Vitamín D alebo tiež "antibiotický vitamín"
 
Preferujete chrípkové vakcíny alebo sa radšej spoliehate na vlastnú imunitu?
 
Nové vedecké poznatky Vám umožnia lepšie pochopiť ako čo najúčinnejšie zabezpečiť správne fungujúcu imunitu pred infekciami, vyhnúť sa chrípke a ako zostať nezávislým pred návštevou lekára, aplikáciou vakcín so všetkými zdravotnými rizikami.
 
Určite ste už počuli o niečo o vitamíne D ako o "slnečnom vitamíne". Počuli ste však už o vitamíne D ako o "antibiotickom vitamíne"? Prečo prirovnanie antibiotický?
Vitamín D nie je vitamínom v pravom slova zmysle ale v skutočnosti je to steroidný hormón. Vitamín D a jeho biologický prekurzor – cholekaklciferol (D-3) má sekosteroidnú štruktúru molekuly, to znamená molekulu tvarovo zhodnú so steroidnými hormónmi, rozdiel je v 1 otvorenom kruhu. Stačí však ak sa kruh uzavrie a… "kľúč odrazu pasuje do zámku". Čo sa potom stane? Vitamín D začne "zapínať" – aktivovať množstvo génov nachádzajúcich sa na bunkovom jadre, z čoho vyplývajú rozmanité biologické účinky vrátane zabezpečenia imunity.

Vitamín D kontroluje imunitu: tvorbu špecifických povrchových antigénov, lyzozomálnych enzýmov, peroxidových radikálov vytváraných makrofágmi. Stimuluje tvorbu antibakteriálnych peptidov, katelicidínov – tvorbu akých si vlastných antibiotík.
 
Čiže vitamín D slúži nie len pre "normálny vývoj kostí a zubov" ako nám povoľujú informovať úradníci z Bruselu na výživových doplnkoch.
Upozornenie na zakázané informácie: Bruselskými úradníkmi zakázaná informácia, ktorú na doplnkoch výživy pod hrozbou pokuty nesmú výrobci uvádzať je že vitamín D je v prvom rade kľúčom k funkčnej imunite, obranyschopnosti pred vírusmi, chrípkou, bakteriálnymi a plesňovými infekciami, rakovinou.

Nedostatok vitamínu D zapríčiňuje poruchy mnohých biologických procesov vyúsťujúcich v oslabenú imunitu. Chrípkové vakcíny alebo antibiotiká sú prakticky neúčinné v prípade že nedisponujeme dostatkom vitamínu D.
Čo zistili najnovšie klinické štúdie?
 
Podávanie vitamínu D deťom

Japonská lekárska štúdia ktorej výsledky boli publikované v roku 2010 časopisom American Journal of Clinical Nutrition, skúmala vplyv podávania vitamínu D deťom školského veku v dávke 1200 I.U. denne. Štúdia zaznamenala dramatický pokles výskytu chrípky. V skupine detí s podávaním vitamínu D sa vyskytlo ochorenie v 18 prípadoch zo 167(10,8%), v skupine bez podávania vitamínu D sa vyskytlo ochorenie u 31 z 167 detí (18,6%). Celkovo sa podávaním vitamínu D znížil výskyt ochorenia o 40%. Znie to až neuveriteľne, keď si uvedomíme aké je podávanie vitamínu D účinné, bezpečné a lacné.
 
Vitamín D podávanie deťom
Urashima M.et al: Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren; Am.J.Clin.Nutr. 2010
Prínosom podávania vitamínu D u detí je nielen vysoká účinnosť a bezpečnosť ale aj množstvo ďaľších zdravotných prínosov – súčasné zníženie výskytu bakteriálnych infekcií, zlepšenie vstrebávania a biologického využitia kalcia, prevencia autoimunitných ochorení.
 
