Koenzým Q10 pre vitalitu srdca, mozgu a zdravé cievy.
 
Koenzým Q10 je látka rozpustná v tukoch s vlastnosťami podobnými vitamínom nachádzajúca sa v každej bunke nášho tela. Hlavnou funkciou je zabezpečenie energetického metabolizmu buniek. Väčšia časť koenzýmu vzniká vlastnou tvorbou v tele, menšia časť je získavaná z potravinových zdrojov. Vekom sa vlastná tvorba Q10 znižuje čo môže zvyšovať riziko viacerých ochorení. Pre množstvo priaznivých účinkov na zdravie patrí koenzým Q10 medzi najčastejšie používané výživové doplnkov. Terapeuticky sa využíva pri ochoreniach srdca, najmä pri srdcovom zlyhávaní, pri ochoreniach nervového systému ako autizmus a parkinsonov syndróm.
 
Q10 v potrave a denná potreba
Najviac Q10 sa nachádza v mäse, morských rybách, mlieku, vajciach. Malé množstvo v obilninách. Priemerné množstvo Q10 získaného z potravy sa odhaduje na 5mg, celková denná potreba je 500 mg. Rozdiel medzi príjmom z potravy a potrebou je vyvažovaný vlastnou tvorbou.

Celkové množstvo koenzýmu Q10 v tele dospelého človeka sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 1,5 g. Najvyššia koncenrácia sa nachádza v orgánoch s vysokým energetickým výdajom, v srdci, obličkách, kostrových svaloch a tiež v pečeni. Vo vnútri buniek sa nachádza viac ako ako 50% koenzýmu sústredeného v mitochondriách. Takmer každá bunka potrebuje koenzým Q10 ako esenciálnu látku, energetický katalyzátor.
 
 
Energetický metabolizmus, mitochondrie
Koenzým Q10 sprostredkúva priebeh energetického metabolizmu prebiehajúceho v mitochondriách pomocou cyklickej oxidačno-redukčnej reakcie dvoch foriem, ubichinónu a ubichinolu. Ubichinón, oxidovaná forma prijíma voľné elektróny, čim sa mení na redukovanú formu ubichinol. Ubichinol v inej časti elektrónového transportného reťazca uvoľňuje elektróny pre následné biochemické reakcie. Proces sprostredkovania výmeny elektrónov sa neustále opakuje. Elektróny vymieňané koenzýmom Q10 umožňujú priebeh rozkladných metabolických reakcií premieňajúcich cukry, tuky a aminokyseliny na zdroj bunkovej energie adenozíntrifosfát (ATP). Až 95% energetickej potreby buniek je pokryté prostredníctvom tvorby ATP. Nedostatok koenzýmu Q10 spôsobuje spomalenie energetického metabolizmu a poruchy tvorby energie, pokles pod 75% spôsobuje poškodenie orgánov.
 
Zdroje koenzýmu Q10 na špeciálne výživové účely
Koenzým Q10 sa nachádza v prírodných zdrojoch v minimálnych množstvách, rádovo v koncentráciách do 10 ppm, čo neumožňuje efektívne získavanie čistej substancie pre špeciálne výživové účely. V praxi sa využívajú dva spôsoby výroby, organickou syntézou alebo alternatívne prirodzeným biotechnologickým postupom, mikrobiálnou fermentáciou substrátu kvasinkami a následnou extrakciou. Za kvalitné zdroje koenzýmu Q10 sú považované substancie pripravené biotechnologicky s využitím GMO-nemodifikovaných kmeňov mikroorganizmov.
 
Účinky
Ochrana ciev pred voľnými radikálmi
Zdravé telo znamená zdravé cievy schopné neustále pružne dilatovať a kontrahovať, zásobovať živinami a kyslíkom. Na dilatáciu, uvoľnenie cievy je cievnou výstelkou, endotelom vytváraný oxid dusnatý (NO). NO je vysoko nestabilný a náchylný na interakciu s voľnými radikálmi. Nízke hladiny NO znižujú schopnosť ciev dilatovať, uvoľniť sa a prepúšťať krv do periférie. Pri nedostatku relaxačného faktora vzniká takzvaná endoteliálna disfunkcia. Koenzým Q10 vychytáva cirkulujúce voľné radikály a tým chráni cievnu stenu pred poškodením zápalom a stratou dilatačnej schopnosti.
 
