Čierne korenie zvyšuje vstrebávanie niektorých živín až o 2000 %
 
Všeobecne znižujúca sa kvalita potravín zvyšuje potrebu používania rozmanitých vitamínov a výživových doplnkov nahradzujúcich chýbajúce zložky potravy. Pri zníženej kvalite potravy nadobúda veľký význam otázka lepšieho využitia jednotlivých zložiek potravy, ktoré sa nachádzajú v potrave v menšom zastúpení. V mnohých prípadoch prakticky nie je možné konzumovať tak veľké množstvá prirodzenej potravy, ktoré dokážu zabezpečiť dostatok chýbajúcich živín. Do úvahy prichádza zlepšenie využitia pri danej kvalite. Množstvo prijatej potravy zabezpečujúce rovnaký príjem živín môže byť znížené ak zlepšíme jej výživovú kvalitu napríklad pomocou pridávania prirodzených funkčných potravín zlepšujúcich vstrebávanie a biologické využitie.
 
Jedným z prirodzených doplnkov potravy používaných bežne v kuchyni je čierne korenie. Na jednej strane je prísadou do jedál všetkých gurmánov a na strane druhej je často rôznymi diétami zaraďované medzi nevhodné potraviny, ktorým sa treba vyhýbať. Ako v skutočnosti pôsobí čierne korenie? Je to len pochúťka gurmánov a riziko možného podráždenia žalúdka?
 
Výsledky vedeckých výskumov ukázali, že používanie čierneho korenia do jedál môže byť jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov ako zlepšiť kvalitu príjmanej potravy a tým následne prispieť k zlepšeniu celkového zdravotného stavu. Prečo práve obyčajné čierne korenie?
 
Hlavná účinná zložka čierneho korenia, alkaloid piperín má schopnosť výrazne zvyšovať vstrebávanie a biologické využitie viacerých živín z potravy a tiež zvyšovať využitie niektorých výživových doplnkov.
 
Čo je to piperín?
 
Piperín je štipľavá zložka nachádzajúca sa v plodoch rastlinnej čeľade Pieprovitých – Piperaceae, kam patrí aj známe a často používané Čierne korenie – Piper nigrum. Má dlhú históriu použitia siahajúcu do Ajurvédskej medicíny ako posiľňujúci a liečebný prostriedok.
Čierne korenie
 
Piperín má schopnosť zvyšovať biologické využitie mnohých látok viacerými spôsobmi:
* znižuje enzymatickú aktivitu črevnej sliznice, čím umožňuje prienik viacerých látok v zachovanej, aktívnej forme
* zlepšuje prenos aminokyselín cez črevnú sliznicu
* brzdí aktivitu viacerých pečeňových enzýmov zodpovedných za metabolizmus dôležitých látok, vrátane enzýmov cytochróm -CYP3A4 a glykoproteín
* zabraňuje rozkladu viacerých látok prebiehajúcemu vo vnútri buniek a tým umožňuje predĺženie ich dostupnosti
 
Výsledkom pôsobenia viacerých účinkov piperínu je celkové zosilnenie pôsobenia a zlepšenie biologického využitia niektorých látok v porovnaní s podávaním rovnakého množstva samostatne.
 
Piperín mení kurkumín na vysoko účinný liek
 
Piperín môže zmeniť bezvýznamne zdravotne pôsobiacu látku, korenie kurkumu na vysoko účinný liek. Typickým príkladom je 20-násobné zvýšenie biologickej účinnosti kurkumínu – prírodného bojovníka proti zápalom, infekciám a rakovine.

Zdravotné účinky mnohých látok ako napríklad kurkumínu sa nemôžu naplno prejavovať pre nízku biologickú dostupnosť zapríčinenú rýchlym rozkladom v črevnej sliznici už počas vstrebávania a následne rýchlou premenou pečeňou na neúčinný metabolit – kde prebieha takzvaná glukuronidácia. Dôkazom rýchleho odburávania kurkumínu u ľudí boli veľmi nízke alebo nemerateľné koncentrácie v plazme 1 hodinu po podaní 2g kurkumínu zdravým dobrovoľníkom. Ak bol s kurkumínom súčasne podaný aj piperín v dávke 20mg, plazmatická koncentrácia kurkumínu 1 hodinu po podaní sa zvýšila 20-násobne. Polčas rozkladu a vylučovania kurkumínu (clearance) sa tiež významne predĺžil.

Zdroj: Shoba G.et al.:Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers; Planta Med. 1998 May;64(4):353-6.

Piperín poskytuje zvýšenie antioxidačnej ochrany
 
Použitie piperínu z čierneho korenia v klinických pokusoch in-vivo viedlo k zníženiu škodlivej peroxidácie lipidov (tukov), ovplyvneniu bunkového metabolizmu sírnych zlúčenín a posilneniu antioxidačnej ochrany.