Podávanie vitamínu D dospelým
 
Lekárska štúdia autorov Aloia a Li-Ng zaznamenala dôkazy o dramatickom poklese výskytu chrípky už po podávaní 800 jednotiek vitamínu D denne. V porovnaní s placebo skupinou (bez podania vitamínu D) bol výskyt chrípky podávaním vitamínu D dospelým pacientkám prakticky eradikovaný (úplne potlačený). Vedecké objavy štúdie svedčia o pôsobení vitamínu D ako "antibiotickom vitamíne". Vitamín D má priamy, robustný vplyv na funkčnosť vrodenej (Th-1) imunity a obranyschopnosti pred baktériami a vírusmi.
 
Vitamín D - podávanie dospelým
Cannell J. et al: Epidemic influenza and vitamin D; Epidemiol Infect. 2006
 
Podľa výsledkov mnohých ďaľších lekárskych štúdií je vitamín D účinnejšiou prevenciou výskytu chrípky a infekčných ochorení dýchacích ciest v porovnaní s vakcináciami. Navyše podávanie vitamínu predstavuje prirodzenú metóduu posilnenia imunity bez akýchkoľvek nežiadúcich účinkov.
 
Vakcinácie proti chrípke viedli v mnohých prípadoch k viacerým úmrtiam ako spôsobilo samotné ochorenie. Chrípkové vakcíny spôsobujú výskyt prípadov narkolepsie u detí *(3), v mnohých iných štúdiách boli výsledky vakcinácií zmiešané až diskutabilné, najmä u ohrozených skupín pacientov nefungovali – to znamená u starších a chorých  ľudí, kde sa vakcinácie najčastejšie odporúčaju.
 
Prečo súčasná medicína a oficiálne inštitúcie akými sú napríklad Úrad verejného zdravotníctva namiesto nezmyselného zakazovania rozširujúcich informácií na výživových doplnkoch radšej nevenujú pozornosť ako uprednostniť podávanie vitamínu D pred vakcináciami, keď je jednoznačne vedecky preukázaná vyššia účinnosť a bezpečnosť podávania vitamínu D v porovnaní s diskutabilnou účinnosťou a najmä rizikovosťou vakcín proti chrípke?
 
Odpoveď je veľmi jednoduchá – farmaceutický biznis.
Nenechajte sa zmiasť nevedomosťou a odporúčaniami inštitúcií, uprednostnite vlasné zdravie a voľbu na základe poznania.

Prečo je na doplnkoch odporúčaná denná dávka 400 I.U denne?
 
Oficiálne odporúčaná denná dávka 400 I.U. vitamínu D určite neznamená optimálnu dennú dávku. Ak sa v boji proti infekciám spoliehate na vakcíny, uvedená dávka bude možno postačovať (50/50).
Nové poznatky zohľadňujúce najaktuálnejšie lekárske výskumy a individuálnu potrebu v konkrétnom ročnom období sa však prikláňajú k podstatne vyšiemu dennému príjmu vitamínu D, najmä v zimnom období. Spoľahnite sa radšej na vlastnú imunitu a preto optimalizujte denný príjem vitamínu D.
 
Aký je optimálny denný príjem vitamínu D pre zimné obdobie (september-marec)?
 
dospelí 2000 – 4000 IU/deň, podľa individuálneho výskytu infekcií
deti 2000 IU/deň
 
Podávanie vitamínu D v dávke 4000 IU/denne dospelým pacientom počas 6 mesiacov je považované za fyziologické a bezpečné, neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky *(4).

Použité zroje:
1. Urashima M.et al: Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren; Am.J.Clin.Nutr. 2010, vol 91.
2. Cannell J. et al: Epidemic influenza and vitamin D; Epidemiol Infect. 2006 December; 134.
3. http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/h1n1_narcolepsy_pandemrix.html
4.Vieth R. et al: Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutrition Journal. 2004

 
© Nutraceutica
 
 
Smutný príklad práce masovokomunikačných médií: ochotne a intenzívne spolupracujú s tiež "lekármi" na šírení dezinformácií odrádzajúcich od starostlivosti o vlasné zdravie. Uvádzame typické príklady znevažovania výskumu stoviek štúdií o pozitívnych účinkoch vitamínu D a snahy o zneisťovanie laickej verejnosti vo význame podávania vitamínov, kliknite na odkazy nižšie: