Obnovenie schopnosti aktivácie makrofágov metódou in-vivo ochrany biosyntézy Gc-MAF proteínu.

 

Podstatou imunoterapeutickej metódy je ochrana vlastnej tvorby Gc-MAF – aktivačného faktora makrofágov in-vivo, v organizme, pred škodlivým účinkom nagalázy prerušujúcej biosyntézu Gc-MAF. 

Znamená to že uvedená metóda na rozdiel od externého podávania bielkovinového komponentu Gc-MAF pomáha zachovať alebo obnoviť vlastnú tvorbu aktivačného faktora makrofágov.

Metóda vychádza z mnohých poznatkov o biosyntéze a účasti jednotlivých štrukturálnych komponentov Gc-MAF, kladie dôraz na zabezpečenie viacerých faktorov ovplyvňujúcich vlastnú tvorbu aktivačného proteínu.

Výsledkom imuno-normalizačnej metódy nie je stimulácia. Metóda normalizuje, obnovuje vlastnú tvorbu Gc-MAF presne podľa potreby organizmu, čím umožňuje organizmu vysporiadať sa s ohrozením bez akejkoľvek stimulácie. 

 

Optimálna hladina D3

Vitamín D3, cholekalciferol je kľúčový pre funkčnosť imunity. V organizme sa mení podľa potreby na aktívnu formu, hormón kalcitriol so steroidnou štruktúrou. Aktivuje viac ako 1200 známych génov nachádzajúcich sa v bunkových jadrách. Je známe že Gc-MAF imunoterapia je podmienená optimálnou hladinou vitamínu D3 v sére, ktorá by sa mala pohybovať v rozmedzí 50-70 ng/ml. Pri imunoterapii OraMAF sa odporúča vstupné testovanie hladiny D3 v sére a v prípade zníženej hladiny suplementácia. 

 

Inhibícia nagalázy

Externé podávanie samotného Gc-MAF proteínu vedie k zníženiu aktivity nagalázy. Cieľom inovatívnej in-vivo Gc-MAF imunoterapie je rovnako zníženie aktivity nagalázy, avšak bez nutnosti podávania samotného Gc-MAF proteínu.

Metóda vychádza z poznatkov o zvýšených hladinách uvedeného enzýmu prítomného pri imunodeficitných stavoch, chronických vírusových infekciách alebo pri onkologických ochoreniach. Znížením aktivity nagalázy v sére sa zabraňuje deglykolyzácii a inaktivácii už vytvoreného Gc-MAF proteínu  nachádzajúceho sa v sére.

 

Kyselina olejová

História ale aj viac ako 2000 vedeckých štúdií zhodne poukazuje na blahodárne účinky olivového oleja. Viaceré vedecké práce odhalili účasť kyseliny olejovej pri správnej funkčnosti imunitného systému napriek neznámemu mechanizmu biologického účinku. V súčasnosti na základe analýzy komlexu čiastkových poznatkov poznáme viac detailov o mechanizmoch komunikácie imunitných buniek. Zistilo sa, že prenosu a aktivácie imunitných buniek, makrofágov sa zúčastňuje aj kyselina olejová, ktorá je bohato zastúpená práve v olivovom oleji.

Pravidelná konzumácia olivového oleja predstavuje významný faktor prispievajúci k zlepšeniu funkčnosti imunitného systému. Najnovšie vedecké štúdie objavili mechanizmus, ktorým vytvára kyselina olejová takzvané HAMLET komplexy s α-laktalbumínom. HAMLET vykazujú výrazné tumoricidné, cytotoxické účinky in-vivo voči nádorovým bunkám.

 

Glykozaminoglykány a heteropolysacharidy

Skupina glykozaminoglykánov je veľmi dôležitá pre komunikačnú schopnosť jednotlivých komponentov imunity. Do tejto skupiny látok patrí široká skupina prírodných látok obsahujúca heparíny, hyaluronány, keratány alebo napríklad proteoglykány, nachádzajúce sa v bunkových stenách húb. Proteoglykány majú schopnosť aktivovať imunitu zlepšením vzájomnej komunikácie a antigénnej aktivity imunitných buniek. Na podporu imunity sa v praxi osvedčili a klinicky overili extrakty z hlivy ustricovej, podobné účinky majú aj liečivé huby, kordyceps, reishi. Heteropolysacharidy nachádzajúce sa v morských riasach poskytujú zdroj pre biosyntézu lektínov a komunikačných molekúl imunitného systému.

 

Probiotické kultúry

Bez ohľadu na úlohu Gc-MAF, funkčnosť imunity závisí vo veľkej miere od správneho osídlenia črevnej mikroflóry tráviaceho traktu. Súčasťou in-vivo Gc-MAF imunoterapie je aj optimalizácia zastúpenia črevnej mikroflóry prostredníctvom zvýšenia zastúpenia vhodných probiotických mikroorganizmov. V praxi sa osvedčili širokospektrálne probiotické kultúry pochádzajúce napríklad z našej tradičnej potraviny, nepasterizovanej bryndze. Alternatívnou možnosťou konzumácie živých probiotických potravín je aplikácia vybraných probiotických kultúr prostredníctvom perorálnych prípravkov.

Viaceré štúdie potvrdili výnimočné imunomodulačné účinky probiotického kmeňa Lactobacilus delbureckii subsp. bulgaricus so schopnosťou prudukcie protirakovinových izomérov kyseliny mliečnej. Probiotický kmeň Lactobacilus delbureckii subsp. bulgaricus má navyše schopnosť produkovať extracelulárne polysacharidy s protirakovinovými účinkami.

https://www.researchgate.net/publication/308748562_Antitumor_Activity_In-vitro_of_Extracellular_Polysaccharide_Produced_by_Ropy_Lactobacillus_delbrueckii_ssp_bulgaricus_Isolated_from_Tradisional_Fermented_Milk

 

OraMAF suspenzia

Špeciálnu kombináciu viacerých prístupov zvýšujúcu biosyntézu GcMAF v organizme vedúcu k „odomknutiu zablokovanej imunity“ využíva perorálny prípravok OraMAF suspenzia, určený na prípravu nápoja s obsahom živých bakteriálnych kmeňov.

Viac informácií o prípravku OraMAF suspenzia je možné získať priamo v poradenskom centre funkčnej výživy v Nitre alebo odporúčame kontaktovať SHS komplexné poradensko-liečebné ambulantné centrum vedené poredným odborníkom prof.MUDr. Jurajom Hromcom, CSc. Pracovisko uplatňuje najnovšie princípy ortomolekulárnej medicíny, individuálny prístup a akcent na nefarmakologickú liečbu.