 
Ochrana ciev pred oxidovaným LDL cholesterolom
Neustále prebiehajúca cyklická oxidačno redukčná reakcia koenzýmu Q10 zabezpečuje premenu ubichinónu na ubichinol a späť. Redukovaná forma koenzýmu Q10 – ubichinol je považovaný za najreaktívnejší antioxidant chrániaci LDL cholesterolové častice pred oxidáciou. Z najnovších poznatkov je potvrdené že samotný LDL cholesterol nie je príčinou aterosklerózy (nie je „zlý cholesterol“) ale zdraviu škodlivá je oxidovaná forma LDL cholesterolu. Koenzým Q10 zabraňuje oxidácii cholesterolu. Tým chráni cievy pred usadzovaním aterosklerotických plátov a rigiditou – stuhlosťou, neschopnosťou dilatovať a kontrahovať. Pozri obrázok.
Mierny antiagregačný – protizrážanlivý účinok koenzýmu Q10 zabezpečuje zlepšenie prekrvenia vlásočnicových ciev, zlepšenie zásobenia kyslíkom a prispieva k zníženiu rizika vytvárania cievnych zrazenín – trombov.
 
 
Q10 zabraňuje trombóze
Jedným z možných mechanizmov objasňujúcich zníženie chorobnosti a úmrtnosti na srdcovo cievne ochorenia po podávaní koenzýmu Q10 je vplyv na funkciu trombocytov.
Podávanie koenzýmu Q10 zmenšuje veľkosť krvných doštičiek – trombocytov, čím zlepšuje prietok nejjemnejšími cievnymi kapilárami a zároveň znižuje aktivitu vitronektínu, glykoproteínu zodpovedného za adhéziu, zhlukovanie krvných doštičiek.
 
V klinickej štúdii bolo podávané denne 200mg Q10 počas 20 dní. Pri ukončení štúdie bol pozorovaný priemerný nárast hladiny v sére z 0,6 na 1,8 mcg/ml. Nárast hladiny v sére bol sprevádzaný znížením veľkosti trombocytov, čo priaznivo vplýva na liečbu srdcovo cievnych ochorení a môže prispievať k prevencii trombózy.
 
Serebruan V. et al.: Dietary coenzyme Q10 supplementation alters platelet size and inhibits human vitronectin (CD51/CD61) receptor expression; J. Cardiovasc. Pharmacol. 1997.
 
Antioxidačná ochrana
Už niekoľko dňové podávanie koenzýmu Q10 významne zvyšuje odolnosť cirkulujúcich LDL častíc cholesterolu pred oxidáciou a premenou na rizikové oxidované formy.
Neustála cyklická výmena elektrónov medzi oxidovanou a redukovanou formou Q10 je schopná regenerovať telesné zásoby vitamínu E na aktívne formy, čím sa obnovuje celková antioxidačná kapacita organizmu.
 
Synergia Omega-3 a Q10
Omega-3 mastné kyseliny znižujú agregáciu (zrážanie) krvných doštičiek – trombocytov prostredníctvom ovplyvnenia tvorby eikosanoidov, najmä znížením tvorby tromboxánu TXA2. Dostatok omega-3 vo výžive vedie k nižšej reaktivite doštičiek a kontrole nadmernej zrážanlivosti. Koenzým Q10 a redukovanej forme predstavuje jeden z najsilnejších antioxidantov chrániacich cievnu stenu pre poškodením radikálmi a zápalom.

Vzájomným spojením účinkov omega-3 mastných kyselín a koenzýmu Q10 vzniká synergická, vzájomne sa podporujúca viacnásobná ochrana cievnej steny. Spojením účinkov sa zabezpečuje tekutosť a dokonalé prekrvenie najjemnejších vlásočnicových ciev na periférii.
 
Synergia účinkov Omega-3 a Q10 je obzvlášť prínosná pri žilovej trombóze, cievnej nedostatočnosti a srdcovo cievnych ochoreniach.
 
Nedostatok Q10 a diastolická disfunkcia srdca
Plniaca fáza srdca vyžaduje viac energie ako kontrakčná fáza, preto je plniaca, diastolická funkcia srdca citlivejšia na nedostatok Q10. Energetický deficit srdca z dôvodu nedostatku Q10 vedie k zhrubnutiu steny ľavej komory, zníženej výkonnosti srdca až k oslabeniu diastolickej funkcie. Častým príznakom diastolickej poruchy je slabosť a nedostatok energie. Zásoby Q10 sa prednostne spotrebúvajú v srdci čo zapríčiňuje chronický nedostatok a celkové vyčerpanie zásob v tele. So zhoršovaním diastolickej funkcie stúpa krvný tlak a tepová frekvencia, steny srdca v dôsledku extrémnej námahy hrubnú a strácajú elasticitu, často sa rozvíja pľúcna hypertenzia. Ak sa diastolická funkcia ďalej oslabuje, vzniká hromadenie krvi v pľúcach, ktoré môže vyústiť až do zlyhania srdca.

Veľmi dôležité, dokonca fundamentálne zistenie, že diastolická disfunkcia srdca je primárne spôsobená nedostatkom koenzýmu Q10, býva väčšinou publikovaných klinických prác prehliadané. Pritom všetky literárne uvádzané „príčiny“ diastolickej disfunkcie (ako napr. zápal, hypertenzia a ďalšie) môžu byť riešené jednoduchou suplementáciou Q10.
 

Liečba srdcových ochorení s Q10
Príznaky ochorenia srdca ako slabosť, znížená aktivita, poruchy rytmu často predchádzajú diastolickej disfunkcii a kongestívnemu zlyhaniu srdca. Suplementácia Q10 má unikátnu schopnosť zlepšiť diastolickú funkciu, upraviť krvný tlak, srdcovú frekvenciu na normálne hodnoty.

Normálna hladina Q10 v krvi sa pohybuje v r ozmedzí 0,6 až 2,0 mcg/ml. V prípade spodnej hranice je potrebné skúmať či nedochádza k zníženej vnútornej tvorbe.

Nedostatočnú hladinu Q10 je možné účinne korigovať podávaním dennej dávky 100mg. Niektorý lekári odporúčajú dávku individuálne prispôsobovať s cieľom dosiahnutia hladiny 2,0 mcg/l v prípade potreby zvýšením dennej dávky na 200mg a viac.

Pre optimálne vstrebávanie sa odporúča rozdeliť denné dávky tak aby jednotlivé časti nepresahovali 150mg. Užívať spolu s jedlom s dostatkom tukov.
 
Užívanie statínov na zníženie cholesterolu
Statíny sú veľmi často používanou skupinou liekov na zníženie cholesterolu. Statíny znižujú vlastnú tvorbu Q10 v pečeni blokovaním enzýmu HMG CoA reduktáza. S týmto mechanizmom úzko súvisia časté a závažné nežiaduce účinky statínov: kardiomyopatia, srdcová nedostatočnosť, atrofia myokardu, zlyhávanie srdca, svalová slabosť, únava a demencia. Intenzita nežiaducich účinkov je priamo úmerná dávke a dĺžke podávania.

Podľa výsledkov klinickej štúdie 80mg atrovastatínu denne zníži hladinu Q10 o 50% v priebehu 30 dní.

Výsledky inej klinickej štúdie poukazujú na zhoršenie diastolickej funkcie srdca u väčšiny pacientov užívajúcich statíny. Podávanie koenzýmu Q10 týmto pacientom preukázateľne zlepšilo diastolickú funkciu srdca.

Pacienti užívajúci statíny, v prípade že zotrvávajú v kontroverznej terapii prinášajúcej viac rizík ako prínosov, by mali v záujme predchádzania výskytu závažných nežiaducich účinkov zabezpečiť dostatočnú dennú substitúciu koenzýmu Q10.

