Použitie špecifických nutrientov v prevencii a liečbe očných ochorení
Potrava bohatá na antioxidanty, EPA a DHA
 
V roku 2001 ukončil Národný inštitút pre liečbu očí klinickú štúdiu skúmajúcu závislosť veku a výskytu straty zraku (AREDS). Jedným z výsledkov štúdie bolo odporúčanie podávania antioxidantov vitamínu C, vitamínu E, beta-karoténu a zinku ako štandardnej súčasti starostlivosti v prevencii vekom podmienenej straty zraku.
 
V roku 2007 nasledovalo zahájenie násednej štúdie AREDS-2, skúmajúcej vplyv Omega-3 EPA a DHA, luteínu a zeaxantínu na prevenciu vekom podmienenej straty zraku a výskytu kataraktu. Do štúdie je zaradených 4 000 účastníkov vo vo veku 50-58 rokov. Štúdia potrvá 6-8 rokov. Predbežné výsledky sú veľmi prekvapujúce:

Vyšší príjem DHA znížuje o 50% výskyt pokročilej cievnej (tzv. vlhkej formy) degenerácie žltej škvrny.
O 50% sa znižuje výskyt závažnej tzv. suchej formy degenerácie žltej škvrny.

U ľudí konzumujúcich zvýšené množstvo luteínu a zeaxantínu sa znižuje riziko výskytu oboch foriem degenerácie o 50%.
Existujú ďaľšie dôkazy o synergickom pôsobení karotenoidov luteínu a zeaxantínu spolu s Omega-3 v neuroprotekcii svetlocitlivých receptorov oka (Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:5168–77).
 
Karotenoidové farbivá v prevencii degenerácie žltej škvrny, ostré videnie
 
Získaná makulárna degenerácia – degenerácia žltej škvrny je najčastejšou príčinou spôsobujúcou čiastočnú stratu zraku až úplnú slepotu u ľudí staršich ako 55 rokov. Je to nezvratná chorobná zmena postihujúca približne 30% populácie nad 55 rokov. Hlavnou príčinou získanej degenerácie žltej škvrny je radikálové poškodenie citlivého tkaniva sietnice ktoré sa kumuluje narastajúcim vekom. Hlavným fyzikálnym faktorom je dlhodobé pôsobenie UV-žiarenia.

V oblasti výskumu pôsobenia luteínu a zeaxantínu ako potencionálne účinných výživových doplnkov v prevencii získanej degenerácie makuly (žltej škvrny, AMD) boli dosiahnuté výrazné pokroky.

Podľa štúdie z roku 1994, zvýšená konzumácia zelenej potravy s obsahom karotenoidov pôsobila ochranne pred výskytom vlhkej formy makulárnej degenerácie (Seddon JM., JAMA 1994; 272: 1413-1420).

Karotenoidy luteín a zeaxantín najčastejšie spájané so znížením rizika makulárnej degenerácie sa vyskytujú vo vyššom množstve najmä v listovej zelenine, špenáte, keli. Konzumácia špenátu viac-krát týždenne významne znížila riziko výskytu a rozvoja ochorenia.

Najkoncentrovanejší prírodzený zdroj karotenoidov obsahuje riasa chlorella, krorá predstavuje prirodzený a ľahko vstrebateľný zdroj karotenoidov. Pre porovnanie obsahu karotenoidov uvádzame obsah v jednotlivých potravinách.
 
Čo je dôležité pri výbere chlorelly? Z hľadiska výživy očí je najdôležitejší čo najvyšší obsah karotenoidov ktorý je závislý od podmienok v ktorých sa chlorella kultivovala. Porovnajte si obsah chlorelly kultivovanej v subtropickej oblasti koralových ostrovov s inými zdrojmi. Tu nájdete konkrétnu analýzu obsahových látok Chlorelly.
 
Esenciálne omega-3 mastné kyseliny
 
sú dôležitými stavebnými jednotkami svetlocitlivých receptorov očnej sietnice a nervových buniek šedej mozgovej kôry zodpovedných za spracovanie vizuálneho vnemu. Omega-3 mastné kyseliny sa najviac koncentrujú práve vo fotoreceptoroch očnej sietnice. Zabezpečujú celistvosť a funkčnosť očných epitelových buniek obsahujúcich svetlocitlivé pigmenty. Chránia bunky pred poškodením oxidatívnym stresom a tým chránia pred stratou zraku. Esenciálne omega-3 prispievajú tiež k zvýšeniu pružnosti – elasticity cievnej steny a tým k zdravej cirkulácii krvi a prekrveniu očnej sietnice.

Dokosahexaénová kyselina – DHA
 
Od počatia a skorého vývoja ľudského zárodku sa táto esenciálna kyselina prednostne ukladá v mozgu, v membránach nervových buniek a membránach buniek očnej sietnice (Am J Clin Nutr 2006;83:1452S–1457S).
DHA sa svojim obsahom podiela asi na 30-35% celkového množstva mastných kyselín v nachádzajúcich sa v oku. Je nevyhnutne potrebná pre výstavbu nervových buniek.
 
DHA premenená na tkanivové mediátory ovplyvňuje tvorbu leukotriénov a tým chráni bunky oka pred oxidatívnym poškodením. Táto ochrana je dôležitá v prevencii oslabenia alebo úplnej straty zraku.

Omega-3 DHA je prekurzorom neuroprotektínu D-1, ktorý priamo chráni svetlocitlivé bunky. (Neurotrophins enhance retinal pigment epithelial cell survival through neuroprotectin D1 signaling.Proc Natl Acad Sci USA. 2007;104:13152–7).
DHA suplementácia – pridávanie do potravy určenej pre detskú výživu podporuje ostrosť videnia a rozvoj inteligencie detí (Early Hum Dev 2007;83:279–84).
 
Eikosapentaénová kyselina – EPA
 
Z EPA sa vytvárajú protizápalovo pôsobiace prostaglandíny chrániace prez zápalom slznej žľazy, zápalom meibomálnych žliaz viečok produkujúcich ochranný maz a zápalom povrchu oka. Zhoršená funkcia, zápal mazových žliaz viečok spôsobuje syndróm suchého oka, podráždenie a pocit pálenia. EPA pomáha stabilizovať hydrofilno-lipofilný slzný film chrániaci očnicu.
 
Alfa-linolénová kyselina – ALA
 
Znižuje tvorbu cirkulujúcich zápalových cytokínov spájaných so vznikom syndrómu suchého oka. Je zdrojom na tvorbu prostaglandínu PGE-1 ktorý je zodpovedný za hydratáciu, tvorbu očného maziva a zvlhčovanie očí.
 
Rybí olej je bezpečné a účinné riešenie syndrómu suchého oka.
 
Syndróm suchého oka je charakteristický prítomnosťou zápalového procesu očného tkaniva. Rybí olej podporuje prirodzenú protizápalovú reakciu tela. Štúdia hodnotiaca vplyv EPA a DHA na výskyt syndrómu suchého oka u 32 470 žien zistila že konzumáciou uvedených omega-3 došlo k významnému zníženiu výskytu syndrómu suchého oka. Ženy konzumujúce ryby 5x týždenne mali o 68% nižší výskyt syndrómu suchého oka v porovnaní s konzumáciou 1-krát týždenne (Am J Clin Nutr 2005; 82:887–893).
 
Výsledky viacerých klinických štúdií poukazujú na vysokú účinnosť podávania oemge-3 mastných kyselín pri syndróme suchého oka, ktorá prináša výhodu trvalého zlepšenia a stabilizácie hydrofilno-lipofilno-hydrofilnej trojvrstvy slzného filmu.
Očné kvapky s obsahom polymérov (hydroxypropylmetycelulóza alebo skrátene hypromelóza) neriešia príčinu syndrómu suchého oka,  len dočasne nahradzujú oslabenú a nestabilnú vrstvu slzného filmu náhradným polymérovým filmom.
 
Z viacerých klinicky podložených dôvodov je možné odporúčať omega-3 ako primárnu liečbu a náhradné polyméry vo forme očných kvapiek len ako doplnok na prekonanie akútnych stavov. 
 
Rybí olej zlepšuje prekrvenie
 
Správne fungujúce cievy a dostatočné prekrvenie tkanív sú kľúčom k zdraviu očí. Funkčnosť zraku je závislá od spleti ciev zabezpečujúcich dodávku krvi do jednotlivých oblastí. Rybí olej je zdrojom mastných kyselín z ktorých sa vytvárajú látky uvoľňujúce napätie ciev a rozširujúce cievy, tým pomáhajú zlepšovať prekrvenie (Am J Clin Nutr 2002;76: 326–330).
 
Rybí olej pôsobí proti oxidatívnemu poškodeniu
 
Súčasťou vizuálneho vnemu nie je len prienik a spracovanie obrazu viditeľného svetla. Svetlo je sprevádzané neviditeľným ultrafialovým žiarením ktoré spolu s viditeľným svetlom dopadá na očnú sietnicu. Dlhodobo spôsobuje oxidatívny stres a pri oslabených ochranných mechanizmoch môže spôsobiť oslabenie až dokonca stratu zraku. Oxidatívnemu poškodeniu dokážu zabrániť látky zachytávajúce a neutralizujúce vzniknuté voľné radikály alebo látky znižujúce produkciu zápalových leukotriénov vyvolaných pôsobením UV-žiarenia. Rybí olej pôsobí ochranne proti nadmernej produkcii zápalových leukotriénov a oxidatívnemu štiepeniu tukov (Arch Intern Med 2005;165:725–730).
 
Kvalita rybieho oleja je rozhodujúca
 
Prípravky obsahujúce purifikované – čistené rybie oleje sú v suplementácii vhodnejšie ako samotné ryby, nakoľko majú významne nižší obsah toxínov ako pôvodná potravina – ryby.
 
Omega-3 tuky sú chemicky nestabilné molekuly a veľmi ľahko podliehajú oxidácii, rozkladu. Preto je veľmi dôležitý proces výroby v ochrannej atmosfére dusíka. Čerstvosť možno ľahko rozpoznať pomocou neprítomnosti zápachu stuchnutého oleja. Čerstvý a správne skladovaný rybí olej nesmie mať stopy takéhoto zápachu. Technologicky najpokročilejší výrobci navyše dokážu špeciálnou molekulárnou destiláciou a absorpciou odstrániť úplne všetky toxíny a prirodzený zápach po rybách. Výsledný produkt je tak absolútne čistý, svieži a bez akéhokoľvek zápachu. Viac o takýchto produktoch sa dozviete v sekcii Omega-3 rybí olej natural.