Ako užívať karnozín

Súhrn

 

Karnozín ako užívaťKaždý človek, zdravý aj diabetik potrebuje ako základný zdroj energie glukózu. Prítomnosť glukózy v krvi spúšťa nepretržitý proces poškodzovania tkanív glykáciou v rozsahu rôzneho stupňa. Výsledkom poškodenia sú viaceré ochorenia ako cukrovka, srdcovo-cievne choroby, zlyhania orgánov, mozgová disfunkcia, neurodegeneretívne ochorenia, demencia.

Čím menej glukózy, tým menej poškodenia glykáciou. Čím viac protektívnych látok má organizmus k dispozícii, tým lepšie.

 

Karnozín – multifunkčná ochrana buniek a celého organizmu.

Karnozín je favoritom medzi látkami schopnými znížiť poškodenie organizmu vyplývajúce z pôsobenia krvného cukru na bielkoviny – glykácie.

Glykácia poškodzuje celý organizmus, srdce, cievy, zapríčiňuje zlyhanie obličiek, neuropatie, stratu mentálnych schopností.

Karnozín zároveň chráni to najdôležitejšie – genetickú informáciu buniek. Ochranou DNA sa zvyšuje počet delivých cyklov buniek a tým sa predlžuje regeneračná schopnosť organizmu.

 

Ako užívať karnozín

Podľa experimentov už dávka 50 mg karnozínu znižuje koncentráciu močom vylučovaného malodialdehydu (MDA) čím sa znižuje oxidatívny stres. Na zabránenie glykácii a pre terapeutické použitie sú však porebné vyššie dávky.

Napríklad autistickým deťom v štúdii Dr. Cheza bolo s úspechom podávané 800 mg denne.

Pri zlyhávaní srdca u dospelých bolo podávané v štúdii Dr. Lombardiho 500 mg denne s významným terapeutickým úspechom. 

V 12-týždňovom klinickom sledovaní pri kognitívnej disfunkcii bolo podávané 500 – 1000 – 1500 mg karnozínu denne so zvyšovaním dávky po 4 týždňoch. Výsledkom bolo významné zlepšenie kognitívnych schopností pacientov.

 

Obvyklá dávka vychádzajúca z klinických štúdií sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3-krát denne 500 mg, podľa indikácie.

 

Špeciálne indikácie (diabetické neuropatie, Alzheimer, autizmus, zlyhanie srdca, rakovina) na prechodné obdobie 3-krát denne 1000 mg. 

 

Na prekonanie účinku karnozináz (enzýmov rozkladajúcich karnozín na jednotlivé aminokyseliny, alanín a histidín) je potrebná denná dávka 1000 mg. 

 

Mravčenie v končatinách sa môže ojedinelo vyskytnúť v úvode terapie, najmä po vyššej dávke. Účinok je spôsobený prechodným zvýšením dostupnosti histidínu a možnej zvýšenej hladine histamínu. Dlhodobejším užívanim karnozínu dochádza k postupnej adaptácii organizmu, k aktivácii karnozináz a ústupu uvedeného prejavu.

 

Začať s nižšou dávkou, postupne zvyšovať na cielenú dávku. V prípade mravčenia dávku na prechodné obdobie znížiť.

 

Nespavosť sa môže vyskytnúť po vyšších dávkach. V prípade nespavosti večernú dávku vynechať alebo zlúčiť s rannou a obednou dávkou.

 

Neužívať s prípravkami obsahujúcimi minerály ako železo, zinok, meď, horčík. Karnozín môže chelatačne viazať ióny kovov a tým znížiť vstrebanie a spôsobiť neúčinnosť uvedených prípravkov.

 

Môže sa bez problémov užívať spolu s vitamínmi A, B, C a D.

 

Jedlo nemá vplyv na vstrebávanie karnozínu. Možné užívať pred jedlom, po jedle aj medzi jedlami.

 

Užívanie 500 mg karnozínu 2-krát denne môže poskytnúť optimálnu antiglykačnú ochranu organizmu, napomôcť zachovať regeneračnú schopnosť organizmu.