Konopný olej
 
Konopný olej je širokospektrálny zdroj esenciálnych mastných kyselín, výnimočný obsahom špecificky účinnej kyseliny gama-linolénovej. Konopný olej má priaznivý pomer omega-3 a omega-6 polynenasýtených mastných kyselín a zároveň širšie spektrum esenciálnych a neesenciálnych tukov.
 
Z pohľadu výživy má však konopný olej aj istú nevýhodu v podobe nižšej biologickej využiteľnosti omega-3 (ALA) najmä u detí a starších ľudí pre nutnosť metabolickej konverzie (aktivácie). Nedokáže teda plnohodnotne nahradiť omega-3 EPA a DHA. Problematické využitie je pozorované aj u dospelých s oslabenou aktivitou enzýmu delta-desaturáza.
 
Obsiahnutá GLA podporuje priaznivé účinky EPA a DHA rybieho oleja, odporúča sa vzájomne kombinovať pre dosiahnutie komplexnej protizápalovej účinnosti.

Pre najvyšší obsah polynenasýtených tukov (PUFA) spomedzi rastlinných olejov (80%) môže byť vhodným doplnkom bežných jedlých olejov, najmä olivového, nemal by však byť konzumovaný v prevahe práve pre vysoký obsah PUFA a riziko tvorby voľných radikálov.
 
 
Zloženie konopného oleja
 
polynenasýtené mastné kyseliny
spolu:
76 %
rozpätie
 
omega-6 kys. linolová LA
56%
55,4 – 56,9%
 
omega-6 kys. gama-linolénová GLA
0,9 %
0,6 – 4%
 
omega-3 kys. alfa-linolénová ALA
18 %
16,5 – 20,4%
 
omega-3 kys. stearidónová  SDA
0,4 %
0,3 – 2%
mononenasýtené mastné kyseliny
spolu:
14 %
 
 
omega-9 kys. olejova  OA
14 %
11,4 – 15,9%
nasýtené mastné kyseliny
spolu:
10%
 
 
kys. stearová  SA
7%
 
 
kys. palmitová PA
2%
 
 
ostatné nasýtené MK
1%
 
zdroj.: M. Kiralan et al.: Fatty acid composition of hempseed oils from different locations in Turkey; Spanish J.Agricult.Res.,Vol. 8, 2010

Vysoký obsah omega-3
 
Po ľanovom oleji (55% omega-3) má konopný olej druhý najvyšší obsah omega-3, celkovo obsahuje približne 20% omega-3. Z toho kyselina alfa-lionolénová tvorí 98% množstva.

Vysoký obsah omega-3 nemusí však v skutočnosti byť najpodstatnejším faktorom z hľadiska účinkov.
Biologická konverzia omega-3 kyseliny alfa-linolénovej prebieha v malom rozsahu 3 -10%. Zvyšok omega-3 sa biologicky nevyužije, je rizikovým zdrojom energie. Viaceré vedecké zistenia poukazujú na potenciálne riziko tvorby voľných radikálov pri nadbytočnej konzumácii polynenasýtených tukov.
 
Biologická využiteľnosť omega-3 mastných kyselín
 
 
miera konverzie a biologického využitia
omega-3 kys. alfa-linolénová ALA
3-10 % *
omega-3 kys. stearidónová  SDA
30 %
omega-3 kys. eikosapentaénová  EPA
bez konverzie  – 100%
omega-3 kys. dokosahexaénová  DHA
bez konverzie  – 100%
omega-6 kys. gama-linolénová  GLA
bez konverzie  – 100% **
 
*deti v kojeneckom veku nemajú vyvinutú schopnosť biologickej konverzie ALA, podávaním náhradných mliek s rastlinnými olejmi bez obsahu EPA a DHA môže vznikať výživový deficit, u detí v predškolskom veku je biologická konverzia problematická
 

**omega-6 GLA je biologickými účinkami výmimkou, má účinky omega-3

Ideálny pomer omega-6 : omega-3   3:1

 
Konopný olej  má z hľadiska  pomerného  zastúpenia  nenasýtených  mastných kyselín  omega-6:omega-3  3:1 ideálne zloženie.

