dávke 2 x denne 200 mg. Štúdia trvala 2 roky a pre vierohodnosť výsledkov klinického hodnotenia bola použitá metóda dvojitého zaslepenia (ani pacient, ani ošetrujúci lekár nevedeli akú účinnú látku konkrétna osoba dostáva). Všetkým pacientom bola podávaná nízka dávka prednizónu.
 
Hodnotiacimi kritériami účinnosti liečby bolo:

1.) percento pacientov, ktorí dosiahli zlepšenie a ústup príznakov o viac ako 50%
2.) množstvo prednizónu (nevyhnutná potreba) podávané na konci 2-ročného obdobia
 
Výsledky liečby:

V skupine pacientov liečenej minocyklínom bola pravdepodobnosť dosiahnutia definovanej liečebnej odpovede (úspechu) po 2 rokoch u 60% pacientov, v porovnaní s dosiahnutím liečebnej odpovede (úspechu) u 33% pacientov liečených hydroxychlorochínom. Rozdiel bol štatisticky významný (p=0,04).
Pacienti liečení minocyklínom tiež dostávali na konci 2-ročného obdobia menej prednizónu (priemerne 0,81 mg / deň) v porovnaní so skupinou liečenou hydroxychlorochínom (priemerne 3,21 mg / deň).
 
Závery štúdie

Minocyklín je efektívne antireumatikum patriace do skupiny chorobu modifikujúcich liekov (DMARD-skratka: Disease Modifiing Anti Rheumatic Drug), čiže minocyklín vykázal schopnosť nielen tlmiť príznaky reumy (ako napríklad NSA tlmiace zápal a bolesť) ale má schopnosť aj liečiť, modifikovať priebeh ochorenia. V skupine pacientov liečených minocyklínom nastáva po 2 rokoch pravdepodobnosť úplného vysadenia podávania prednizónu.
 

Tetracyklíny sú unikátne antibiotiká vyznačujúce sa schopnosťou znižovať aktivitu matrix-metalloproteináz (MMPs), enzýmov zúčastňujúcich sa zápalového mechanizmu poškodenia kĺbnej chrupavky. Pri pokusoch na experimentálnych zvieracích modeloch MMP-inhibítory (tetracyklíny) vykázali jednoznačnú, v niektorých prípadoch až výnimočnú účinnosť.
 
Prečo práve minocyklín? Má zvláštne postavenie medzi tetracyklínmi, vykazuje najlepší prienik do vnútrobunkového prostredia.
 
Minocyklín predstavuje nádejnú liečebnú voľbu reumatoidnej artritídy poskytujúcu výhodu odstránenia možných príčin ochorenia, chronických, skrytých, laboratórne ťažko zachytiteľných intracelulárnych foriem infekcií.

Otázka prečo sa minocyklín v praxi napriek preukázanej, dokonca lepšej účinnosti nevyužíva a použitie lieku sa končí pri štúdiách menšieho rozsahu zostáva naďalej nezodpovedaná. Jednoznačne je však možné konštatovať nezáujem farmaceutických firiem o rozsiahlejšie štúdie. Minocyklín má jednu veľkú nevýhodu, je to veľmi lacný liek na investovanie akýchkoľvek finančných prostriedkov.
 
