Súhrn

 

Karnozín ako užívaťBez glukózy ako základného zdroja energie sa nezaobídeme. Za prítomnosi glukózy v krvi však vždy, aj za normálnej hladiny, prebieha nepretržitý proces poškodzovania tkanív, takzvaná glykácia. Čím vyššia hladina glukózy, tým intenzívnejšia glykácia, čím nižšia glukóza, tým menšia glykácia. Proces glykácie však prebieha vždy. Rozdiel je len v intenzite.

Výsledkom neustáleho a najmä nadmerného poškodzovania glykáciou sú viaceré ochorenia ako cukrovka, srdcovo-cievne choroby, zlyhania orgánov, mozgová disfunkcia, neurodegeneretívne ochorenia, demencia, slepota.

Organizmus pred škodlivou glykáciou chránia viaceré látky, niektoré sa vytvárajú v tele. Čím viac glyko-protektívnych látok má organizmus k dispozícii, tým lepšie. Medzi anti-glykačné látky vytvárané v tele patrí karnozín.

 

Karnozín – multifunkčná ochrana buniek a celého organizmu.

Karnozín je absolútnym favoritom medzi látkami schopnými znížiť poškodenie organizmu vyplývajúce z pôsobenia krvného cukru na bielkoviny – glykácie.

Glykácia poškodzuje celý organizmus, srdce, cievy, mozog, oči, zapríčiňuje zlyhanie obličiek, neuropatie, stratu mentálnych schopností.

Karnozín zároveň chráni to najdôležitejšie – genetickú informáciu buniek. Ochranou DNA sa zvyšuje počet delivých cyklov buniek a tým sa predlžuje regeneračná schopnosť organizmu.

 

Ako užívať karnozín

Podľa experimentov už dávka 50 mg karnozínu znižuje koncentráciu močom vylučovaného malodialdehydu (MDA) čím sa znižuje oxidatívny stres. Na zabránenie glykácii a pre terapeutické použitie sú však porebné vyššie dávky.

Napríklad autistickým deťom v štúdii Dr. Cheza bolo s úspechom podávané 800 mg denne.

Pri zlyhávaní srdca u dospelých bolo podávané v štúdii Dr. Lombardiho 500 mg denne s významným terapeutickým úspechom. 

V 12-týždňovom klinickom sledovaní pri kognitívnej disfunkcii bolo podávané 500 – 1000 – 1500 mg karnozínu denne so zvyšovaním dávky po 4 týždňoch. Výsledkom bolo významné zlepšenie kognitívnych schopností pacientov.

 

Obvyklá dávka vychádzajúca z klinických štúdií sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3-krát denne 500 mg, podľa indikácie.

 

Špeciálne indikácie (diabetické neuropatie, Alzheimer, autizmus, zlyhanie srdca, rakovina) na prechodné obdobie 3-krát denne 1000 mg. 

 

Na prekonanie účinku karnozináz (enzýmov rozkladajúcich karnozín na jednotlivé aminokyseliny, alanín a histidín) je potrebná denná dávka 1000 mg. 

 

Mravčenie v končatinách sa môže ojedinelo vyskytnúť v úvode terapie, najmä po vyššej dávke. Účinok je spôsobený prechodným zvýšením dostupnosti histidínu a možnej zvýšenej hladine histamínu. Dlhodobejším užívanim karnozínu dochádza k postupnej adaptácii organizmu, k aktivácii karnozináz a ústupu uvedeného prejavu.

 

Začať s nižšou dávkou, postupne zvyšovať na cielenú dávku. V prípade mravčenia dávku na prechodné obdobie znížiť.

 

Nespavosť sa môže vyskytnúť po vyšších dávkach. V prípade nespavosti večernú dávku vynechať alebo zlúčiť s rannou a obednou dávkou.

 

Neužívať s prípravkami obsahujúcimi minerály ako železo, zinok, meď, horčík. Karnozín môže chelatačne viazať ióny kovov a tým znížiť vstrebanie a spôsobiť neúčinnosť uvedených prípravkov.

 

Môže sa bez problémov užívať spolu s vitamínmi A, B, C a D.

 

Jedlo nemá vplyv na vstrebávanie karnozínu. Možné užívať pred jedlom, po jedle aj medzi jedlami.

 

Užívanie 500 mg karnozínu 2-krát denne môže poskytnúť optimálnu antiglykačnú ochranu organizmu, napomôcť zachovať regeneračnú schopnosť organizmu.

KARNOZÍN TokoMax kapsuly