Koncept imunitnej normalizácie

Zdôrazňuje dôležitosť identifikácie poruchy funkcie imunitnej odpovede počas rozvoja ochorenia a zároveň obsahuje vývoj stratégie cielenej na opravu vedúcu k plnej imunitnej funkcii.

Aj keď výsledok normalizačnej stratégie môže viesť k zvýšeným imunitným reakciám, tieto reakcie môžu  prechodne kolísať v obmedzenom rozsahu.  Teoreticky by nemali spôsobiť žiadne poškodenie orgánov a tkanív. Toto „kontrolované“ zvýšenie imunitných odpovedí počas normalizácie môže byť spôsobené reguláciou vo forme spätnej väzby.

 

Stratégie imunitnej normalizácie

Majú za cieľ odblokovať zablokovanú funkciu imunity s cieľom napríklad zvýšenia protinádorových reakcií alebo zvýšiť elimináciu patogénnych mikroorganizmov a vírusov, zmierniť alergie.

Na rozdiel od stimulátorov imunity, ktorých cieľom je všeobecne aktivovať imunitný systém, imunonormalizátory nestimulujú imunitnú odpoveď a pri normálnej funkcii imunity zostáva ich účinok neprejavený.

Preventívne užívanie imunonormalizátorov je preto bez akéhokoľvek rizika nežiaducej stimulácie.

 

Ciele imunitnej normalizácie

Zahrňujú široké spektrum ochorení, medzi ktoré patria chronické, opakujúce sa bakteriálne infekcie, často sprevádzané zníženou fagocytárnou aktivitou, tiež vírusové infekcie, imunodisregulácie: alergie a ekzémy, imunodeficitné stavy a prakticky všetky onkologické ochorenia.

 

Princíp Gc-MAF imunonormalizačnej terapie

Využíva nový, originálny, patentovaný prípravok OraMAF vo forme perorálnej suspenzie. Inovatívnym mechanizmom účinku otvára novú, tzv. 3. generáciu Gc-MAF imunoterapeutík.

Farmakologicky in-vivo, v organizme prerušuje škodlivý imunosupresívny účinok alfa-N-acetyl-galaktozaminidázy vytváranej neoplastickými  (rakovinovými) bunkami a bunkami napadnutými vírusmi. Tým umožňuje imunitnému systému obnoviť obrannú reakciu v pravý čas, cielene, presne podľa potreby a vysporiadať sa s ohrozením bez akejkoľvek vonkajšej stimulácie.

Podľa súčasných klinických skúseností s imunonormalizáciou dokáže tento typ terapie s využitím imunoterapeutika OraMAF účinne eradikovať napríklad psoriázu, čo nepriamo poukazuje na vírusové napadnutie buniek epitelu pokožky, nie na autoimunitný pôvod ochorenia ako sa všeobecne uvádza.  

 

Je OraMAF len ďalšie probiotikum?

Na prvý pohľad sa tak možno zdá pre obsah živých probiotických kmeňov.

Tie sú však aplikované v prípravku z odlišného dôvodu. Počas dlhodobej dôkladnej 24-hodinovej kontrolovanej fermentácie dochádza k enzymatickej depolymerizácii makromolekúl a k skracovaniu dĺžky ich reťazcov („strihaniu molekúl“). Tým sa zásadne zvyšuje vstrebávanie, prechod črevnou stenou a dosahuje sa tak účinná koncentrácia v sére potrebná na substrátovú inhibíciu škodlivého účinku nagalázy.