* Q10 – A Valuble Cardiovascular Nutrient; Curr. Neurovasc. Res.,Dhanasekaran M., Ren J.
* Statins Clearly Lower Q10 Levels; J. Am. Coll. Cardiol.; Marcoff L., Thompson P.
* Statins Lower Q10 Based On Dose; Mol. Aspects. Med.; Mortensen S., Leth A., Agner E., Rohde M.
 
 
Vstrebateľnosť Q10
Ubichinón je vysoko lipofilná látka, to znamená že sa ľahko rozpúšťa v tukoch a vo vode je prakticky nerozpustná. To môže spôsobovať znížené vstrebávanie najmä pri užívaní bežných kapslí s potravou neobsahujúcu tuk alebo s nízkym obsahom tuku.

Vstrebávanie ubichinónu je závislé predovšetkým od prítomnosti dostatku tukov v potrave. Odhaduje sa 30% vstrebateľnosť bežných kapslí s koenzýmom Q10 vo forme ubichonónu. Podaním jednotlivej dávky vyššej ako  150 mg sa absorpčná schopnosť ďalej znižuje.
 
obrázok:  koenzým Q10 – ubichinón je prakticky nerozpustný vo vode, pláva na hladine
 
Redukovaná forma Q10 – ubichinol má v porovnaní s ubichinónom vyššiu vstrebateľnosť. Lepšia vstrebateľnosť súvisí s nižšou lipofilitou ubichinolu, teda nižšou afinitou k tukom a vyššou rozpustnosťou vo vode. Klinické overenie týchto údajov však chýba. Nevýhodou ubichinolu je nesporne vyššia cena a nižšia stabilita, ľahšie podlieha rozkladu.
 

Ubichinol – účinnejšia forma koenzýmu?
Nie – prečo?

Z hľadiska biologických účinkov sú obe formy koenzýmu Q10 po vstrebaní rovnocenné, pretože sa vzájomne cyklicky premieňajú podľa potrieb organizmu v takzvanom oxidačno-redukčnom Q-cykle. Kým cirkulujúca sérová zložka má prevahu ubichinolu, vo vnútri mitochondrií je prevaha ubichinónu.
Podaním odlišnej formy Q10 teda nezabezpečíme odlišné biologické účinky.
 
Najdôležitejšie z hľadiska biologického účinku je preniesť Q10 do tela – čiže rozhoduje len miera vstrebávania.
 
Celková biologická účinnosť oboch foriem koenzýmu Q10 môže byť prakticky ovplyvnená len mierou vstrebávania.
 
Ubichinol je na jednej strane vstrebateľnejší ako ubichinón, avšak aj podstatne drahší. Pri porovnaní ceny / účinku nepredstavuje táto forma žiadnu výhodu, nakoľko vyšší účinok vďaka lepšej vstrebateľnosti je znehodnotený vyššou cenou.
 
 
Liposolubilný koenzým Q10 – vstrebateľnosť prakticky bez obmedzení
Koenzým Q10 rorpustený v rybom oleji  OMEGA-3 LipoMAX Q10Vďaka rozpusteniu v tuku sa podstatne zvyšuje vstrebateľnosť koenzýmu Q10 podobne ako je tomu pri užívaní s potravou obsahujúcou dostatok tukov.
 
Koenzým Q10 rozpustený v tukoch – liposolubilná forma na rozdiel od bežných kapslí s rovnakou účinnou látkou nemá obmedzené vstrebávanie.
 
obrázok:  koenzým Q10 – ubichinón rozpustený v rybom oleji, produkt: OMEGA-3 HP LipoMax Q10
 
Tuk plní funkciu prenášača účinnej látky. Q10 rozpustený v tuku sa ľahko vstrebáva za účasti žlčových kyselín ako prirodzených emulgátorov a následne je distribuovaný lipoproteínovými časticami do celého tela, kde sa mení na jednotlivé cyklické formy.

V prípade aplikácie liposolubilného Q10 je teda zbytočne siahať po finančne nákladnejšej alternatíve Q10 – ubichinole.
 
 
OMEGA-3 HP LipoMax Q10 synergia omega-3 a vysoko vstrebateľného koenzýmu Q10
 
30mg Q10 a 30mg Q10 nemusí byť to isté….