Z pohľadu biologického využitia je však potrebné brať do úvahy nielen výživovú dávku, obsah nutrientov a ich vzájomný pomer ale aj ich biologickú využiteľnosť. Samotný ideálny pomer zastúpenia zložiek nemusí zodpovedať biologickým účinkom.
 
Výsledný biologiický účinok dietetického príjmu nenesýtených tukov môže byť rozdielny v prípadoch že konzumujeme uvedené tuky v pomere 3:1  ak omega3 sú zastúpené vo forme ALA  a pri rovnakom pomere 3:1 ak omega-3 sú vo forme EPA, DHA alebo SDA.
 
Obsah omega-3 SDA
 
Výhodou konopného oleja je že na rozdiel od ľanového oleja obsahuje konopný olej navyše omega-3 kyselinu staeridónovú (0,4-2%), ktorá má zvýšenú, 30% mieru biologickej konverzie (premeny) na tkanivové prostaglandíny s protizápalovými účinkami.

Je výhodou že konopný olej obsahuje najviac, takmer 80% polynenasýtených tukov PUFA?
 
Pri komplexnejšom pohľade sa táto výhoda stráca, zostáva výhodou len z hľadiska propagácie vychádzajúcej z prekonanej teórie o prospešnosti prevahy polynenasýtených tukov vo výžive. Polynenasýtené tuky nemajú byť vo výžive nadbytočné, majú tvoriť esenciálnu zložku výživy, približne 30 % celkového príjmu tukov. V súvislosti s propagáciou použitia nielen konopného ale aj ľanového oleja sa v súčasnosti vyzdvihuje práve vysoký obsah polynenasýtených tukov. Tento pohľad však prehliada možné súvisiace riziká.
Polynenasýtené tuky sú zdrojom pre tvorbu tkanivových faktorov (prostaglandíny), riadenie hemostázy (tromboxán – zrážanie krvi), riadenie cievneho tonusu (leukotriény) a riadenie imunity.
Nadbytočná konzumácia nemusí byť prospešná, môže viesť k zvýšenej tvorbe voľných radikálov a zrýchleniu stárnutia.
 
Je konopný olej zvlášť vhodný pre deti?
 
Určite nie ako prvá voľba z dôvodu nízkej miery biologickej konverzie omega-3 práve u detí. Je však vhodným doplnkom z hľadiska obsahu GLA s protizápalovými účinkami a schopnosti pôsobiť synergicky s EPA a DHA. Biologicky mnohonásobne účinnejší zdroj omega-3 pre deti je rybí olej s EPA a DHA. 
 
Je vhodný konopný olej v liečbe cukrovky 2. typu?
 
Diabetes 2. typu je metabolické ochorenie, obvykle sa objavuje v strednom a vyššom veku, kedy schopnosť konverzie rastlinných omega-3 klesá pod 5%. Práve celoživotná nadmerná konzumácia polynenasýtených tukov môže prispievať k tvorbe voľných radikálov a poškodzovaniu funkcie pankreasu. U tejto skupiny pacientov je preto výhodnejšie použiť nižšie dávky omega-3 polynenasýtených tukov so 100% biologickou využiteľnosťou napríklad EPA a DHA (rybí olej).
 