Piperín v kombinácii s kurkumínom – prírodné antidepresívum
 
Piperín zlepšením biologického využitia kurkumínu zvyšuje koncentráciu beta-endorfínov a serotonínu v mozgu, čím pôsobí ako prírodné antidepresívum. Tiež zvyšuje tvorbu melatonínu a celkovo zlepšuje funkčnosť mozgu.

V štúdii u ľudí sa zistilo že súčasným podávaním kurkumínu a piperínu sa dosiahlok zvýšenie účinnosti kurkumínu v podpore neurochemickej aktivity mozgu. Kombinácia kurkumínu a piperínu sa ukázala ako účinná prírodná antidepresívna liečba.
 
Piperín – prírodné digestívum
 
Piperín povzbudzuje činnosť tráviacich enzýmov pankreasu, posiľňuje tráviacu kapacitu a významne skracuje čas prechodu potravy tráviacim traktom.

Pôsobenie piperínu aj napriek pálivému pocitu znižuje výskyt žalúdočných ulcerácií (vredov), modifikuje kontrakcie (sťahovanie svaloviny) tráviaceho traktu.
 
Piperín je vysoko účinný v boji proti rakovine čriev
 
V klinickej štúdii sa hodnotili antiproliferatívne účinky (brzdiace nekontrolované delenie buniek) resveratrolu z červeného viniča, cinamaldehydu zo škorice a piperínu z čierneho korenia proti deleniu buniek pri rakovine hrubého čreva. U všetkých troch látok sa dokázali antiproliferatívne účinky. Antiproliferatívny účinok piperínu bolo možné pozorovať po 24 hodinách pôsobenia, k štatisticky významnemu účinku došlo po 48 až 72 hodinách pôsobenia. Na základe výsledkov štúdie sa považujú uvedené látky za ochranné výživové faktory v prevencii rakoviny hrubého čreva.
 
Pri ktorých látkach piperín podporuje vstrebávanie a zlepšuje biologické využitie?
 
Piperín zvyšuje vstrebávanie a biologické využitie uvedených látok z potravy:
 
kurkumín
beta-karotén
koenzým Q-10
vitamín B6 – pyridoxín
organicky viazaný selén
aminokyseliny

 
 
 
 
 
 
 
Koľko piperínu obsahuje čierne korenie?
 
Obsah piperínu v čiernom korení býva v rozmedzí 5 až 9%.
 
Aká je obvyklá primeraná dávka piperínu pre človeka?
 
Vo svete existujú výživové doplnky s extrahovaným piperínom obsahujúce 5-15 mg piperínu. Na zlepšenie trávenia a vstrebávania živín, prípadne v kombinácii s kurkumínom sa odporúča denná dávka do 15 mg piperínu, zodpovedá to 0,15 až 0,25g suchých plodov čierneho korenia. Piperín sa dobre a rýchlo vstrebáva, účinok zosiľňujúci vstrebávanie nastáva po 15 minútach a trvá približne 1 až 2 hodiny. Vplyv na metabolizmus látok pečeňou môže trvať aj niekoľko hodín v závislosti na type enzýmov
Piperín a silendafil
 
Účinná látka Viagry – silendafil je metabolizovaná hlavne enzýmom CYP3A4 nachádzajúcim sa v črevnej sliznici a v pečeni. Následkom metabolizmu dochádza k rozkladu silendafilu na neúčinnú látku už v priebehu vstrebávania a do obehu sa dostáva v nezmenenej účinnej forme približne 40%. Uvedené množstvo sa následne rozkladá s polčasom 4 hodiny. Znamená to že v krvnom obehu koluje po užití 100 mg tablety po 4 hodinách približne 20 mg účinnej látky. Odhaduje sa že piperín zvyšuje účinok silendafilu faktorom 2,5. V praxi to môže znamenať približné 2-násobné zvýšenie účinku alebo možné zníženie dávky na polovicu pri zachovaní rovnakého účinku. Zostáva len veriť, že vlády jednotlivých krajín sveta nezakážu použitie čierneho korenia pre nemožnosť podieľať sa na ziskoch s predaja tohto daru prírody.

Zdroj: http://drzarkov.com/delano/Articles/piperine-multiplies.html
 
Upozornenie pre ľudí užívajúcich lieky
 
Piperín z čierneho korenia inhibuje – tlmí účinok pečeňového enzýmu cytochróm-CYP3A4, z tohto dôvodu by sa mali ľudia užívajúci lieky odbúravané uvedeným enzýmom vyhýbať súčasnej konzumácii vačšieho množstva čierneho korenia. Súčasná konzumácia môže spôsobiť spomalenie odbúravania, a nadmerné zvýšenie účinnosti konkrétneho lieku a v krajnom prípade zapríčiniť prejavy predávkovania.