 
Použité citácie z literatúry:
1A) O'dell et al. Minocycline therapy for early rheumatoid arthritis continued efficacy at three years. Annual meeting of the American College of Rheumatology. November 9, 1997.
1a) Higher doses more effective. M Kloppenburg, H Mattie, N Douwes, BAC Dijkmans, FC Breedveld. Minocycline in the treatment of rheumatoid arthritis: Relationship of serum concentrations to efficacy. Journal of Rheumatology 22: 4 (APR 1995):611-616.
2) Lancet, July 11, 1992.
3) AA Cole, S Chubinskaya, LJ Luchene, K Chlebek, MW Orth, RA Greenwald, KE Kuettner, TM Schmid: Doxycycline disrupts chondrocyte differentiation and inhibits cartilage matrix degradation.(39 references and summary) Arthritis and Rheumatism 37: 12 (DEC 1994):1727-1734.
4) Barbara Tilley, Henry Ford Health Science Center in Detroit. Annals of Internal Medicine. January 14, 1995.
5) Short-term antibiotic treatment has no effect in manifest ReA, whereas a tendency to improvement has been seen with treatment over months, at least after chlamydia infection. B Svenungsson. International Journal of STD & AIDS 6: 3:(MAY-JUN 1995):156-160.
6) Kloppenburg et al. Minocycline double blind for RA. Arthritis and Rheumatism 1994;37:629-636.
7) Langevitz et al. RA with Minocycline. J.Rheumatlogy 1992;19:1502-1504.
8) Breedveld et al. J Rheumatology 1990;17:43-46.
9) Good summary in Lancet, 1995(May 27);345:1319-1322.
10) Kloppenburg et al. Minocycline double blind for RA. Arthritis and Rheumatism 1994;37:629-636.
11) Langevitz et al. RA with Minocycline. J.Rheumatlogy 1992;19:1502-1504.
12) Breedveld et al. J Rheumatology 1990;17:43-46.
13) Good summary in Lancet, 1995(May 27);345:1319-1322.
14) Kloppenburg M et al. Minocycline in Rheumatoid arthritis. Clin Immunother 1996(Jan);5(1):1-4. 14A) Keystone et al. Nature Medicine. April, 1995.
15) S Aoki, K Yoshikawa, T Yokoyama, T Nonogaki, S Iwasaki, T Mitsui, S Niwa. Role of enteric bacteria in the pathogenesis of rheumatoid arthritis: Evidence for antibodies to enterobacterial common antigens in rheumatoid sera and synovial fluids. Annals of the Rheumatic Diseases 55: 6 (JUN 1996):363-369. 15A) LB Siegel, EP Gall. Viral infection as a cause of arthritis. American Family Physician 54: 6 (NOV 1 1996):2009-2015. (parvovirus, chronic hepatitis B virus and hepatitis C) virus infections.
16) F Li, R Bulbul, HR Schumacher, T Kieberemmons, PE Callegari, JM Vonfeldt, D Norden, B Freundlich, B Wang, V Imonitie, CP Chang, I Nachamkin, DB Weiner, WV Williams. Molecular detection of bacterial DNA in venereal-associated arthritis. Arthritis and Rheumatism 39: 6 (JUN 1996):950-958.
17) D Tabarya, WL Hoffman. Staphylococcus aureus nasal carriage in rheumatoid arthritis: Antibody response to toxic shock syndrome toxin-1. Annals of the Rheumatic Diseases 55: 11 (NOV 1996):823-828.>
18) T Origuchi, K Eguchi, Y Kawabe, I Yamashita, A Mizokami, H Ida, S Nagataki. Increased levels of serum IgM antibody to staphylococcal enterotoxin B in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 54: 9 (SEP 1995):713-720.
19) M Calguneri, S Kiraz, I Ertenli, M Benekli, Y Karaarslan, I Celik. The effect of prophylactic penicillin treatment on the course of arthritis episodes in patients with Behcet's disease: A randomized clinical trial. Arthritis and Rheumatism 39: 12 (DEC 1996):2062-2065.
20) J Despaux, JC Polio, E Toussirot, JC Dalphin, D Wendling. Rheumatoid arthritis and bronchiectasis – A retrospective study of fourteen cases. Revue du Rhumatisme 63: 11 (DEC 1996):801-808.
21) H Lena, B Desrues, A Lecoz, C Belleguic, ML Quinquenel, J Kernec, G Chales, P Delaval. Rheumatoid arthritis and bronchial dilatation: A little recognised association. Revue Des Maladies Respiratoires 14: 1 (JAN 1997):37-43.
22) IC Tracey, GM Strand, K Singh, M Macaluso. Survival and drug discontinuation analyses in a large cohort of methotrexate treated rheumatoid arthritis patients. Annals of the Rheumatic Diseases 54: 9 (SEP 1995):708-712.
23) M Jones, D Symmons, J Finn, F Wolfe. Does exposure to immunosuppressive therapy increase the 10 year malignancy and mortality risks in rheumatoid arthritis? A matched cohort study. British Journal of Rheumatology 35: 8 (AUG 1996):738-745.
24) EM Veys, CJ Menkes, P Emery. A randomized, double-blind study comparing twenty-four-week treatment with recombinant interferon-gamma versus placebo in the treatment of rheumatoid arthritis. (Doesn't work) Arthritis and Rheumatism 40: 1 (JAN 1997):62-68.
25) C Wilson, A Thakore, D Isenberg, A Ebringer. Correlation between anti-Proteus antibodies and isolation rates of P-mirabilis in rheumatoid arthritis. Rheumatology International 16: 5 (JAN 1997):187-189.
26) JR Odell, CE Haire, W Palmer, W Drymalski, S Wees, K Blakely, M Churchill, PJ Eckhoff, A Weaver, D Doud, N Erikson, F Dietz, R Olson, P Maloley, LW Klassen, GF Moore. Treatment of early rheumatoid arthritis with minocycline or placebo: Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis and Rheumatism 40: 5 (MAY 1997):842-848. In patients with early seropositive RA, therapy with minocycline is superior to placebo.
27) F Blotman, E Maheu, A Wulwik, H Caspard, A Lopez. Efficacy and safety of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment of symptomatic osteoarthritis of the knee and hip – A prospective, multicenter, three-month, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Revue du Rhumatisme 64: 12 (DEC 1997):825-834.
27a) GN Smith, LP Yu, KD Brandt, WN Capello. Oral administration of doxycycline reduces collagenase and gelatinase activities in extracts of human osteoarthritic cartilage. Journal of Rheumatology 25: 3 (MAR 1998):532-535.
28) T Schaeverbeke, M Clerc, L Lequen, A Charron, C Bebear, B Debarbeyrac, B Bannwarth, J Dehais, C Bebear. Genotypic characterization of seven strains of Mycoplasma fermentans isolated from synovial fluids of patients with arthritis. Journal of Clinical Microbiology 36: 5 (MAY 1998):1226-1231.
29)TV Poggio, N Orlando, L Galanternik, S Grinstein. Microbiology of acute arthropathies among children in Argentina: Mycoplasma pneumoniae and hominis and Ureaplasma urealyticum. Pediatric Infectious Disease Journal 17: 4 (APR 1998):304-308.
30) NZ Wilkinson, GH Kingsley, J Sieper, J Braun, ME Ward. Lack of correlation between the detection of Chlamydia trachomatis DNA in synovial fluid from patients with a range of rheumatic diseases and the presence of an antichlamydial immune response. Arthritis and Rheumatism 41: 5 (MAY 1998):845-854.>
31) NS Lai, JL Lan. Treatment of DMARDs-resistant rheumatoid arthritis with minocycline: a local experience among the Chinese. Rheumatology International 17: 6 (APR 1998):245-247.
32) GS Alarcon. Minocycline for the treatment of rheumatoid arthritis. Rheumatic Disease Clinics of North America 24: 3(AUG 1998):489.
33) JG Kuipers, B Jurgenssaathoff, A Bialowons, J Wollenhaupt, L Kohler, H Zeidler. Detection of Chlamydia trachomatis in peripheral blood leukocytes of reactive arthritis patients by polymerase chain reaction. Arthritis and Rheumatism 41: 10 (OCT 1998):1894-1895.
34) M Wuorela, K Granfors. Infectious agents as triggers of reactive arthritis. American Journal of the Medical Sciences 316:4(OCT 1998):264-270.
34a) S Nikkari, K Rantakokko, P Ekman, T Mottonen, M Leirisalorepo, M Virtala, L Lehtonen, J Jalava, P Kotilainen, K Granfors, P Toivanen. Salmonella-triggered reactive arthritis – Use of polymerase chain reaction, immunocytochemical staining, and gas chromatography mass spectrometry in the detection of bacterial components from synovial fluid. Arthritis and Rheumatism 42: 1 (JAN 1999):84-89.
35) E Veillard, P Guggenbuhl, S Bello, F Lamer, G Chales. Reactive oligoarthritis in a patient with Clostridium difficile pseudomembranous colitis – Review of the literature. Revue du Rhumatisme 65: 12 (DEC 1998):795-798.
36) R Oliker, BA Cunha. Streptococcus pneumoniae septic arthritis and osteomyelitis in an HIV-seropositive patient. Heart & Lung 28: 1(JAN-FEB 1999):74-76.
37) AA Butt, A Janney. Arthritis due to Mycobacterium fortuitum. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 30: 5(1998):525-527.37) JR Odell. Is there a role for antibiotics in the treatment of patients with rheumatoid arthritis? Drugs, 1999, Vol 57, Iss 3, pp 279-282.
38)SM Cooper.A perspective on the use of minocycline for rheumatoid arthritis.Jcr – Journal of Clinical Rheumatology, 1999, Vol 5, Iss 4, pp 233-237.
39)DE Trentham.A perspective on the use of minocycline for rheumatoid arthritis – Commentary.Jcr – Journal of Clinical Rheumatology, 1999, Vol 5, Iss 4, pp 237.
40)DE Furst.A perspective on the use of minocycline for rheumatoid arthritis – Commentary.Jcr – Journal of Clinical Rheumatology, 1999, Vol 5, Iss 4, pp 237-238.
41) E Markerhermann, T Hohler. Pathogenesis of human leukocyte antigen B27-positive arthritis: Information from clinical materials. Rheumatic Disease Clinics of North America 24: 4(NOV 1998):865.
42) RD Inman, JA WhittumHudson, HR Schumacher, AP Hudson. Chlamydia and associated arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 2000, Vol 12, Iss 4, pp 254-262.
43) TL Moore. Parvovirus-associated arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 2000, Vol 12, Iss 4, pp 289-294.
44) D Buskila. Hepatitis C-associated arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 2000, Vol 12, Iss 4, pp 295-299.
45) A Toivanen, P Toivanen. Reactive arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 2000, Vol 12, Iss 4, pp 300-305.
46) J Haier, M Nasralla, AR Franco, GL Nicolson. Detection of mycoplasmal infections in blood of patients with rheumatoid arthritis.Rheumatology, 1999, Vol 38, Iss 6, pp 504-509.Nicolson GL, Inst Mol Med, 15162 Triton Lane, Huntington Beach,CA 92649 USA.
47) M vanderHeijden, B Wilbrink, LM Schouls, JDA vanEmbden, FC Breedveld, PP Tak.Detection of mycobacteria in joint samples from patients with arthritis using a genus-specific polymerase chain reaction and sequence analysis. Rheumatology, 1999, Vol 38, Iss 6, pp 547-553.
48) Mayo Clinic Proceedings 2000(Feb);75(2):144-147.
49) S Johnson, D Sidebottom, F Bruckner, D Collins. Identification of Mycoplasma fermentans in synovial fluid samples from arthritis patients with inflammatory disease. Journal of Clinical Microbiology, 2000, Vol 38, Iss 1, pp 90-93.
50) M Rudwaleit, J Braun, J Sieper. Treatment of reactive arthritis – A practical guide. Biodrugs, 2000, Vol 13, Iss 1, pp 21-28.
51) JR ODell, KW Blakely, JA Mallek, PJ Eckhoff, RD Leff, SJ Wees, KM Sems, AM Fernandez, WR Palmer, LW Klassen, GA Paulsen, CE Haire, GF Moore. Treatment of early seropositive rheumatoid arthritis – A two-year, double-blind comparison of minocycline and hydroxychloroquine. Arthritis and Rheumatism, 2001 (October), Vol 44, Iss 10, pp 2235-2241. O'Dell JR,Univ Nebraska,Med Ctr,Nebraska Med Ctr 983025,600 S 42nd St,Omaha,NE 68198 USA
52) Persistent Chlamydiae and chronic arthritis. Arthritis Research, 2002, Vol 4, Iss 1, pp 5-9. C Villareal, JA WhittumHudson, AP Hudson. Hudson AP.