Obsah omega-6 GLA
 
Ďalšou výhodou konopného oleja v porovnaní s ľanovým olejom je obsah omega-6 kyseliny gama-linolénovéj – GLA (1 až 4%), ktorá je z hľadiska účinkov výnimočná, vytvárajú sa z nej protizápalovo pôsobiace látky podobne ako z omega-3 mastných kyselín. Odlišné účinky sú dané štruktúrou dvojitých väzieb v molekule. Obsah GLA možno v prípade konopného oleja a biologických účinkov počítať medzi omega-3, táto mastná kyselina nepodlieha metabolickej konverzii, je 100% biologicky využiteľná.
GLA vykázala vo viacerých štúdiách u ľudí neuroprotektívne účinky, z tohto dôvodu sa odporúča ako dietetická  súčasť prevencie a liečby polyneuropátií súvisiacich s diabetes. GLA pôsobí synergicky (vzájomne podporne) spolu s EPA a DHA rybieho oleja.
 
Kombinácia EPA+DHA+GLA (konopný + rybí olej)  poskytuje takzvaný komplexný protizápalový účinok z dôvodu pôsobenia na viacerých úrovniach súčasne.
 
 
Eikosanoidy – štruktúrne zložky bunkových stien, účinnosťou podobné hormónom, riadia mnohé biologické procesy vrátane imunity.
 
GLA je zdrojom pre tvorbu protizápalových eikosanoidov 1. skupiny: PGE1, PGI1, TX1, LT3
 
EPA+DHA je zdrojom pre tvorbu protizápalových eikosanoidov 3. skupiny – PGE3, PGI3, TX3, leukotriénov skupiny 5 – LT5 a lipoxínov.
 
Eikosanoidy 3. skupiny sa môžu vytvátrať aj z kyseliny alfa-linolénovej ALA, miera konverzie je však obmedzená v rozsahu 3-5%. EPA je priamym zdrojom biosyntézy eikosanoidov 3. skupiny bez konverzie. 
 
Nahradí 1 dávka konopného oleja porciu lososa?
 
Nie, biologickými účinkami určite nenahradí.
100g lososa obsahuje 1,8g omega-3
100g tuniaka 0,7g omega-3
1 polievková lyžica konopného oleja obsahuje až 2,5g omega-3
Aj keď 1 polievková lyžica konopného oleja obsahuje najviac omega-3, biologicky ich nedokáže plnohodnotne nahradiť. Z 2,5 g omega-3 konopného oleja sa biologicky využije maximálne 0,25 g (pri 10% miere biologickej konverzie).
 
Stabilita konopného oleja
 
Z hľadiska obsahu takmer 80% polynenasýtených tukov patrí medzi chemicky najnestabilnejšie oleje, nevhodné na tepelnú úpravu. Rýchlo podlieha oxidácii, preto je vhodné skladovať pri zníženej teplote, dbať na rýchlosť spotreby otvoreného balenia a podľa možností preferovať menšie spotrebiteľské balenia umožňujúce rýchlu spotrebu.
 
Záver
 
Dietetický prínos
Konopný olej predstavuje výživovo vyváženejšiu, biologicky účinnejšiu alternatívu ľanovému oleju. Má vyvážený pomer omega6:omega-3, širšie spektrum omega-3 mastných kyselín. Obsahuje GLA posiľňujúcu účinky omega-3. Najvhodnejší doplnkový zdroj omega-3 rastlinného pôvodu. Má na rozdiel od ľanového oleja príjemnejšiu chuť. Zvyšuje pestrosť príjmu spektra esenciálnych a neasenciálnych mastných kyselín, obsahuje významné množstvá tokoferolov, chlorofyl.
Kombinácia EPA+DHA+GLA (konopný + rybí olej)  poskytuje takzvaný komplexný protizápalový účinok.

Nevýhody použitia

Konopný olej nedokáže plnohodnotne nahradiť esenciálne EPA a DHA, najmä u detí a starších ľudí. Podobne v liečbe viacerých ochorení, kde je potrebná zvýšená účinnosť je výhodnejšie siahnúť po zdrojoch takzvaných „hotových omega-3“ EPA a DHA. Pri nadmernej konzumácii môže pre vysoký obsah PUFA zvyšovať riziko tvorby voľných radikálov.